PKN
Hervormde Kerk
 
de kerkwijzer nummer 8 2024 de kerkwijzer nummer 8 2024


De kerkwijzer nummer 8:

 

Kerkdiensten Oudelande

  • Zondag 30 juni Aanvang 10. 00 uur, Openluchtdienst, Koffietuin Oudelande, Federatiedienst, ds. H. Offringa
  • Zondag 7 juli Aanvang 10.00 uur, Onze kerkelijk werker Mevr. J. Kooman
  • Zondag 14 juli, Geen dienst
  • Zondag 21 juli Aanvang 10.00 uur, Mevr. N. Roggeband
  • Zondag 28 juli Aanvang 10.00 uur Ds. K.van der Jagt
  • Zondag 4 aug, Geen dienst


 Jarigen: 

Alle jarigen in de maand juli van harte gefeliciteerd.

 

Een fijne verjaardag gewenst namens ons allen.


Collectes in de maand mei

  • Diaconie  € 86,75
  • Kerkrentmeesters  € 158
  • Extra coll kerkrentmeesters € 24,65

 


 

Zomer in zicht

Nu de zomer in zicht is en het vakantietijd is … en we uitwaaieren over ons land, of buitenland. Of als we thuisblijven en het werk op het land veel aandacht vraagt door alle weersomstandigheden heen, lijkt het wel of de kerk wat minder belangrijk wordt. En daarmee misschien ook wel ons geloof. De grote feesten van Pasen, Hemelvaart en Pinksteren zijn  geweest. Er vallen erediensten op wat zondagen uit. De kerkelijke teugels van een vaste kerkgang gaan wat vieren. Er komt meer afstand tussen U en God lijkt het wel

En iets vergelijkbaars is ook zo gegaan in het vroege Christendom. Jezus was niet meer op aarde. Hij heeft ons tijdens zijn leven voorgeleefd en geïnspireerd hoe wij als christenen zouden moeten leven.  Nadat hij ten hemel was gestegen is de heilige Geest de mensen gegeven als leidende boodschapper tussen God en de mensen. Een inspiratiebron om je steeds mee te verbinden en je zo verbonden te weten met God. En de discipelen gingen aan de slag om Zijn leer te verkondigen en uit te leggende wereld. ieder op zijn eigen manier en met zijn eigen woorden. We kunnen het allemaal lezen in de bijbel.

En wij? wij waaieren net zo uit en de kerk lijkt minder aanwezig… Wij kunnen in die tussentijd - tot we elkaar weer gaan ontmoeten -  ook, net als de discipelen, het evangelie praktisch verkondigen daar waar we deze zomer zijn op de wereld. En ook leven volgens de leer van Christus. Dat hoeven geen grote woorden of werken te zijn. Een klein gebaar, een blik in iemands ogen geven met  “ik zie je”  is al  voldoende. Ga genieten van de mooie bloemen om je heen, de  landschappen die zich ontvouwen. Nieuwe geuren. Nieuwe mensen….Allemaal een uitdrukking van Gods schepping.  Van Gods geest, van Gods liefde. Ga genieten van wat zich aandient de komende weken. En herinner u dat Hij altijd met u is in woord, gebaar en liefde…

Onze God houdt de wacht

Ik sla mijn ogen op naar de bergen -
zou iemand mij komen helpen?
Ja, mijn God komt mij helpen,
de schepper van hemel en aarde.

Hij zal niet toelaten dat je struikelt.
Hij zal niet slapen. Hij waakt over jou.
Nee, slapen en sluimeren zal Hij niet,
Hij waakt over heel zijn volk.

Onze God houdt de wacht
als een schaduw over je heen.
Overdag zal de zon je niet steken
en 's nachts zal de maan je geen kwaad doen.

Hij houdt alle kwaad van je af,
Hij neemt je onder zijn hoede.
En waar je ook gaat of staat,
God zal je behoeden voor eeuwig.

Bewerking psalm 121 door Huub Oosterhuis

 

in memoriam : Enkhuizen 2 november 1934  - Pieter Lub  - Oudelande 26 mei 2024

Piet is geboren in Enkhuizen opgegroeid in een vissersfamilie in een Protestants gezin , waar vader naar de ene kerk ging en de moeder naar de andere ging , Piet werd op dertien jarige leeftijd naar Apeldoorn gestuurd in verband met zijn astma , hij moest naar de bossen voor de frisse lucht.
Hij ging daar naar school, mulo, sociale academie van daaruit ging Piet werken bij allerlei gemeentelijke werkplekken , waar hij vooral leiding gaf aan vele afdelingen met sociale zorg. Piet werd raadslid in de gemeente Apeldoorn voor de CHU daarna opgaand in het CDA , later vanaf zijn dertigste ging hij veel kerkenraads-werk doen zowel plaatselijk als in de classis. Altijd in Apeldoorn blijven wonen tot zijn achtentachtigse jaar. Het werd een beetje minder er was meer zorg nodig, en in goed overleg met elkaar wou hij graag naar Zeeland komen.
Het werd maar een half jaar,
Maar het werd wel een mooi half jaar, de hoek om naar de kerk, de diensten achterom via de consistorie bezoeken, en de vele aandacht gaf hem ook veel kracht en de goede gesprekken met mensen die bij hem aankwamen, met een speciaal bedankje voor Joëlle Kooman, die gesprekken heeft hij zeer op prijs gesteld . De thuiszorg van RST en de hulp van Zorg op Zak waren ook geweldig voor hem.

Piet is er niet meer , door een noodlottige ongeluk

Een gezegde van Piet kortgeleden was ;
Ik kan mij niet voorstellen “Een leven zonder geloof “‘
 

 

 

 

 

 

terug
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.