PKN
Hervormde Kerk
 
kerkwijzer kerstnummer kerkwijzer kerstnummer

Kerkdiensten Oudelande

 

 • Zondag 18 december 4e advent Aanvang 10.00 uur, Mevr. M.Meulensteen m.m.v. Koor Jubilate Deo o.l.v. Willy Feijtel-Bout
 • Zondag 25 december 1e Kerstdag Aanvang 10.00 uur, Mevr. M. Meulensteen
 • Zondag 1 januari Geen kerkdienst
 • Zondag 8 januari Aanvang 10.00 uur, Mevr. M. Meulensteen

 

Jarigen in de maand december:

 

 • 15 december Mevr. P. de Beste-Blok,  Ter Weel Goes
 • 29 december Dhr. A.J.W. Korstanje , Lindestraat

Wij wensen jullie een goede verjaardag toe!

 

Collectes in november

 • Diaconie   € 120,50
 • Kerkrentmeesters   € 207,40
 • Extra collecte kerkrentmeesters €17,50
 • Gift € 300

 

Vrede

 

Tussen de aarde van onze daden
en de hemel van onze dromen
waait de mist zijn draden vrede,
de zachte universele gedachte van verwachten.

Herman de Coninck

Vrede, hoe heerlijk zou het zijn dat er in de echte wereld net zo makkelijk vrede zou zijn als in al die kerstliedjes of zoals op het schoolplein waar ruziënde kinderen ‘vrede’ roepen en dan ook inderdaad samen weer verder gaan. Hoe heerlijk zou het zijn als in deze kersttijd het ook in ons ‘echte vrede’ zou zijn. Bewust staan die twee woorden tussen aanhalingsteken. Echte vrede, vrede van binnen met rust, ruimte en licht. Dat is waar iedereen toch naar verlangt.

Het is nu advent, en ik hoop dat de adventsster temidden van alle lichtjes in de wereld ons bepaald bij het vooruitkijken naar kerst. Het vooruitkijken in geloof dat God gekomen is in onze wereld. Dat het stralende licht van kerst ons de weg blijft wijzen naar het licht van vrede, Gods Vrede.

De afgelopen weken was er zo vaak letterlijk en figuurlijk mist in de wereld. Ik hoop en wens dat u in die mist de draden van vrede zien en ervaren mag. Dat dragen van vrede gesponnen worden in de wereld buiten ons én in de wereld in ons.

  

Vanuit de kerkenraad

Afgelopen tijd is er hard gewerkt aan een informatieblad over de kerk van Oudelande. Nu er af en toe andere activiteiten in de kerk georganiseerd worden wilde we graag een informatieblad over het gebouw samenstellen. Wist u dat Oudelande in kerklijsten van 1275 voor het eerst genoemd wordt? Er moet toen al een kapel geweest zijn. Deze kapel is later uitgebreid tot een fors kerkgebouw met een zware toren (ongeveer 1385). Deze kerk was gewijd aan de Heilige Eligius. De toren is in de vijftiende eeuw opgebouwd uit stenen van een vroegere veertiende eeuwse voorganger en behoort met Baarland en Kapelle tot de oudste groep Zeeuwse torens.

De toren bevat een grote klok: Het opschrift in de klok luidt: ”Christus moge voor u het water van Christophorus kalm (laten) zijn”.  St Christophorus was de legendarische heilige waarvan verteld wordt dat hij het christuskind over een rivier bracht. We zien hem vaker terug op klokken als beschermheilige in waterrijke streken.

Het maken van deze folder is zomaar één van de extra klusjes die ontstaan zijn doordat de kerk als gebouw nu ook voor andere activiteiten gebruikt wordt door Driesprong.

Het eerste concert dat Driesprong organiseerde was een groot succes. Er waren veel luisteraars.  Vanuit de Driesprong is er een koelkast geplaatst. We kijken nog hoe we deze aan het oog kunnen onttrekken. Ook is er afgesproken dat er een nieuwe boiler geplaatst wordt in de keuken.

