PKN
Hervormde Kerk
 
de kerkwijzer nummer 10-2022 de kerkwijzer nummer 10-2022

Oudelande

 

kerkdiensten:

 

 • 14 augustus, kerk dicht. Kerken bij Driewegen
 • 21 augustus, 17.00 uur ,  ZLTO dienst in de koffietuin,
 • 28 augustus, 10.00 uur,  Ds.B.van Ginhoven
 • 4 september , 10.00 uur, , mevrouw M. Meulensteen
 • 11 september, 10.00 uur,, mevrouw M. Meulensteen, heilig avondmaal
 • 18 september, 10.00 uur, Nisse,  Startzondag, ds. J. Buller

 

Collectes in de maand juni

 

 • Diaconie  € 75,95
 • Kerkrentmeesters  € 154,65
 • Extra collecte kerkrentmeesters €18,90
 • Collecte St Leergeld openluchtdienst €178,80
 • Verjaardagsbusje 2e kwartaal € 97

 

 

Zomeroverdenking - 2: “Ik heb met hart en ziel gezocht, maar nog altijd niet gevonden”. (Prediker 7:28)

 

 

Nog altijd is het zomer! Met mooi weer, vakantie.  Je bent thuis of even weg….. even weg uit het leven van Oudelande.  Weg in je gedachten of echt even weg uit het dorp. Even tijd om bij te tanken, om leuke dingen te doen, liefst in gezinsverband of met vrienden en bekenden. Een tijd om de dagelijkse sleur los te laten, om te recreëren en om je ziel weer te voeden met licht en luchtigheid. Alles lijkt zo zorgeloos te zijn in de zomer en de zon nodigt uit om alle zwartheid en onrust om je heen los te laten, om er even niet aan te hoeven denken.

 

Kunt u dat wel, alles om je heen loslaten en genieten van wat er is tijdens je vakantie? Ik vind dat lastig om even van de wereld los te zijn. Misschien blijft  - ook bij u - die onrust en ongerustheid met wat er om ons heen gebeurt toch ook - zij het op een laag pitje - aanwezig : “ Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch? Wat is de waanzin toch die zij beramen?’ zegt Psalm 2. Want de branden om ons heen blijven maar branden, ecosystemen verdwijnen. De oorlog duurt voort. Er zijn allerlei crisis om ons heen: stikstof problemen die de landbouw en de bouw stil dreigen te leggen, gastekorten, financiële markten die worstelen met inflatie. Een nieuw virus dat opdoemt. En de COVID dreiging is ook nog niet weg….. .

Hoe is het met u? Even niet aan denken nu of is het en-en: én het is vakantie (en er is licht) én er is onzekerheid - het duister.

 

Arie van der Maas zegt het zo mooi in de zomer brief van de Classis: “Wat we zien is dat de schepping en samenleving lijken te snakken naar re-creatie, naar her-schepping. Ook u en ik zijn op zoek naar rust, naar helderheid in alle verwarring om ons heen. Naar vernieuwing in een tijd die sterk tekenen vertoont van uiteenvallen of zelfs ontbinding. Dit geldt voor de samenleving, maar gaat ook aan de kerk niet voorbij. Ook wij lijden onder het wegvallen van kerkgangers; zoeken wegen voor het samen kerk-zijn, ter plaatse en in het geheel van de federatie”.

 

Blijf ook deze zomer zoeken naar hoe het Licht in de duisternis door kan dringen, vanuit het vertrouwen in Hem die het Licht en de Liefde is. Om zo onszelf te vinden en onszelf in Hem te re-creëren en verrijkt de zomer door te komen.

 

 

Eeuwige,

 

Die te midden van de verwarrende veelheid

In een wereld vol  prikkels en indrukken

Ons hart wilt richten op het ene

Waartoe Gij ons roept en lokt

Leid ons door de geest van de waarheid

Vrolijk naar Uw toekomst.

 

Amen

 

Angelique van der Schraaf, geïnspireerd op de zomerbrief van de Delta Classis 2022

 

Impressie van de Openluchtdienst op 10 juli 2022:

 

Zondag 10 juli was een mooie zonnige dag zoals we die de laatste tijd al meer hebben gehad.

De voorbereidingen voor de openluchtdienst in de koffietuin waren rond de klok van negen al volop bezig. Geluidsapparatuur werd getest door Mathilde, koffie kopjes kwamen tevoorschijn en glazen en limonade werden klaargezet.  De (inval)organist probeerde het elektrische orgel uit en naar later bleek met veel succes. De kindernevendienst  begeleidster was in 1 van de gezellige blokhutten in de koffietuin ook al druk doende met papier, dozen ,lijm en scharen. Ook Floor van Hekken die de dienst met gitaar muziek zou opluisteren zat in een hoekje te repeteren.  Collectezakken werden uit de kerk opgehaald,  zelfgemaakte lekkernijen van Chris voor bij de koffie werden uitgestald en de eerste kerkgangers druppelde binnen. Men kwam op de fiets, wandelend of met de auto. Ook het oudste gemeentelid (bijna 100 jaar) van Oudelande werd opgehaald en zat heerlijk in het zonnetje vooraan.

