PKN
Hervormde Kerk
 
de kerkwijzer nummer 6-2022 de kerkwijzer nummer 6-2022

Kerkdiensten Oudelande

  • Zondag 5 juni Pinksteren, Federatiedienst in Driewegen Aanvang 10.00 uur, Mevr. M. Meulensteen
  • Zondag 12 juni Aanvang 10.00 uur, Mevr.A. Datema
  • Zondag 19 juni Aanvang 10.00 uur, Mevr. M. Meulensteen, koffie na de dienst.
  • Zondag 26 juni Aanvang 10.00 uur, Dhr. H. ten Klooster, extra collecte kerkrentmeesters

Jarigen in de maand juni:

  • 10 juni Dhr. Dhr. M. den Herder, Burg. van Lierestraat
  • 24 juni  Mevr. J.J. Matthijsse-Kramer, Slagtweistraat

Wij wensen jullie een fijne verjaardag!
 

Collectes in de maand april

  • Diaconie €123,87
  • Kerkrentmeesters € 205,80
  • Extra collecte kerkrentmeesters € 29,20

 

Pinksteren, een overdenking ....

Heer, raak mij aan met uw adem,
reik mij uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen,
geef op uw waarheid zicht.

Is dat niet wat we allemaal hopen, wat we allemaal willen? Zo aangeraakt worden? Hoe we het evangelie ook lezen en verstaan, dit ervaren, deze bede om een stralend licht aangereikt te krijgen, deze bede om zicht te krijgen op Gods waarheid is een bede die ons vertrouwd is. Ieder zoekt in eigen woorden, ieder verstaat de woorden op zijn/haar eigen manier, allemaal zoeken we verbinding, zoeken we Gods aanwezigheid.

Het Pinkstervuur, de tongen van vuur met de uitstorting van de Heilige Geest spreken tot de verbeelding. De naam ‘Pinksteren’ betekent 50. Het de is 50-ste dag van Pasen. Het feest van de uitstorting van de Heilige geest is de voltooiing van de opstanding.

In de Heilige Geest is God ons mensen nabij. Zo kunnen wij gesterkt met het Pinkstervuur als Gods gemeente hier op aarde zijn woord doen, zijn gemeente zijn.

Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht!

(liedboek lied 695)
 

Pastoraat: En soms staat het leven wel heel erg op zijn kop. Maarten en Lina vt Veer hebben ingewikkelde en spannende weken achter de rug. Na opname van Maarten in het ziekenhuis en een eerste operatie bleek het toch nodig dat zijn onderbeen geamputeerd moest worden. Toen was ook direct duidelijk dat zij samen niet meer in hun huisje konden blijven wonen. Al heel snel is er een plekje voor hen samen gevonden in Het Gasthuis, Kievitlaan 64 te Goes (op de 5e verdieping, vanuit de lift linksaf, kamer 14).

Beide zijn erg gelukkig dat ze samen kunnen zijn, en tegelijkertijd verdrietig dat thuis niet meer kan. Nu is het hard werken om samen te wennen. Uw bezoek of kaartje wordt gewaardeerd en zal steun geven.

 

Lezingen bijbelboek Ruth.

In de komende weken gaan we met elkaar in de eredienst het bijbelboek Ruth lezen. Soms zit er een week tussen omdat er een gastvoorganger is.

Zondag 29 mei lezen we Ruth 1. Zondag 5 juni lezen we in de federatie dienst in Driewegen Ruth 2. Ruth 3 lezen we  zondag 19 juni en zondag 3 juli het laatste hoofdstuk.

We sluiten ons met deze lezing aan bij een traditie uit de synagoge. Op het joodse Pinksterfeest wordt altijd Ruth gelezen. En hoe dichtbij komt deze lezing nu zoveel mensen hun huis en haard, hun land, cultuur en taal  verlaten en vreemdeling worden in een vreemd land? Het nieuws van nu brengt al deze verhalen nu heel dichtbij. Ruth is vreemdeling in het land van haar overleden man, die op zijn beurt vreemdeling was in haar land na voor de honger uitgeweken te zijn. Jouw land is mijn land, jouw volk is mijn volk, jouw God is mijn God. Indringende woorden van een vrouw die haar wegen zoekt te gaan.