 • in 2023 zal het houtwerk aan de buitenkant van de ramen geverfd worden en het zinkwerk aan de keuken uitbouw vernieuwd worden.
 • Er vliegen weer kerstengelen door Oudelande.
 • Het thema ‘Veilige Kerk’ krijgt momenteel veel aandacht in de media. Vanuit de PKN in Goes zijn twee vertrouwenspersonen aangesteld die werkzaam zijn voor de hele regio. Ook de kerk van Oudelande heeft zich hierbij aangesloten. Bij de vertrouwenspersonen kan men terecht als men niet bij de kerkenraad terecht kan of wil om signalen te bespreken van grensoverschrijdend gedrag.  De vertrouwenspersonen zijn Mw Inge van Eck, tel. 06 51362233; e-mail: ingevaneck@zeelandnet.nl (voormalig geestelijk verzorger van Ter Valcke). Dhr Jaap de Graaf, tel. 06 51835100; e-mail: degraaf@zeelandnet.nl (voorheen huisarts in Driewegen).
 • De kerkenraad heeft de stukken veilige kerk ondertekendDe begrotingen van kerk en diaconie voor 2023 zijn goedgekeurd.
 • De vrijwilligersmiddag was erg gezellig ook al was dit jaar minder animo voor.
 • Chris Nijhof gaat zorg dragen dat de informatie met betrekking tot kerkdiensten aangeleverd wordt aan de Borselse Bode.
 • Ieder jaar worden er een aantal goede doelen gekozen waar financieel aan bij wordt gedragen. Dit jaar is er gekozen voor:
 • Wycliffe: bijbelvertalers Carin Boone (zie de stukken over haar bij het Vierhuis)
 • Voedselhulp Nederland van het Rode Kruis, Mission to the Seafarers in Vlissingen en Stichting de Figurant (Theo van Teylingen).
 •  
 • En een bijzondere dank voor wie allemaal zo druk zijn met alle kerstactiviteiten!
Als het goed is heeft u de nieuwsbrief vanuit de kerk ontvangen. Zaterdag 17 december is er de kerstmaaltijd met het dorp. De maaltijd start om 15.30 uur! Iedereen is welkom, wel graag even aanmelden bij Rien van Hekken.

Pastoraat

Allereerst wil ik u vragen om oog en oor te hebben voor wie deze periode lastig vindt. Er zijn verschillende mensen die te maken hebben met gezondheidszorgen, gemis, onrust of juist nu de eenzaamheid zo voelen terwijl iedereen druk is om alles voor kerst te regelen.

Er vliegen kerstengelen door het dorp. Dat is heel fijn. Ik zou u willen vragen om ook een kerstengel te zijn en langs te gaan voor een kop koffie/thee. Dat zal bij velen zeer gewaardeerd worden.

Dhr vt Veer (Gasthuis, Goes) kreeg slechte berichten over zijn been en heeft veel pijn. Tijdens het schrijven van dit stukje op 2 december krijg ik bericht dat Maarten vt Veer overleden is. De uitvaart heeft als u dit leest ondertussen plaatsgevonden. In de volgende kerkwijzer vindt u een memoriam.

Anja Tramper ligt op dit moment van schrijven  met hartklachten in het ziekenhuis. Ik hoop dat ze, als u dit leest, weer thuis is.

En als het goed is kunnen Jan Verheij en Angelique van der Schraaf de wereld weer helemaal helder zien na hun staaroperatie.    

 

Bij de diensten

 • Zondag 18 december verleent het koor Jubilate Deo onder leiding van Willy Feijtel-Bout haar medewerking aan de dienst. Verschillende mensen uit Oudelande zijn lid van dit koor. Kom, luister en vier mee.
 • 25 december kerstdienst. Samen met de liturgiecommissie hebben we deze dienst voorbereid. Hoe versta je het kerstverhaal als je het leest met de krant en al het wereldnieuws er naast?
 • 8 januari is er na de dienst nieuwjaars wensen.

 

 

 

 

 

terug
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.