PKN
Hervormde Kerk
 
de kerkwijzer nummer 12 de kerkwijzer nummer 12

De kerkwijzer nummer 12 - 2023:

 

Kerkdiensten Oudelande
 • Zondag 17 december Aanvang 10.00 uur, Federatiedienst in Driewegen
 • Zondag 24 december Kerstnachtdienst Hoedekenskerke, Aanvang 19.30 uur
 • Zondag 25 december 1e Kerstdag Oudelande, Aanvang 10.00 uur ds. N. v.d. Linde
 • Zondag 31 december Oudejaarsdienst, Aanvang 10.00 uur ds. K. van der Jagt, extra collecte kerkrentmeesters
 • Zondag 7 januari 2024 Aanvang 10.00 uur, Dhr. G. Verkuil

Collectes in de maand november

 • Diaconie  € 161,05
 • Kerkrentmeesters € 293,90
 • Giften €50 voor diaconie € 50voor kerkrentmeesters

Voor alle gaven hartelijk dank!

Verjaardagen:

Alle jarigen in de maand december en januari: een fijne dag toegewenst en van harte gefeliciteerd, namens ons allen!


Het wonder van kerst: het feest van geloof, hoop en liefde

Iedereen heeft wel een andere invulling van wat kerst voor hem of haar betekent. Is het voor u de geboorte van Christus vieren? En ga je dan naar de kerk, of blijft u thuis en leest in het bijbel over het kerstverhaal in Lucas of Mattheus? Of is kerst vooral een paar vrije dagen, gezellig samenzijn met gezin en familie, lekker eten en eindelijk tijd voor een lange wanddeling of een goed boek? En…. er is niets goed of fout hè om zo de kerst in te vullen!

Al nadenkend over wat kerst voor mij betekent en wat ik daar dan over zou kunnen delen met u had ik alvast een titel: “het wonder van kerst”. Het begin is er en dan…… hoe verder? Ik lees wat anderen daarvan denken en hoe die mij kunnen raken, opdat ik u misschien kan raken. Al mijmerend kom ik tot het volgende: Het wonder van het Kerstfeest is misschien dat het een feest is van geloof, hoop en liefde. Het zijn de drie christelijke waarden die algemeen bekend zijn maar wat betekenen ze in het licht van Kerst? In 1 Korinthe 13 noemt Paulus ze ook expliciet in zijn brieven aan de wereld en voegt er aan toe “maar de meeste van deze is de liefde”. Heel ons christelijk leven draait in feite om deze drie belangrijke zaken - ze zijn de essentie van ons Christendom.

Paulus kon dat pas opschrijven nadat hij zelf Christus heeft gezien, gekend, meegemaakt en in Zijn aanwezigheid heeft ervaren hoe je het ware christendom moet voorleven. En juist de aanwezigheid van Jezus, de vleesgeworden Zoon van God, vormt voor mij de kern van kerstmis. We vieren dan zijn geboorte in de wereld. En ik plaats graag deze overweging in het perspectief van geloof, hoop en liefde.

Geloof
Het Kerstfeest is het feest van het geloof: de geboorte van Jezus vraagt immers om geloof. Ik was er niet bij, u ook niet. We moeten dus maar geloven dat het zo gegaan is. Zonder geloof is het onmogelijk Kerstfeest te vieren,  want juist zijn geboorte vieren we toch met de kerst? En er staat ook duidelijk beschreven dat die geboorte van hem heeft plaatsgevonden “Er is geschied…”. Wij waren een niet bij maar er waren wel andere getuigen: de herders, de drie koningen. De herders hebben het geloofd: zij gingen naar Bethlehem om het woord dat geschied was, echt te gaan zien. Zij gaan niet eens kijken of het echt wel waar is - nee, zij gaan er gelovig van uit dat het echt zo geschied is. Zij maken hun eerste kerstgang vanuit geloof. Zo ook de drie koningen, wijzen die de sterrenstanden bestudeerde en interpreteerden. Zij gingen ook, op basis van hun waarnemingen op weg achter die lichtende ster aan om te aanschouwen wat deze hun te vertellen had over die grootste gebeurtenis die zou plaatsvinden, waarvan zij geloofden dat deze de wereld zou gaan veranderen.

En ons geloven nu betekent bovendien dat we erkennen en vertrouwen dat deze Jezus Gods Zoon is. Die er ook voor mij, voor ons, is om genade en licht te brengen in deze donkere kerstdagen. Omdat we echt geloven en echt ervaren dat het waar is.

