PKN
Hervormde Kerk
 
de kerkwijzer nummer 13 de kerkwijzer nummer 13

 

 

Kerkdiensten Oudelande

 

  • 20 november, 10.00 uur, mevr. M Meulensteen, gedachtenisdienst, koffie na afloop
  • 27 november, 10.00 uur  mevr.E. Reijnhoudt, eerste advent, extra collecte kerkrentmeesters
  •   4 december 10.00 uur ds. Van der Jagt, tweede advent
  • 11 december10.00 uur, kerk dicht: derde advent wordt in federatieverband gevierd in  de kerk van ’s-Heer Abtskerke, Avondmaal. Voorganger: Herman Offringa

 

20 november: Eeuwigheidszondag…. wat is dat ?

De laatste zondag van het kerkelijk jaar valt op 20 november. Deze zondag wordt ook wel eeuwigheidszondag genoemd. Deze zondag wordt ook wel de oudejaarsdag van de kerk of voleindingszondag genoemd. Het is voor veel lutherse en protrestantse kerken een speciale zondag. Vaak gedenkt men tijdens de eredienst op deze zondag de gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Op deze zondag wordt als het ware de overstap van de dood naar het leven gemaakt: eeuwigheidszondag gaat niet alleen over de dood, maar ook over het uitzicht en de hoop op leven en licht voor hen die geloven. Dat uitzicht is verbonden met het feest van advent, de periode die direct na eeuwigheidszondag begint. Op eeuwigheidszondag wordt als het ware de overstap van de dood naar het leven gemaakt.

Even een stukje geschiedenis over de naam van deze bijzondere zondag:

De eeuwigheidszondag  zondag heeft zijn wortels niet in de rooms-katholiekemaar in de luthersetraditie. De Pruisische koning  Frederik Willem III bepaalde in 1816 dat deze dag in zijn gebied een “algemeen christelijk feest ter herinnering aan de overledenen, Totensonntag” moest zijn. Deze ”dodenzondag” wordt vervolgens overgenomen door de Duitse landskerken en wordt populair. Deze dag verwordt in Duitsland een soort dodenherdenking voor allen die in oorlogen gesneuveld waren. Er was daarom ook theologische kritiek op deze ”Totensonntag”. In de kerkboeken kreeg deze zondag dan ook vaak een andere naam, bijvoorbeeld ”eeuwigheidszondag”. Het werd zo een tegenhanger van het rooms-katholieke Allerzielen. 

In protestants Nederland komt in de loop van de 20e eeuw steeds meer aandacht voor het kerkelijk jaar. Ook de aanduiding eeuwigheidszondag raakt in zwang, evenals het gebruik om op deze zondag de overledenen uit de kerkelijke gemeente te herdenken.

 

Gedicht:

Eeuwigheidszondag
is wat mij betreft
geen dag om alléén maar te rouwen
om wie we zijn verloren…

Want in de kerk
gaat het om Christus.
Gaat het om de levende Heer.

Eeuwigheidszondag
gaat over het leven.
Het leven met de Heer
die leven geeft.

Ds. Mirjam Kollenstaart

Advent 2022:

In de kerkdienst van 27 november, 1ste advent, willen we de voormoeders van Jezus noemen.
Het geboorteverhaal in het evangelie van Matteüs begint met de stamboom van Jezus. Hierin staan vier vrouwennamen.Deze vier voormoeders van Jezus geven alle vier iets mee aan het kind
Een geschenk dat iets vertelt over hen zelf.  We noemen Tamar - Rachab - Ruth - Batseba

Bijzonder boeiende vrouwen van toen - inspiratiebronnen voor ons mensen van nu.Mensen in wie Gods geest zichtbaar wordt. Mensen als jij en ik. In de kerkdienst komen deze voormoeders tot leven in een spel /overdenking. Met van te voren gegeven tekst eventueel. aangevuld met  eigen tekst. Het is de bedoeling dat deze vrouwen in de kerkdienst hun tekst/proza voorlezen.

Het geheel speelt door de advents liturgie heen. Van harte welkom om dit met ons te delen en te vieren. Ook mensen uit de federatie of/en die de kerkdiensten niet of af en toe bezoeken.

Welke vrouwen willen hieraan meewerken? 

Laat het weten aan 1 van de kerkenraadsleden of aan de voorganger die zondagvoorgaat:  Elizabeth Reijnhoudt.

Met vriendelijke groeten, Elizabeth Reijnhoudt-Kaland

Contactgegevens :

Bernhardstraat 4
4361 CZ Westkapelle
Tel. 0118-571686
E-mail: ereijnhoudt@gmail.com

Collectes in de maand oktober

  • Diaconie € 68
  • Kerkrentmeesters € 124
  • Extra collecte kerkrentmeesters € 31,3

 

Pastoraat

Vorige maand was ik te vroeg met het noemen van de verjaardag van mw. T. de Vrieze. Daarom nu gewoon nog een keer de goede wensen en felicitaties voor Tannetje de Vrieze. Zij kijkt er naar uit om haar verjaardag 100ste verjaardag te vieren op woensdag 16 november.

2 November was het Allerzielen en was er ‘s avonds de gelegenheid om samen te komen in de kerk en met elkaar naar de begraafplaats te gaan. Het was goed om zo samen te zijn en met elkaar kaarsen aan te steken en mooie verhalen te delen.

Driesprong heeft als u dit leest ondertussen een eerste muzikale middag georganiseerd in de kerk. Zaterdag 10 december staat de tweede  bijeenkomst in de planning. Dit keer komt er om 20.00 uur een singer-songwriter. Zie de posters in het dorp!

terug
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.