PKN
Hervormde Kerk
 
de kerkwijze nummer 9 de kerkwijze nummer 9

Kerkdiensten Oudelande

  • Zondag 24 september,  Kerk in Oudelande gesloten, Kerken in Driewegen  mogelijk
  • Zondag 1 oktober Aanvang 10.00 uur, Ds. l. de Kam
  • Zondag 8 oktober Aanvang 10.00 uur, Regiodienst Nisse ds. J. Buller. Kerk in Oudelande gesloten
  • Zondag 15 Oktober Aanvang 10.00 uur, Mevr. M. Meulensteen, koffie na de dienst

Verjaardagen:

Alle jarigen in de maand september: een fijne dag toegewenst en van harte gefeliciteerd, namens ons allen!

Collectes in juli

  • Diaconie     € 31,95
  • Kerkrentmeesters € 83,65

Collectes in augustes

  • Diaconie  € 126,35
  • Kerkrentmeesters € 207,15
  • Extra collecte kerkrentmeesters € 25

Kerkwijzer

We komen binnenkort weer het abonnementsgeld ophalen dit is voor 2023: €25 euro.  Ook voor 2024 rekenen we deze prijs;  de meerprijs word door de diaconie betaald.

Een nieuw kerkelijk jaar ‘Ga mee en kom thuis’

Het is weer september, de scholen zijn begonnen. Het werk ook.  Alles is weer normaal, in zijn tegen ritme. En de kerk start een nieuw kerkelijk jaar, met een nieuw thema: ‘Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde’. Prachtig thema, maar hoe gaan wij daar als kerk in Oudelande invulling aan geven?

Het is telkens weer spannend, na een zomervakantie met een wisselende aantallen kerkgangers en de kerk soms dicht, hoeveel mensen er weer zullen zijn de komende zondagen in de kerk. Het zullen er niet opeens veel meer worden denken we. Eerder minder, omdat sommigen om gezondheidsredenen niet meer kunnen komen. We zijn als kerk vooral bezig met de vraag: hoe kunnen we voor onze eigen kerk meer mensen krijgen, op zondag in de kerk? Hoe zorgen we dat mensen uit onze gemeente (het zijn er momenteel 102) meegaan en meedoen? En dan nog anderen proberen aan te trekken? Wat een moeilijke vraag!

De ondertitel van het jaarthema  - samen getuigen van geloof, hoop en liefde - vertelt ons, dat we niet alleen naar onszelf moeten kijken, maar dat het daarnaast ook belangrijk is om te kijken naar wie de ánderen zijn. Die net als wij op weg zijn, zoekend, en tegen feitelijk dezelfde dingen aanlopen. Het is misschien daarom juist wel goed elkaar op te zoeken en zo van elkaar te leren en elkaar te bemoedigen.

Ja, ja, dat klopt misschien wel, maar we voelen ons er ook een beetje ongemakkelijk bij: we zijn al met zo weinig en kunnen nauwelijks de eigen broek hoog houden en dan mogen we anderen opzoeken om wat bemoediging te brengen? En daarbij komt ook misschien weerstand op: we moeten weer van alles - we worden gewoon op weg gestuurd. Met wat dan? Wie dan? En we moeten er - met de weinige mensen die we hebben - dus voor zorgen dat er straks meer mensen met ons meegaan….. De moed zakt je toch bijna in de schoenen!