Viering Pinksteren

Pinksteren vieren we samen in federatieverband in Driewegen. Dat we met elkaar het vuur van verbinding, Gods Geest die samenbindt, de Heilige Geest die nabij is, mogen ervaren. We lezen deze zondag naast het Pinksterverhaal, Ruth 2.

 

Uit de kerkenraad

10 mei kwam de kerkenraad bij elkaar.

Ik ben heel blij ook hier te kunnen melden dat mijn contact voor mijn werk hier in Oudelande met twee jaar verlengd is. Er is vanuit de classis toestemming gekomen om mijn contract te verlengen tot juni 2024. Daarna worden opnieuw de financiële situatie én de situatie van de gemeente (bezoekersaantallen) bekeken wat verantwoorde keuzen zijn voor de toekomst.

De bezoekersaantallen lopen zeker niet op, soms is het erg weinig. Maar degenen die komen genieten van het vertrouwde. In het najaar gaan we in gesprek hoe we dit nog verder kunnen aanpakken.

Financiën.

In de kerkenraad, en een paar dagen later ook in de gemeentevergadering, is de financiële situatie van de gemeente uitgebreid besproken. We zouden wel onderhoud willen plegen aan het gebouw maar er is te weinig financiële ruimte om dit te realiseren. We zullen de opbrengst van de rommelmarkt tijdens het oogstfeest ( 20 augustus) dan ook bestemmen voor het onderhoud van de kerk. Tiny de Reijger heeft uitgebreid alle cijfers van kerk en diaconie toegelicht. Dank voor al je werk Tiny, want het computersysteem van de landelijke kerk maakt het werk er niet makkelijker op!

Diensten.

De diensten in de stille week zijn als zeer waardevol ervaren. En ook Paasochtend was het een mooie dienst met ds. van der Jagt. Het paaskruis met bloemen versierd was een waardevolle aanvulling op de eredienst.

In coronatijd zou er een catatedienst zijn in Oudelande. Er komt een nieuwe ronde van deze diensten waar wij onze kerk voor beschikbaar gesteld hebben. Het is nog niet duidelijk wanneer de cantatedienst dan plaatsvindt.

In de zomer is er 1 zondag geen dienst op het dorp. Zondag 7 augustus wordt u uitgenodigd om in Driewegen mee te vieren. Twee andere zondagen vieren we in de Koffietuin. Zondag 10 juli is er de federatiedienst om 10.00 uur en zondag 21 augustus is er s middags samen met de ZLTO een dienst in de koffietuin. U hoort er in de volgende kerkwijzer meer over!

Van alles.

De kerk is weer schoongemaakt, de vloer geboend. Dank aan iedereen die geholpen heeft! Jaarverslag kerkelijk werker is besproken en akkoord bevonden.

De werkgroep voor het gebruik van het kerkgebouw gaat in overleg met een aantal mensen uit het dorp, welke mogelijkheden zij zien om het gebouw voor het dorp te kunnen gebruiken. De federatiekerkenraad komt voor het eerst sinds corona weer samen met alle ambtsdragers. (volgende kerkwijzer meer).

En er is weer koffiedrinken na de diensten waarin Mathilde Meulensteen voorgaat.

Tot zover uit het verslag van de kerkenraad.

 

Overleg gebruik kerkgebouw

Als kerkenraad hebben we een jaar geleden via de klapbanke een vragenlijst uitgedeeld om te inventariseren wat voor mogelijkheden mensen uit het dorp zien voor het gebruik van het kerkgebouw. 17 mei zijn een aantal mensen uit dorp en kerkenraad samengekomen om verder na te denken hoe we het kerkgebouw door de week kunnen gebruiken ten behoeve van het dorp. U zult hier in het komend jaar nog wel meer van horen. We denken aan het organiseren van iets met muziek, een lezing, en misschien komen we wel heel ergens anders uit. Maar verder dan een eerste brainstorm zijn we nog niet. U hoort er ter zijner tijd meer over!

Jaarvergadering

Zondag 15 mei was er de jaarvergadering. Het was goed om elkaar zo te spreken. Het verslag volgt de volgende keer.

 

Hartelijke groet

Mathilde Meulensteen

terug
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.