PKN
Hervormde Kerk
 
de kerkwijzer nummer 3, 2023 de kerkwijzer nummer 3, 2023

Kerkdiensten:

 • zondag 12 maart, aanvang 10.00 uur, Federatiedienst, ds. H. Offringa. Met medewerking van het zangkoor Jubilate Deo.
 • zondag 19 maart, aanvang 10.00 uur, de heer H. ten Klooster, collecte: kerkrentmeesters. Koffie na de dienst.
 • zondag 26 maart, kerk Oudelande dicht. Bevestigingsdienst  Mathilde Meulensteen in ’s Heer Hendrikskinderen. Belangstellenden uit Oudelande: van harte welkom!
 • zondag 2 april, aanvang 10.00 uur. ds. B. van Ginhoven, Palmpasen.

 

Jarigen:
Alle jarigen in de maand maart, een fijne dag en van harte gefeliciteerd, namens ons allen.

 

Collectes in de maand januari

 • Kerkrentmeesters € 146,70
 • Extra collecte kerkrentmeesters € 5,50
 • Diaconie     € 68,55

 

Chaos, rust en 40 dagentijd

Een laatste keer dit stuk schrijven voor Oudelande en de meelezers in Het Vierhuis. De 40 dagentijd is net begonnen als ik dit schrijf. Via Petrus.protestantsekerk.nl is er iedere dag een kort bericht, overdenking of lied om zo stil te staan bij de 40 dagen op weg naar Pasen.

In alle chaos van afscheid nemen en loslaten met alle emoties die daarbij horen, komt onderstaand lied bij mij stevig binnen. In alle onrust van mijn eigen leven, alle onrust in de wereld met grote rampen en oorlogen die dichtbij komen, alles bij elkaar maakt dat kwetsbaarheid voelbaar is. Iets wat ik de afgelopen weken ook terug hoorde in veel gesprekken.

In al die kwetsbaarheid komt dit lied als een antwoord. Het is niet aan ons om alle ballen hoog te houden en de wereld te redden, een stukje mogen wij daar ieder op onze eigen manier aan bijdragen. Maar het leven ligt niet in onze hand. Dit lied verwoordt voor mij iets van echte rust en geborgenheid. Het herinnert aan wat eeuwig is en blijft. Het is God die ons werkelijk geborgen heeft, het is de hemel die ons uitzicht geeft. Een lied dat onze blik omhoog trekt naar God, midden in het alledaagse leven van nu, naar God die zelf weet van wanhoop en verdriet. Waar na deze 40 dagen van bezinning met Pasen voor ons iets nieuws zichtbaar wordt.

Rust nu mijn ziel. Laat ze maar roepen,
dringen om ruimte die God toebehoort.
Smart kent haar klacht, vreugde haar zingen,
chaos vraagt een herscheppend woord.

Rust nu mijn ziel. Zoek niet onrustig
te vroege vrede, maar geef je aan God.
Voedsel is het dat niet verzadigt,
drinken te over, toch kwelt de dorst.

Rust nu mijn ziel. Dit is jouw lichaam,
jouw lastig lichaam, hoe word je weer heel?
Soms even raakt hemel de aarde;
God geve dat je ziet en weet.

Rust nu mijn ziel. Weet je geborgen,
durft te geloven, hoor: God heeft je lief.
In pijn en leed deel je in Christus,
Hij kent de smart, Hij roept: vrees niet.

(liedboek 932)

Met dit lied, zien en weten dat wij in alle chaos en onrust nooit alleen zijn, nooit alleen gaan. Onze pijn gezien en gedeeld worden. Dat wij daarin niet alleen staan. De vreugde delen we soms makkelijker met elkaar, al gaan we ook graag weer snel over tot de orde van de dag. Ik wens u toe, dat u als gemeente vreugde, verdriet en verwondering van Gods nabijheid blijft zoeken en blijft delen!

En u kunt op de tamtam vertrouwen. Vroeger deed die het tamtam het misschien perfect…. maar nu zou ik er niet meer op vertrouwen. Soms komt de tamtam aan en wordt die verstaan, maar vaker ook niet. Gewoon elkaar vertellen wat er is, het mooie en het lastige…. dan blijf je samen gemeente, voluit gemeente van Christus. In de afgelopen weken heb ik veel mensen gesproken, op de valreep nog veel verhalen gehoord en ja…. ook verhalen die mij nog niet via de tamtam bereikt hadden. Jan Wieckardt wacht nog op een plekje om te wonen waar meer zorg aanwezig is nu het thuis niet meer lukt.

Ook vanaf deze plek wens ik u sterkte voor wie het verdriet van dierbare voelen, het gemis van vriendschap ervaart, opnieuw afscheid moest nemen van een dierbare en wie met zorg naar de toekomst kijkt. Sterkte en Gods nabijheid!

Lieve mensen, bedankt voor alles, voor uw vertrouwen, voor het met elkaar optrekken als gemeente van Christus, voor het mooie afscheid. Dank!  Ik heb het goed gehad in Oudelande en neem met dankbaarheid afscheid voor het samen gemeente mogen zijn.

