PKN
Hervormde Kerk
 
De kerkwijzer nummer 6 2023 De kerkwijzer nummer 6 2023

Kerkdiensten

 • 4 juni mevrouw Mathilde Meulensteen, koffie na de dienst
 • 11 juni kerk dicht: kerken in Driewegen, ds. Buller
 • 18 juni ds. K. van der Jagt
 • 25 juni ds. Kamermans,  extra collecte kerkrentmeesters

Verjaardagen:

Alle jarigen in de maand juni een fijne dag toegewenst en van harte gefeliciteerd, namens ons allen!


Collectes in de maand April

 • Kerkrentmeesters     € 264,05
 • Diaconie     € 100,90
 • Collecte Moldavië  € 110,40


De tijd na Pinksteren

Pinksteren is weer geweest, we hebben dit feest in Federatieverband gevierd in onze eigen kerk. En daarna breekt er een volgende periode aan in het kerkelijk jaar: de groene periode, de ‘gewone’ kleur van de kerk die duurt tot de kerstcyclus weer begint- een periode van 27 zondagen lang. Daarna is de kring van het kerkelijk jaar gesloten. Groen symboliseert groei en hoop, het goede leven, verwachting. En de kleur zien we terug op de kleden (antepedium) aan de preekstoel en  de bijbel zodat we ons daar steeds bewust van zijn.

De zondag na Pinksteren heet Drievuldigheidsfeest (Trinitatis) genoemd. Dis is de zondag waarin we vieren dat de drie-eenheid van de Vader, Zoon en de Heilige Geest gezamenlijk in de wereld verder door gaat werken. In de bijbel lezen we over de apostelen die de wereld intrekken en daar het evangelie van Jezus verkondigen. Over alle contacten die ze hebben met andere volken, die vaak anders in het leven staan. Over hun successen en de lastige zaken die ze tegenkomen. Voor ons zijn de discipelen allemaal voorbeelden hoe je je Christen-zijn kunt leven. “Ja” zult u denken: “dat was toen en de huidige praktijk is zeker anders. Complexer”. Lastiger misschien met alles wat er in de wereld gebeurt en op ons afkomt. Zelfs is ‘toen’ onvergelijkbaar met alles wat er ‘nu’ gebeurt, op een kleinere schaal hier in Oudelande. Een reden voor ons om dan maar niets te doen en het te laten? Ogenschijnlijk gaat het toch wel goed hier? Of ziet u achter de voordeuren zaken die vragen om de uitdaging aan te gaan, om uw tijd en aandacht .…. juist nu.

Hoe doet u dat eigenlijk: christen-zijn in de praktijk? Gaat u ieder zondag naar de kerk, of juist niet? En wat doet u dan met wat u daar heeft ervaren en geleerd? Vertelt u daarover tegen de anderen en brengt u zo de Geest over ? Leeft u de leer van Jezus voort in uw dagelijkse leven? Of volstaat de kerkgang? Bent u een christen die de leer van Jezus duidelijk zichtbaar toont in alles, of doet u - stilletjes op de achtergrond - gewoon wat nodig is voor ieder om u heen die daar behoeftig aan is? Allemaal innerlijke vragen die u zich kunt stellen voordat u zich tot die ander richt. Ieder doet dat op zijn eigen manier - er is geen goed of fout.

Maar misschien wel goed om daarop eens te reflecteren in deze komende 27 weken na de Pinksteren. Een mooie zomertijd met misschien meer rust en vakantie om stil te staan bij hoe u uw geloof uitdraagt in wat u doet, in wie u bent. In uzelf als mens maar ook in contact met alles om u heen: de natuur, dieren, mensen, de wereld.

Het uitdragen van wat Jezus ons leerde begint in mijn beleving met aandacht voor de ander / het andere: het zien van de ander, luisteren naar zijn of haar verhaal. Als mens én als christen. Samen lachen, samen zingen, samen bidden…. Er gewoon zijn voor de ander.

Dit jaar nodigt de Protestantse Kerk ons uit in het jaarthema “Ga mee! laat ons samen getuigen van geloof, hoop en liefde”. De scriba van de kerk, René de Reuver zegt daarover: “De kerk van Christus is kleurrijker dan we denken. Die diversiteit maakt dat het evangelie in alle talen en alle culturen doorklinkt. Door elkaar als volgelingen van Jezus te zoeken en de hand te reiken, zijn we gezamenlijk krachtige getuigen van Gods goedheid in de wereld. Ik wil gemeenten daarom uitdagen om contact te leggen met andere christenen in de eigen omgeving en te verkennen hoe je samen Gods liefde kunt leven.”

