PKN
Hervormde Kerk
 
de kerkwijzer nummer 4-2023 de kerkwijzer nummer 4-2023

 

Kerkdiensten Oudelande

 

 • Zondag 9 april,  Pasen Aanvang 10.00 uur, ds.Schellevis. Diaconie collecte voor werelddiaconaat Moldavië
 • Zondag 16 april Aanvang 10.00uur, Mevr. A. Datema
 • Zondag 23 april Aanvang 10.00 uur, ds. Dijkhuizen
 • Zondag 30 april Aanvang 10.00 uur, Mevr. N. Roggeband, extra collecte Kerkrentmeesters

Overige diensten in de federatie:

 • Maandag 3 april, dinsdag 4 april, woensdag 5 april Vespers, 19.30 uu,  s-Heer Abtskerke. 
 • 6 april Witte Donderdag Aanvang 19.30 uur, Nisse ds. H. Offringa
 • 7 april Goede Vrijdag Aanvang 19.30 uur, Hoedekenskerke ds. J. Buller
 • 8 april Stille Zaterdag Aanvang 22.00 uur, Driewegen Paaswake

Jarigen:

Alle jarigen in de maand april, een fijne dag en van harte gefeliciteerd, namens ons allen!

 

Collectes in februari

 • Diaconie  € 55,65
 • Aardbeving Turkije  €32
 • Kerkrentmeesters   € 130,85
 • Extra coll.kerkrentmeesters € 15

Collectes in maart

 • Diaconie € 121,60
 • Stop honger in Oost-Afrika € 165,25
 • Kerkrentmeesters € 266,75


Op weg naar Pasen

Het verhaal over Pasen is te lezen in Matteüs 26, 27 en 28. Het daagt ons altijd weer uit om dichter bij Jezus te komen. Lees het, lees het telkens opnieuw, en…beleef het!

Waar gaat het ook al weer om bij Pasen, wat vieren we dan? Pasen is het belangrijkste christelijke feest van het jaar en draait om de kruisiging en wederopstanding van Jezus Christus. Pasen zelf valt altijd op een zondag en is in feite de dag dat Jezus uit de dood herrees. Maar het Paasfeest is ook de verzamelnaam voor de hele week rond Pasen: van Witte Donderdag tot tweede Paasdag.

Als de Kerkwijzer bij u in de bus valt, is de stille week al begonnen: witte donderdag, waarin Jezus het laatste avondmaal deelde met zijn discipelen. En de dag dat hij verraden werd door Judas met zijn judaskus. Goede vrijdag: op deze dag werd Jezus voorgelegd aan Pontius Pilates en ter dood veroordeeld. Hij loopt met een doornenkroon op zijn hoofd en een zwaar kruis op zijn schouders naar Golgotha. Struikelt enkele keren en wordt ook ondersteund in het dragen van zijn kruis. Op Golgotha wordt hij, tussen twee misdadigers, aan het kruis genageld en sterft drie uur later. Op stille zaterdag wordt Hij is zijn graf gelegd, waar Hij de hele dag blijft liggen. Op zondag is het eindelijk Pasen: op deze dag staat Jezus op uit de dood. De duisternis van het kruis is weggevaagd door het licht van de opstanding.

Maria van Magdala is, samen met de andere Maria, de eerste die het lege graf vindt: de grote steen is weggerold. Twee engelen in blinkend witte kleding vertellen dat Jezus is verrezen en dat zij het goede nieuws aan zijn leerlingen moeten overbrengen. Op weg om dit te gaan doen, komen zij Jezus zelf tegen. Jezus kwam haar tegemoet en zeide: “Weest gegroet”. Zij naderden Hem en grepen zijn voeten en zij aanbaden Hem. Diezelfde dag nog verschijnt Jezus ook aan zijn leerlingen. Het duurt geruime tijd voordat zij hun ogen durven geloven. Het verhaal van Maria van Magdala over het lege graf had hen niet ècht overtuigd, net zo min als een verhaal over een ontmoeting met de verrezen Heer door de Emmaüsgangers. Pas wanneer Christus zelf zijn doorboorde handen en voeten toont en Hij uitlegt dat wat Hem is overgekomen al in de Schrift werd voorspeld, begrijpen en geloven zij. En verspreiden het verhaal over zijn dood en opstanding over de wereld.

Paastijd

Met de viering van Paaszondag begint de vijftigdaagse Paastijd. Het is een blijde tijd, waarin de vreugde om de verrijzenis door blijft klinken. Via het feest van de Hemelvaart van de Heer, mondt de Paastijd uiteindelijk na zeven weken uit in Pinksteren, het feest van de Heilige Geest.