Als we het thema nu eens iets anders bekijken. Lees eens in de Bijbel wat daar in staat over op weg gaan en meegaan. Het begint al in het oude testament - denk aan Mozes die de mensen door de woestijn leidt - en loopt als een rode draad door tot in het nieuwe testament. Opmerkelijk is in de verhalen dat aan dat op weggaan of weggestuurd worden steeds een uitnodiging vooraf gaat: een uitnodiging van God die zijn hand naar ons uitstrekt en ons vraagt om met Hem op weg te gaan. Een weg waarin Hij ons leidt en meegaat door de dalen van diepe duisternis en ons leidt naar grazige weiden. “Ga je mee?”, vraagt Hij telkens weer opnieuw. We hoeven als kerkgangers dus eigenlijk niets meer te doen dan deze uitnodiging te laten klinken. Er wordt van ons niets meer verwacht dan die open houding naar anderen toe. Open voor de uitnodigende, reikende hand van God. Want Hij is er altijd en reist met iedereen mee. Dat maakt de oproep ‘Ga mee’! spannend en maakt ons misschien nieuwsgierig naar die anderen. Deze belofte van Zijn aanwezigheid maakt het makkelijker om anderen te zien, te inspireren en mee te nemen.

En dan nog even terugkomend op de steeds maar leger wordende kerk op zondag: de kerk valt niet samen met God. De kerk als gebouw bezit niet de woorden van eeuwig leven. Het is wél de plaats bij uitstek waar die woorden bewaard worden. Niet opgesloten in een kluis, maar bewaard om ernaar te luisteren en er iets mee te doen. De kerk heeft alleen toekomst als ze die woorden van eeuwig leven eerbiedig en zorgvuldig doorgeeft en voorleeft. Voor anderen een uitnodigende plek: ‘Ga mee!’  Ga mee naar de kerk: een plaats van licht en hoop, waar iedereen welkom is, is broodnodig in deze wereld. Waar die Ene, Jezus Christus, in het midden staat, het hart van de kring is, dan kom je telkens weer op verhaal, dan schep je moed. Dat weet je opnieuw: Hij kent mijn naam, wat Hij zegt en doet - ook naar mij toe - dat kan nooit meer stuk. Zo wordt de kerk een levende kerk. Open voor iedereen.

 

‘Here, tot wie zullen we heengaan? U heeft woorden van eeuwig leven.

(Joh. 6:68)

Overdenking geïnspireerd op wat er op internet over dit thema  ‘samen op weg’  gezegd wordt.

 

Angelique van der Schraaf

 

Pelgrimslied

Vader God, U kent mijn naam
mijn binnenkant en helemaal.
Mijn grootpraat en mijn klein verdriet
mijn vasthouden aan wat verschiet.

U kent mijn angsten en mijn hoop
het pad dat ik zo blootsvoets loop.
Dat pad hebt U al lang bereid
U maakt het pad gelijk voor mij.

Alle pelgrims gaan naar huis toe
elke zwerver komt weer thuis.
Maar ik verdwaal steeds op de wegen
zoekend naar uw opvanghuis.

Moeder God, U kent mijn waan
mijn ego en m’n druk bestaan.
De draken waar ik tegen vecht
U wijst mij altijd weer de weg.

U hebt mij met Uw licht gezegend
Dat licht strooi ik op iedereen.
U kent de toekomst, ook voor mij
Ik heb niet,  U maakt mij rijk

Alle pelgrims gaan naar huis toe
Elke zwerver komt weer thuis.
Maar ik verdwaal steeds op de wegen
zoekend naar Uw opvanghuis.

 

Amanda Strydom (vertaald uit het Sud Afrikaans).

Luister ook naar dit lied op you-tube https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwizo-ne0ZuBAxVPxQIHHcrAD4oQwqsBegQIDxAG&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D34PYPYWmCS4&usg=AOvVaw3DmmOlohKYOhsq8zy5I99B&opi=89978449

Pastoraat:

Rinus den Herder is geopereerd aan een liesbreuk en is weer thuis. We wensen hem een spoedig herstel toe en nemen hem mee in onze gebeden.


Uit de kerkenraad:

We zijn nog steeds bezig om een opvolger te vinden voor Mathilde Meulensteen. Er heeft al een aantal gesprekken plaatsgevonden. Ook vanuit de Classis en federatie Rond het Zwake ontvangen we daarbij veel steun. Zodra we een definitieve toezegging hebben, laten we dat zo spoedig mogelijk weten. Wordt vervolgd.

terug
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.