PKN
Hervormde Kerk
 
de kerkwijzer nummer 5 -2024 de kerkwijzer nummer 5 -2024

Kerkdiensten Oudelande:

  • Zondag 7 april Aanvang 10.00 uur, ds. K. van der Jagt
  • Zondag 14 april Aanvang 10.00 uur, ds. K. van der Jagt
  • Zondag 21 april Aanvang 10.00 uur, Dhr H. ten Klooster
  • Zondag 28 april Aanvang 10.00 uur, Mevr. A. Datema  extra collecte kerkrentmeesters

Jarigen:
Alle jarigen in de maand april een fijne verjaardag toegewenst.


Overdenking: tussen Pasen en Pinksteren

Als u deze kerkwijzer in de bus krijgt, is het paasfeest al voorbij en leven we alweer in de tijd tussen Pasen en Pinksteren. Ook weer een bijzondere periode in het Christendom - een periode waarin we ook Hemelvaart vieren, de dag dat Jezus  ‘ten hemel vaart”  en terug gaat naar Zijn Vader. En die afgesloten wordt daar het ‘uitstorten’ van de Heilige Geest op Pinksteren.

Tussen Pasen en Pinksteren liggen 7 zondagen. Zeven keer zeven dagen. Het is de tijd die Jezus, nadat hij opgestaan was uit de dood, gebruikte om nog voor zijn hemelvaart zijn discipelen voor te bereiden om het Woord te gaan vertellen in de wereld. U kunt zich voorstellen dat er in de periode veel verwarring was onder zijn discipelen, ongeloof nog dat Jezus eerst gestorven was aan het kruis en dan  toch weer onder hen is. Ontreddering en vragen als wat dan en hoe dan.?De eerste woorden die Jezus tegen ze zegt als Hij ze ziet is “ Vrede zij met u.” Hij zegt het een paar keer, zodat het echt tot ze zou doordringen  en het hun gerust kon stellen (John. 20:19 en John. 20:21). Hij geeft ze ook een heldere opdracht mee om zónder Hem het evangelie verder te verspreiden over de wereld: “Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik ook u.” (John 20:21) “Ga daarom en maak discipelen uit alle naties, dopende hen in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, lerende hen onderhouden, alles wat Ik u geboden heb.” (Matth. 28:19).

Hij brengt zoveel mogelijk tijd met hen door, om ze gerust te stellen en zo zeker van zichzelf te maken dat ze het ook werkelijk konden gaan neerzetten in de wereld. En… heel belangrijk: Hij deed Zijn belofte van Zijn aanwezigheid bij hen, vlak voor zijn Hemelvaart: “En zie, Ik ben met u, alle dagen tot aan de voleinding van de tijd.” (Matth. 28:20). Luister: Ik zal er altijd zijn!  Na de Hemelvaart waren ze weer alleen achtergebleven en wisten ze niet wat ze moesten doen. In momenten van ontmoediging konden de discipelen houvast hebben aan deze bemoedigende woorden.

En geldt dat niet ook voor u, voor mij? Hebben wij deze bemoediging ook niet nodig? Iemand die tegen ons zegt “Vrede zij met u” in een tijd dat we het zelf misschien niet makkelijk hebben. In een tijd waar, juist ook in Israël en Gaza, geen vrede is?  Juist daar willen we het samen wel uitroepen, in deze tijd net na de Pasen, net na de  Ramadan “Vrede zij met u!” En als we dat dan met velen roepen… dan komt er misschien vrede. Daar ver weg en ook in uw hart.

Angelique van der Schraaf

 

Na Pasen, voor Pinksteren

 

Een tijd van vreugd voor hen was ingetreden,
sinds Hij in alle vroegte haar verscheen,
voor Thomas ook had weggerold de steen,
ze voelden zich vereend rond Hem, de reden.

Hoe heerlijk licht leken hun bezigheden,
te weten Zijn aanwezigheid, die scheen
als een beschermend Licht dicht om hen heen,
de dagen vlogen om, sereen, tevreden.

Vol droefheid kondigde zich aan de dag,
dat Hij weer naar Zijn Vader op zou varen,
Hij zou een Trooster zenden, die voorzag
in hun behoeften en zich openbaren
zou, geen nog wist van 't moois dat voor hen lag.

Lang stonden zij daar, naar omhoog te staren....

Pricilla Laneuze

 

Uit de kerkenraad

Op de kerkenraad van 12 maart zijn vooral organisatorische punten besproken rondom de Paascyclus. Een drukke tijd voor onze kerk, daarbij wij de Federatiedienst van Goede Vrijdag  verzorgden samen met het koor Jubilate Deo. En de Paas-eredienst met het versierde kruis en Paasontbijt.

Vooruitblik erediensten:  dit jaar starten we op 1 juli met 1x een dienst per maand minder kerken in kerk in Oudelande. U kunt dan  via de Kerkwijzer vinden waar u elders in de federatie kunt kerken. Dat sluiten van de kerk zal nog niet altijd de laatste dienst van de maand zijn zoals afgesproken. Per 1-1-2025 zal dat wel het geval zijn op de laatste zondag van de maand.

Volgende  vergadering van de kerkenraad: 14 mei 2024.

terug
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.