PKN
Hervormde Kerk
 
de kerkwijzer nummer 6-2024 de kerkwijzer nummer 6-2024

Kerkdiensten Oudelande

  • Zondag 5 mei Aanvang 10.00 uur, Mevr. J. Kooman, onze nieuwe Kerkelijk werker
  • Zondag 12 mei Aanvang 10.00 uur, Dhr. Kreeft, met gitaar
  • Zondag 19 mei Pinksteren Federatiedienst in Nisse, zie verder mededelingen onder Nisse
  • Zondag 26 mei Aanvang 10.00 uur, ds. K. van der Jagt, extra collecte Kerkrentmeesters

Verjaardagen:

Alle jarigen in de maand mei een fijne verjaardag toegewenst.

En er is ook een bijzondere gebeurtenis: op 20 mei is het echtpaar den Herder-Harthoorn, Burgemeester van Lierestraat, 70 jaar getrouwd,  een fantastische mijlpaal!

Namens ons allen, van harte gefeliciteerd.


Collectes in Maart

  • Kerkrentmeesters       € 376,20
  • Extra collecte kerkrentmeesters  € 86,60
  • Diaconie  € 123,75
  • Werelddiaconaat Columbia  € 65
  • Verjaardagbusje  € 130,20

Alle gevers hartelijk dank!

 

Pastoraat:

Dien de Wilde is gevallen en heeft haar been ernstig open gehaald, dat betekent iedere dag de wonden verzorgen. We hopen dat het been snel weer dicht is en je weer op de fiets van het zonnetje kunt gaan genieten.

Suus de Smidt  heeft te maken gehad met plotselinge uitval in handen en benen. Ze is een tijd in de Lindehof geweest om te revalideren. Het gaat gelukkig steeds beter en er is goede hoop dat het helemaal genezen kan. Ze is nu thuis, heeft nog wel fysio in de Lindehof  en loopt al weer rond, nu nog met rollator. Maar misschien als de kerkwijzer verschijnt al weer zonder!

Beide dames: van harte beterschap namens de kerk van Oudelande.

 

Pinksteren

Als u deze kerkwijzer in de bus krijgt, is het paasfeest al voorbij en leven we alweer in de tijd van Pinksteren. Pinksteren staat  zoals u wel weet voor “het uitstorten van de Heilige Geest”. Wat een plechtige taal staat er in de Bijbel om het feest van de Geest te vieren! Het Feest waarin de Geest tot de mensen komt. Waarin Gods Licht in iedereen als zijn of haar licht aangestoken wordt. Bij iedereen. Het vervult zo de belofte die Jezus deed dat Hij altijd bij ons is en zal zijn.

Wat moeten we er ons bij voorstellen? In de Bijbel staat dat als een bries de Geest over de mensen heen ging. Er is het geluid van de wind. We lezen ook in de Bijbel dat de leerlingen in Jeruzalem - na al dat verdriet om het gemis van Jezus - het woord nemen, zich niet stil meer houden. Dat ze zich uitspreken en blij zijn, uitbundig blij. Aanstekelijk blij, nu ze door de Geest geraakt en vervuld zijn. Het is de eerste stap om het evangelie  van Jezus door te geven. De hele stad dromt samen, en neemt die blijheid over. De ogen van de mensen glinsteren, iedereen is blij en de somberte is verdwenen. Mensen raken elkaar aan. Het is feest! Het lijkt of alles lichter is geworden na die donkere tijd van rouw en verdriet rondom de Pasen. Pinksteren is juist het feest van de inspiratie en bezieling, een  feest van nabijheid. Het feest van God die geen afstand houdt, maar dichtbij ons komt, zelfs ín ons komt, in ons hart.

Het is een feest - ook nu nog -  waarbij je je goed voelt, dat je raakt, bezielt, vernieuwt, inspireert, en waar nodig ook corrigeert.  In deze tijd van oorlog, spanning, sombere berichten over het milieu en de diverse crisissen om ons heen…. wat kunnen we nu toch zó verlangen naar inspiratie en alles breder kunnen zien. Naar momenten van bezieling, momenten van  weer breder en dieper kunnen ademen, momenten van nieuw perspectief. Naar ogen die weer gaan stralen. Je voelen net als de lente die zich in alle pracht openbarst en zich naar buiten keert met kleurenpracht, vogelgezang, bloemenpracht.

Ik las ergens deze mooie metafoor om het feest van Pinksteren te kunnen begrijpen, helpt u misschien om het beeld van de zon voor ogen te nemen. Zie dan de zon als God die boven ons is; de zonnestralen als Jezus die naar ons toe komt. En de warmte van de zon als de Geest die ons leven verandert. Een dag in de zon, en je wordt een ander mens.  Dat heeft u zelf toch ook zo ervaren?

Pinksteren is het feest van de verandering, van geestdrift en enthousiasme. Van hoop op andere tijden, op een nieuwe toekomst. Het feest van het licht: ‘je bent niet alleen. Houd moed en heb lief!’ Laten we elkaar aansteken met de geest en de vreugde die Pinksteren in zich draagt.

Angelique van der Schraaf

 

Wat altijd is geweest (lied 689)

Wat altijd is geweest, het waaien van de geest,
gebeurt aan ons vandaag.
Dat vuur van het begin, wij ademen het in,
Gods woord dat antwoord vraagt.
Die in de stilte sprak, het noodlot onderbrak
en baande nieuwe wegen,
Hij is nog niet verstomd, Hij zoekt naar ons, Hij komt
in mens na mens ons tegen.

……..

Hij geeft een nieuw gezicht aan duisternis en licht
aan alles wat wij deden.
Hij maakt zijn woorden waar, wij spreken met elkaar
een taal van hoop en vrede.

terug
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.