Dat is ook in het klein, voor onze gemeente, een mooie uitdaging om dat sámen vorm te geven! Het jaarthema ‘Ga mee!’ daagt ons uit om deel te nemen aan Gods wereldwijde beweging van geloof, hoop en liefde. Het is een uitnodiging om “mee te gaan of je mee te laten nemen in de éne beweging van Gods liefde en ontferming (Missio Dei), oftewel om daar te zijn waar Jezus zich laat vinden.” in de woorden van De Reuver.  Laten we komende periode samen de eenheid en verscheidenheid onder christenen en andere geloven verkennen en zo het komende kerkelijk jaar invulling geven; want “Alleen samen met alle heiligen zullen we de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja, de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat (Efeziërs 3:18-19).”

Zo kunnen we de komende groene periode gestalte gaan geven aan verwachting, hoop, groei en het goede leven voor iedereen! Er is komende zomer voldoende tijd om daar samen over na te denken hoe we dit kunnen gaan doen.

Na Pinksteren…

Op de dag door God gekozen
zond de Heer Zijn Geest terneer.
Op
t moment door Hem verkozen
daalt op d
hoofden Zijn vuur neer.

dHeilige Geest liet ieder merken
in Gods huis bijeen vergaard.
Elk met Zijn gloed te versterken
zoals door Jezus is verklaard.

Door de Geest kreeg elk de gave
ieder ander te verstaan.
God liet Zijn belofte staven
bleek met ieder mens begaan.

Door t verstaan van al die talen
heeft God ieder saam gesmeed.
Om van
t wonder te verhalen
opdat iedereen het weet.

Justus van Tricht

 

 

Kerkenraad 6 mei 2023

Tijdens deze kerkenraad hebben we gesproken met ds. Herman Offringa, die vanuit de federatie met ons meedenkt over hoe we als gemeente in Oudelande verder gaan nu onze kerkelijk werker, Mathilde Meulensteen. Hij licht toe dat iedere kerk met een vacature een consulent krijgt toegewezen en wat deze functie inhoudt. De kerkenraad vormt de ‘beroepingcommissie’ van de opvolger van Mathilde Meulensteen, onder leiding van de consulent. De beroepingscommissie heeft geheimhoudingsplicht, totdat er witte rook is over de verdere invulling.

Wij hebben in de eerste dialoog met ds. Offringa aangegeven dat wij - als Hervormde gemeente van Oudelande - wel een idee hebben wat we willen, maar we geven ook aan dat we graag vanuit de federatie ondersteuning krijgen om de formele zaken helder te krijgen, als klankbord voor onze ideeën.

Mogelijke toekomstscenario’s voor Oudelande zijn:

 1. Er komt een andere kerkelijke werker voor 5-8 uur per week voor pastoraat. De preekvoorziening blijven we zelf regelen. De kerk blijft wekelijks in gebruik voor erediensten. Dit scenario verdient de voorkeur van de kerkenraad.
 2. Aansluiten bij DEO ( Driewegen, Ellewoutsdijk, Ovezande) of TRIO (’s-Heer Abtskerke, Nisse, Hoedekenskerke) met betrekking tot alleen het pastoraat (ds. Offringa of ds. Buller voor 5-8 uur per week). De kerk blijft in gebruik voor wekelijkse erediensten. Eigen preekvoorziening regelen.
 3. Aansluiten bij DEO of TRIO met betrekking tot een aantal gezamenlijke kerkdiensten: bijvoorbeeld om de week kerken bij één van de onderdelen van de federatie Rond het Zwake. Kerk blijft deels in gebruik voor erediensten. Preekvoorziening in overleg regelen.
 4. Volledig opgaan in DEO of TRIO en dan sluiten eigen kerk. Formeel regelen van de erfenis van de roerende en onroerende zaken.

Tijdens de dialoog worden de verschillende opties verder toegelicht en mogelijkheden zijn verder verkend. Volgende kerkenraadsvergadering: 9 juli 2023

Jaarvergadering:

Op de jaarvergadering van 21 mei zijn de financiële stukken over 2022 gepresenteerd ter goedkeuring van de gemeente.  Dat gaat dan om de verkorte versie ( samenvatting) van de stukken. De volledige versies liggen tot 30 juni ter inzage bij Tiny de  Reijger, Leen Evertsenstraat 3 in Oudelande, tel.  0113-548492. Op 4 juli zal de kerkenraad ze definitief vaststellen.

Pastoraat:

 • Mevr.de Vrieze is gevallen en heeft wat kneuzingen opgelopen krijgt hulp van Alevo
 • 20 mei is overleden Mevr.E.G.Bruijnzeel-Breure in de volgende kerkwijzer leest u het memorium.
terug
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.