Hoop
Het Kerstfeest is tegelijk ook het feest van de hoop - hoop is in feite geloof voor de toekomst.
Het Kerstfeest is dus niet alleen een feest voor het verleden en heden waarin geloofd wordt, maar het is - voor wie vast gelooft- ook feest voor de toekomst. Toen èn ook nu. Toen Jezus geboren was kregen iedereen, die verlichting verwachtte in de barre tijden van de Romeinse bezetting, hoop op een betere toekomst. Zij zagen door de geboorte van Jezus dat God gelukkig aan het werk was.Er gebeurde tenminste iets er kwam beweging.. En dat betekende toen: wie werkelijk geloofde in Gods beloften, kon hopend de toekomst tegemoet gaan.

En ook nu ook dit moment, daar in datzelfde Israel - de oorlog tussen Israel en Hamas - met zoveel haat, doden en gewonden, mensen op de vlucht. Kan dat ooit nog goed komen? Ook daar flikkert de hoop op dat het beter gaat worden. Want ergen kan bijna  niet toch?. De beelden op tv laten ook die hoop zien als je goed kijkt. Hoop doet leven. Door de hoop houden we het uit.

En hoe staat het met de hoop bij u en mij? Hoe ziet u de toekomst? Heeft u het gevoel dat het beter wordt? En voelt u daarbij ook dat dat zeker gaat lukken als Hij achter u staat zodat u het niet alleen hoeft te doen? Ik zelf kan zeggen: ik voel dat wel en ik voel dat Hij mij steunt als het donker is in mij. En hoop dat het licht van de kerst ook Zijn troost laat voelen, bij u en mij.

Liefde
Kerstfeest tenslotte is het feest van de liefde. Liefde — dat is het diepste geheim van het Kerstfeest. En dat is liefde zoals Johannes zo mooi verwoordt in zijn brieven als hij schrijft “Alzo lief heeft God de wereld gehad”. En ons duidelijk maakt dat Hij ons zo lief had en daarom Zijn Zoon heeft gezonden. Zodat er geen niet-zichtbare God is ergens daar, maar een aanraakbaar , tastbaar mens van vlees en bloed, dat kindje in de stal in Bethlehem. Jezus die - door voor te leven wat Hij met ons voor ogen heeft, Jezus die Zijn woorden onder ons heeft gebracht. Door te ook sterven zoals ieder mens en Hij ons heeft doen geloven in de wederopstanding, er gaat niets verloren. Zo blijft Hij Zijn liefde doorgeven. Liefde die er altijd is, voor iedereen. Dat geeft hoop. Het is liefde zonder enige voorwaarde of reserve. Dat is het wat de diepte van dit feest uitmaakt.

Kunt u dat toelaten in uw hart: de liefde van God? Zo groot dat het nauwelijks past in je lijf? Dat je hart weer open gaat en je de ander, in de ontmoeting met jezelf, met liefde kunt zien? Dat alles wat er misschien tussen zat (aan oordelen, boosheid en wrok) verdwijnt en u - weerspiegeld in zijn ogen - de Liefde van God kunt zien en herkennen? Dan wordt het Licht in de donker. Dan is het wonder toch weer geschied: Kerst is het feest van Gods liefde, die ons stil maakt.

Gebed om een wonder

Niet om een wonder
uit vreemde verte,
niet om een engel
de aarde hoog te boven

niet om een kind
vanuit de hemel neergedaald
bidden wij - maar

om engelen van mensen
dagelijks om ons heen
om het wonder van vrede

voor hier en overal.
Om het vertrouwen
dat spreekt uit kinderogen

om de mens Jezus,
- kind van Bethlehem
man van Nazaret -

In wie Gij, God en Goed,
bent gezien de eeuwen door.

Peer Verhoeven

 

Uit de kerkenraad:

We zijn heel erg blij dat we iemand hebben gevonden die op Oudelande de plek van de vacante kerkelijk werker komt invullen. Het is Joëlle Kooman. Zij start per 1 januari en komt vooral het pastorale werk vorm geven. Ook zal ze verschillen keren voorgaan in onze kerk, zodat de hele gemeente haar leert kennen. Hieronder stelt zij zich zelf voor en zo kunt u een beeld van haar vormen:

 

Joëlle Kooman stelt zich voor:

Graag stel ik mezelf aan u en jullie voor. Mijn naam is Joëlle Kooman. In de tijd dat ik opgroeide in Middelburg maakten we met mijn ouderlijk gezin wel eens een fietstochtje door de Zak van Zuid-Beveland. Wie weet zijn we toen ook wel eens door Oudelande gekomen, maar omdat dat inmiddels heel wat jaren geleden is, herinner ik het me niet. Wél ben ik een paar jaar geleden door uw mooie dorp gefietst, tijdens een fietstocht samen met mijn man Peter. Met hem woon ik – op z’n Zeeuws gezegd – ‘op Ouwerkerk’, op Schouwen-Duiveland. Sinds 2010 werk ik in dat dorp als pastor (kerkelijk werker) in de Protestantse gemeente en zo heb ik mijn man leren kennen. Tot voor kort werkte ik tevens in de Protestantse gemeente van Brouwershaven.

 

Pastoraat heeft mijn hart. Ik luister graag naar mensen en vind het bijzonder dat anderen me tere dingen van hun leven toevertrouwen. Daarnaast ga ik voor in kerkdiensten in de gemeenten waar ik werk. Ook de ontmoetingen op die zondagen, als we elkaar treffen rond Woord, gebed en lied, vind ik waardevol. Ik hoop dat ik op diezelfde manier iets in uw gemeente mag gaan betekenen de komende tijd.

Wat verder wel leuk is om te weten: ik woon op een boerderij, want mijn man is akkerbouwer. Omdat ik het boerenleven van huis uit niet kende, heeft mijn huwelijk met hem een nieuwe dimensie aan mijn leven gegeven. Het houdt me ook dichtbij het aardse leven en dat komt in gesprekken met mensen dan ook volop aan de orde.

Fietsen, dat ik dus wél van huis uit mee kreeg, doe ik nog altijd graag. In de zomer ga ik ieder jaar met een vriendin op fietsvakantie. Verder lees ik graag, hoewel dat er soms minder van komt dan ik zou willen.

Ik ben benieuwd naar u en jullie als gemeenteleden van de kerk in Oudelande. Wellicht maken we nader kennis tijdens een kerkdienst of een bezoekje bij u thuis!

 

Met een hartelijke groet, Joëlle Kooman

 

Rondom kerst:

 • Kerstavond:

Kerstavond wordt dit jaar niet in onze kerk gevierd, maar wel binnen de federatie. U bent van harte welkom in het prachtige kerkje van Hoedekenskerke De dienst begint om 19.30. Mocht u problemen hebben met verder, bel dan even met Tiny de reijger, dan kan dat altijd geregeld worden. Tel. 0113- 548492.

 

 • De kerstboom:

Dit jaar komt er natuurlijke wel een kerstboom in de kerk te staan. We willen hem optuigen op 15 december. En als u het leuk vindt om daarbij te helpen, u bent zeer welkom! kinderen natuurlijk ook. Zodat het een echte boom wordt van het hele dorp.

Start: 16.00 uur. Natuurlijk is er dan koffie, thee en limonade en wat lekkers bij.

 

 • Kerstmaaltijd:

Dit jaar zal er jammergenoeg geen traditionele kerstmaaltijd zijn in de kerk omdat de beide spillen in de maaltijd, onze koks Chris en Bert die deze altijd verzorgden, kampen met gezondheidsproblemen. Er er zijn onvoldoende vrijwilligers om hun gemis op te vangen. Maar ……. we organiseren wel voor het hele dorp in januari 2024 een:

Welkom nieuwjaarsbijeenkomst 19 januari 2024

Vanaf 15.00-17.00 uur is er een high-tea, met lekkers en een borreltje na.

Zet de datum alvast in de agenda en we heten u dan graag op 19 januari van harte welkom in de kerk! Tot dan!!!

 • Vrijwilligers gevraagd:

En om dan maar gelijk boter bij de vis te doen: we zouden ook heel graag wat extra vrijwilligers hebben om op hoogtijdagen te helpen om alles goed georganiseerd te krijgen. Denk dan vooral aan de Christelijke feestdagen zoals Kerst, Pasen, Pinksteren, gedachtenisdienst en dergelijke. Die vragen momenteel van de kerkenraad erg veel inspanning en ook al zijn we met veel, we trekken dat niet altijd!

We zijn blij met iedereen die er wat voor voelt om de handen uit de mouwen te steken en mee te helpen. Zonder natuurlijk verplicht te zijn om de kerkdiensten bij te wonen. Het is ook gezellig en samenbindend om zo samen bezig te zijn. We verwelkomen u graag! Geef u op bij Tiny de Reijger, tel 0113- 548492.

 

 

 

 

 

 

 

 

terug
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.