Hartelijke groet, Mathilde Meulensteen

 

Bij het overlijden van Adri Korstanje:

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor het medeleven dat ik na het overlijden van Adri mocht ontvangen. Het heeft mij goed gedaan.

Groet van Catrien Boudens.

 

Uit de kerkenraad van 13 februari:

 • We hebben uitgebreid gesproken over de opvolging van Mathilde Meulensteen: graag willen we dat het pastoraat en enkele preekbeurten worden opgevuld door een kerkelijk werker of een beschikbare predikant. Zodra we daar helder zicht op hebben zal een gesprek plaats moeten vinden met de classis predikant, Arie van der Maas om te peilen dat wat we willen ook daadwerkelijk mogelijk is. Op de kerkenraad van 7 maart zullen we ons vooral richten op de vervanging van Mathilde en de soort persoon die we daarvoor willen hebben.
 • Door het afscheid van Mathilde zijn er gaten gekomen in het preekrooster van 2023; een aantal gaten is al opgevuld. Zoals het er nu naar uitziet gaat het ons lukken om  het rooster vol te krijgen. In juli  - tijdens de zomervakantie - zal de kerk enkele weken dicht zijn.
 • Activiteiten voor de komende tijd:
  • Afscheid Mathilde op 5 maart 2023.
  • Federatie dienst in Oudelande op 12 maart: samen met koor Jubilate Deo.
  • Er komt geen aparte nieuwsbrief voor het hele dorp rond de Pasen: wel zal er in de Klapbanke een stukje voor Pasen komen.
  • Besloten wordt dat er elke laatste zondag van de maand koffie zal worden geschonken na de dienst. Dit wordt ook in de Kerkwijzer aangegeven.
 • De leden-administratie van onze kerk wordt overgenomen door Leuni Otte. Rieneke Gerritse heeft dit jaren gedaan en we willen haar hartelijk danken voor dit lastige en ingewikkelde werk op de computer. Ze ontvangt daarvoor een bloemetje en heel veel dank!
 • Werkgroep Driesprong; deze werkgroep is hard bezig. Er wordt een halfjaarskalender gemaakt voor alle activiteiten.  Er staan weer 3 concerten gepland voor komend half jaar.  Daarnaast is er een behoeftepeiling geweest in het dorp  ten aanzien van een aantal voorgestelde workshops. Daarin zijn tot nu toe 20 reacties gekomen. In de komende Klapbanke zal per workshop een kleine toelichting komen te staan met een datum waarop de workshop gepland staat.  Er is dan ook een aparte bladzijde om zich daarvoor daadwerkelijk in te schrijven. Met open monumentendag  op 29 en 30 april zal Driesprong de kerk gebruiken voor een expositie.
 • De werkgroep Anders kerken: heeft voor de Preek van de Leek een  toezegging van de burgemeester van Borsele.  Deze zal ergens dit jaar plaatsvinden.
 • De Kerkwijzer: er is een redactievergadering op 22 februari 2023 geweest. Voor 2023 is er al een prijsverhoging  afgesproken van € 22 naar € 25,- per jaar. Ook voor 2024 zal er weer een prijsverhoging moeten plaatsvinden vanwege de hoge druk- en papierprijzen. De kerkwijzer moet kostendekkend zijn en komt nu al in de rode cijfers. We zoeken nog een oplossingen om deze verhoging voor de lezers zo minimaal mogelijk te maken. In augustus dit jaar zal - bij het ophalen van de abonnementen - voor de abonneehouders meer duidelijkheid komen.
 • Kerkrentmeesters:
  • Het verfwerk dat voor dit jaar gepland staat moet aanbesteed en ook liefst dit jaar uitgevoerd worden.
  • Vanuit het dorp zijn - naar aanleiding van onze brief om bijstand voor het onderhoud van de kerk - gulle giften binnen gekomen, samen goed voor € 1365,00. Heel veel dank aan deze gulle gevers!
 • Diaconie:  de collecte voor aardbeving in Turkije en Syrië wordt aangevuld tot €500,00 vanuit de diaconie en zal worden gestort op nummer van Stichting Dorcas. Een christelijke organisatie voor noodhulp en ontwikkelingssamenwerking , die werkzaam is in Ooost Europa, oost Afrika en het midden Oosten 
 • Volgende vergadering: 7 maart 2023.

 

 

Gedicht: 40 dagen tijd

 

Dit is de tijd van wachten, Heer
van bewust en ongeweten verlangen.

Wat verlangen wij?
Waarnaar is ons hart op zoek?

Zijn het warme armen
om ons heen geslagen?
zijn het woorden
die leven doen?

Of is het Uw aanwezigheid
door dat alles heen?

Verlangen zonder naam.
Maar verlangen.

Dit is de tijd van wachten.

 

(gevonden ergens in een kerk ter inspiratie)

 

terug
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.