De Paasweek in onze kerk:

Dichtbij, in onze kerk wordt - samen met de andere kerken uit onze federatie - de Paasweek ook gevierd: zie hierboven bij de kerkdiensten.

Voor de Pasen richten wij voor bij de kerk in Oudelande het ‘kruis van Golgatha’ weer op. Het was vorig jaar een mooie en feestelijke beleving en die willen wij dit jaar herhalen. Een moment van stilte, van bij elkaar zijn; een moment van samen Pasen vieren.

In de stille week zetten we het kruis neer vóór de kerk en op paasmorgen versieren we het kruis samen: we geven het kleur, maken het mooi. We versieren het kruis op eerste paasdag met bloemen die u mooi vindt en wilt delen op het kruis. Daarmee starten we om 9.30. Er is dan koffie, thee en wat lekkers om elkaar alvast te ontmoeten, voordat de eredienst om 10 uur in de kerk start. Voorganger is ds. Schellevis uit Goes.

 

 

 LEVENSKLANKEN

Als er geen Pasen was geweest,
geen doortocht door de Rode Zee;
geen weggerolde steen bij
t graf…..
Waar vierden wij dan Pasen mee ?

Als Pasen enkel woorden waren,
als Pasen enkel
t voorjaar is….
Dan lijkt dit Pasen enkel klanken
en woorden een geheimenis.

Maar PASEN is een ochtendgloren,
er is weer nieuwe hoop geboren.
Elk mens mag weten dat zijn naam
in Jezus
Kracht is opgestaan!

Daarom zingt men in alle kerken,
de wereld moet het wel bemerken:
Nog even tijd…nog wat geduld,
straks wordt Gods Koninkrijk vervuld.

Nee, Pasen is geen wanhoopskreet
te midden van veel menselijk leed.
Pasen is vrolijk God bedanken:
IN HEM BESTAAN WEER LEVENSKLANKEN !

Frits van der Made

 

Uit de kerkenraad van 7 maart:

Op 14 februari zijn we al gestart met praten over de opvulling van de vacature van Mathilde. De dialoog is voorgezet op 7 maart. We hebben een profiel opgesteld voor de opvolger van Mathilde:

 • zichtbaar zijn voor de gemeente / het dorp
 • pastoraat + voorgaan in de erediensten
 • sociaal bewogen
 • creatief meedenken bij het kerkzijn in het dorp

We hebben, zolang er nog niemand is, het pastoraat verdeeld over de kerkenraadsleden - van oudsher ook de taak van de kerkenraad. Dus als u behoefte heeft aan een gesprek of bezoek, bel/mail dan met Rien van Hekken, tel. 0113-548520, e-mail: vhekken@telfort.nl.

We kunnen voor 2023 als Oudelande voort met eigen invulling van preekbeurten en zelfstandige erediensten. Dat wordt lastiger voor 2024. Dan moet er wel iemand  (een consulent) zijn die de leiding wil nemen over de toekomst van de Hervormde gemeente Oudelande.

Er zijn twee perspectieven:

 • Op de korte termijn aansluiten bij Federatie voor pastoraat en predikant / consulent.
 • Op de lange termijn kijken of we - met kerkelijk werker / predikant - kunnen verbreden met het kerkzijn in de praktijk binnen het dorp.

We zijn in overleg met Ds. Ofringa wat hij voor ons kan betekenen.

 

Afscheid van Mathilde Meulensteen:

Op 5 maart hebben we feestelijk afscheid genomen van Mathilde. Zij heeft zelf een mooie liturgie gemaakt voor de viering van haar vertrek uit Oudelande met prachtige bijbelteksten, een hele persoonlijk preek die uit haar hart kwam en mooie liederen. Die voluit meegezongen werden door vele belangstellenden in de kerk. Niet alleen uit Oudelande, ook uit de Federatie en uit haar nieuwe gemeente ’s Heer Hendrikskinderen.

Namens de kerkenraad van Oudelande hebben Rien van Hekken en Heleen van der Brugge gesproken. Namens de federatie rond het Zwake Jaap de Graaf - warme woorden, lovende woorden. Daaruit blijkt hoe geliefd Mathilde was op het dorp. Ook na de dienst, tijdens de koffie (met de heerlijkste baksels van Chris Nijhoff) waren en lieve woorden en wat tranen voor en van Mathilde. Maar …… Mathilde gaat niet helemaal weg: ze staat dit jaar nog regelmatig op het preekrooster en voor volgend jaar boeken we haar weer graag in!

terug
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.