Deze dienst georganiseerd  vanuit de federatie de “Zwake” was een inspirerende dienst met een gezellige en grote opkomst. De omgevingsgeluiden van vogels, kikkers en de kippen van de buren maakte het geheel compleet. Na de dienst werd onder het genot van koffie of thee nog nagepraat over het thema  bouw je je huis op een rots of op het zand?

Mathilde gaf tijdens de dienst het voorbeeld van kampeer je met de stevige degelijke de “Waard” tent? Of ga je op reis met een luchtig snel opgezet uitklap tentje.? Dat een goed gefundeerd huis blijft staan en alle stormen trotseert  werd ons duidelijk op deze mooie zondag.

 

 

ZLTO OOGST-DANKVIERING op 21 augustus 2022:

 

 

ZLTO-afdeling Borsele organiseert in samenwerking met de Hervormde Kerk Oudelande,

een oogst-dankdagviering in de open lucht. Het thema van die viering is Saamhorigheid!

 

Op Zuid-Beveland wonen en werken we samen, als boeren en burgers, in de groene ruimte van deze prachtige regio. We zijn omgeven door water: van de Oosterschelde en - dichterbij - de Westerschelde. Dit water is zout en voor drinkwater of om planten te laten groeien niet geschikt. Zoet water is onmisbaar maar helaas beperkt beschikbaar. Samen zullen we oplossingen moeten bedenken en uitvoeren om de toevoer en berging van levengevend water voor mens, dier en plant te waarborgen, zodat alles kan floreren en groeien.

En om fysiek sterk en gezond te blijven is ook mentale kracht nodig. Daarom willen we samen vieren, zingen en bidden, als boeren en burgers met elkaar.

Om met iedereen samen te vieren verschuiven we onze ochtenddienst van 10.00 uur naar 17.00 uur en is de kerk 's ochtends gesloten.

 

Programma:

15.30 uur - start wandeling omgeving Oudelande vanaf de koffietuin

16.45 uur - inloop met koffie/thee

17.00 uur - aanvang kerkdienst

18.00 uur - soep en broodjes

19.00 uur - einde

 

Boeren, burgers en toeristen: iedereen is van harte welkom! Ook bij minder goed weer gaat de dienst door.

 

 • Locatie: de Koffietuin, Everingseweg 2g te Oudelande (hoek Wilhelminastraat/Everingseweg)
 • Organisatie:  ZLTO-afdeling Borsele, Hervormde Kerk Oudelande en de Koffietuin
 • Informatie: Andien, tel. 06-49914124, e-mail: zltoborsele@zlto.nl

 

Oogstfeest 20 augustus:

 

Tijdens het oogstfeest houden we in en  rond de kerk een rommelmarkt ten behoeve van het onderhoud van de kerk. Er zijn heel veel spullen ingebracht!

Wat nog wel nodig is zijn hand en spandiensten bij het opbouwen / verkopers op de dag zelf / het opruimen in de dagen erna. Wil je meehelpen? B Neem dan contact met ons op. Coördinatie: Heleen van der Brugge, tel. 06-12377612 of Kees Steketee tel. 06-53380677.

 

 

Uit de kerkenraad:

 

 • Wegens afzegging voorganger op 7 als 14 augustus  is onze kerk dicht. We zijn die ochtend welkom in Driewegen.
 • In het najaar gaan we Bijbels koken met elkaar; nadere berichtgeving volgt nog.
 • Werkgroep gebruik kerkgebouw:
  • We onderschrijven als kerkenraad de doelstelling van de werkgroep ”het gebouw wordt door de kerk beschikbaar gesteld voor het dorp en zo dragen we samen bij aan de leefbaarheid / saamhorigheid van het dorp”.
  • de kerk wil voor de eerste 2 jaar de onkosten dragen (verwarming, schoonmaken, verzekering e.d) om het initiatief een goede startmogelijkheid te geven

 

 

Pastoraat

 

Nel den Beste is thuis gevallen. Ze is tijdelijk opgenomen in een verpleeghuis is Krabbendijke. Er wordt gekeken hoe ze van haar val kan herstellen en of en wanneer ze weer naar huis komt.

 

De zoon van Nelleke en Peter Gorter, Hendrik, is in de nacht van zaterdag op zondag 24 juli verongelukt. De verslagenheid en het verdriet is groot. We willen de familie Gorter en Wagenaar condoleren en heel veel sterkte wensen in deze zware tijd.

 

 

 

 

Rust nu mijn ziel.

 

Rust nu mijn ziel. Laat ze maar roepen,
dringen om ruimte die God toebehoort.
Smart kent haar klacht, vreugde haar zingen,
chaos vraagt een herscheppend woord.

 

Rust nu mijn ziel. Zoek niet onrustig
te vroege vrede, maar geef je aan God.
Voedsel is het dat niet verzadigt,
drinken te over, toch kwelt dorst.

 

Rust nu mijn ziel. Dit is jouw lichaam,
jouw lastig lichaam, hoe word je weer heel?
Soms even raakt hemel de aarde;
God geve dat je ziet en weet.

 

Rust nu mijn ziel. Weet je geborgen,
durf te geloven, hoor: God heeft je lief.
In pijn en leed deel je in Christus,
Hij kent de smart, Hij roept: vrees niet
.

Lied 932

 

 

 

 

terug
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.