PKN
Hervormde Kerk
 
Privacyverklaring web-site en gemeente Privacyverklaring web-site en gemeente

PRIVACYBELEID VAN HERVORMDE GEMEENTE OUDELANDE

 

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de hervormde gemeente ’Oudelande  (hierna vermeld als “de Gemeente”) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van de Gemeente, [een donatie doet] of om een andere reden persoonsgegevens aan de Gemeente verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.


Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Tiny de Reijger, Leen Evertsenstraat  3, Oudelande.

De functionaris leden / donateurbeheer is bereikbaar via Tiny de Reijger.

2. Welke gegevens verwerkt de Gemeente en voor welk doel

 1. In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
 2. a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
  b) adresgegevens eventueel postadres
  c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)                                            d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bijvoorbeeld social media accounts
 3. De gemeente verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  1. je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden ten behoeve van certficeringen van derde instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
  2. je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van de Gemeente.
  3. je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt voor betalingen, bijvoorbeeld van het lidmaatschap
  4. je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met de Gemeente en je te informeren over de ontwikkelingen van de Gemeente.

3. Bewaartermijnen   

De Gemeente gebruikt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

 1.     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de Gemeente passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
 2.   Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de Gemeente gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

 1. Via de ledenadministratie van de Gemeente kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De gemeente zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
 2. Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
 3. Indien je klachten hebt over de wijze waarop de Gemeente je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
 4. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie.

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.


Privacyverklaring voor de website:

Dit privacystatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers aan de website van Hervormde Gemeente te Oudelande.

Hervormde Gemeente te Oudelande
Burgemeester van Lierestraat 5
4436 AL
OUDELANDE


Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Hervormde Gemeente te Oudelande kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Hervormde Gemeente te Oudelande, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Hervormde Gemeente te Oudelande verstrekt. Hervormde Gemeente te Oudelande kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres

Waarom zijn deze gegevens nodig
Hervormde Gemeente te Oudelande verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.
Beveiliging en bewaartermijnen
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. We bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is daarom afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Delen met Anderen
Hervormde Gemeente te Oudelande verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Hervormde Gemeente te Oudelande worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Hervormde Gemeente te Oudelande gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar "Hervormde Gemeente te Oudelande" en zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

terug
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.