PKN
Hervormde Kerk
 
De kerkwijzer nummer 12 De kerkwijzer nummer 12

Kerkdiensten Oudelande

 

 • Zondag 19 december 4e advent Aanvang 10.00 uur, Dhr H. ten Klooster
 • Kerstmorgen  25 december Aanvang 10.00 uur, Mevr. M. Meulensteen
 • Zondag 26 december Aanvang 10.00 uur, Federatiedienst in Nieuwdorp. Zangdienst.
 • Zondag 2 januari Aanvang 10.00 uur Nieuwjaarsdienst, ds.K. van der Jagt
 • Zondag 9 januari Aanvang 10.00 uur, Dhr. H. ten Klooster

Jarigen in de maand januari:

 • 12-1 Dhr. P.W. Mol, Slagtweistraat
 • 13-1 Mevr. M. Wagenaar-Zwemer

Beiden een fijne verjaardag toegewenst!


Collectes in de maand November

 • Diaconie                      € 145,18
 • Kerkrentmeesters        € 207,30
 • Extra coll. Kerkrentmeesters  €  40,50


Bij kerst denk ik in eerste instantie aan geboorte feest / gezelligheid / kaarsen / licht / zingen. Met in tweede instantie de vraag hoe en wat we plannen met familie. Waar moeten we onze neus allemaal laten zien tijdens de kerstdagen. Het is terwijl ik dit stukje schrijf afwachten wat er dit jaar wel of niet mogelijk en/ of wenselijk is. We gaan het zien, vlak voor de feestdagen krijgt u een nieuwsbrief met informatie hoe wij dit jaar met elkaar kerst willen vieren binnen de grenzen van alle corona maatregelen.

Tot zover mijn gedachten over kerst anno ‘nu’. Kerst een dikke 2000 jaar geleden was toch alles behalve feest en gezelligheid. Hoogzwanger en geen veiliger plek vinden dan een stal met een voerbak. Als je daar stil bij staat en je voorstelt hoe rampzalig dat geweest moet zijn, hoogzwanger onderweg, zonder familie, zonder veilig adres om naartoe te gaan, dan word ik stil.

Tegelijk helpt dit stil staan mij bij het kijken naar het kerstfeest van nu. Alles zal weer anders zijn dan gehoopt. We zullen niet in een stampvolle kerk alle kerstliederen uitbundig zingen met een galmend ‘Ere zij God’. Het zal hoe dan ook ingetogener zijn door de anderhalve meter afstand.

Maar in die ingetogenheid het kerstevangelie lezen doet wat met je. Alle aandacht op het verhaal. Je verplaatsen in de herders die een lange nacht maken in het veld. Ik kan me  mijzelf best zien zitten, zittend in het donker, onder een sterrenhemel bij een vuurtje en de lucht die steeds kouder wordt. De laatste wetenswaardigheden van de dag zijn vertelt, gesprekken vallen stil en dan opeens zo iets bizars, zo overweldigend anders. Midden in het donker opeens een stralend licht en iets wat je niet zomaar thuis kan brengen.

Hoezo ‘wees niet bang’?! Als mijn hele werkelijkheid op zijn kop staat. Als de mij bekende en vertrouwde wereld opeens volledig anders is? Dan is het toch logisch dat ik bang ben?! We weten ondertussen uit ervaring hoe het zijn kan als de wereld opeens volledig anders wordt, als al het vertrouwde anders wordt. En toch klinkt er: ‘Wees niet bang, ik kom jullie goed nieuws brengen. Vandaag is jullie redder geboren!’. Als ik kijk voorbij de angst en schrik van een wereld op zijn kop. Wat betekent dat in het hier en nu, ‘een redder geboren?’ Wat betekent dit kind, die straks als volwassene de dood zal overwinnen?

Hoe geef ik dit kind daadwerkelijk eer, en maak ik het galmende 'Ere zij God' waar?  Gaan wij net als de herders op onderzoek uit? Of weten we het wel wat er in het evangelie staat?

Ik wens u de rust en het plezier toe om het kerstevangelie te lezen. En al lezende u te verplaatsen in de schrik van de herders toen hun wereld op zijn kop gezet werd. En net als hen op ontdekkingstocht te gaan. Eén klein kind, het begin van een nieuwe toekomst. Zoals één klein vlammetje het begin van een groot vreugdevuur kan zijn, zo is dit kleine kind het begin van een hele nieuwe toekomst.

 

Allerzielen en Gedachtenisdienst:

Twee bijzondere, mooie momenten waarbij we met elkaar namen noemde van dierbare die we moeten missen aan de dood. Met allerzielen (dinsdagavond 2 november) was er eerst een kort moment met muziek, stilte en woorden om stil te staan. Hierna liepen we met elkaar naar het kerkhof met een kaars in de hand, onderweg verhalen delend. Het was mooi om zo in het donker overal op het kerkhof de vlammetjes te zien bij graven van dierbare of gewoon aan de rand van het pad. Het was  hel bijzonder om zo met elkaar verhalen te delen.

In de gedachtenisdienst werden de namen genoemd van wie afgelopen jaar zijn overleden in onze gemeente en het dorp. Het was goed om zo met elkaar de namen te noemen en tegelijk in geloof uit te spreken dat de dood het einde niet is.

 

Vanuit de Kerkenraad:

 • Gezien de huidige coronamaatregelen gaan we als kerk weer over tot de eerdere regels van de lockdown: mondkapjes, handen ontsmetten, matig zingen en geen koffie na de kerkdienst. In de aanloop naar de kerst is er een aantal zaken aangepast: er komt geen kerstdiner voor het dorp. Er is wel gewoon een eredienst op eerste kerstdag, maar het koor op eerste kerstdag gaat niet door. Vlak voor kerst ontvangt u een nieuwsbrief met alle informatie voor kerst.
 • De dank-je-wel middag voor de vrijwilligers wordt doorgeschoven naar voorjaar 2022.
 • Er is  door Relisound onderzoek gedaan naar aanleiding van klachten over het geluid in de kerk. Er zal op hun advies een nieuwe geluidsregelkast geïnstalleerd worden en we hopen dat zo de verstaanbaarheid in de kerk verbeteren zal.
 • De werkgroep ‘Gebruik Kerkgebouw’ is qua uitwerking van ideeën even opgeschort totdat er weer meer mogelijk is qua Corona. Van de werkgroep ‘Anders Kerken’ wordt de activiteit  kerstengelen uitgevoerd: er vliegen momenteel 12 engelen door het dorp.
 • Vanuit de  Diaconie zijn de goede doelen voor dit jaar vastgesteld:
   • Mission to seafares Vlissingen: deze Mission to Seafarers Vlissingen is een stichting die zich inzet voor het materieel en geestelijk welzijn van zeevarenden. Zij bezoeken de schepen die in de haven liggen, heten de bemanning hartelijk welkom in Vlissingen en vragen naar hun wel en wee. Het Zeemanshuis is elke namiddag en avond geopend
   • Sta op Zorg, inloophuis van de Stichting Hoop. Het Inloophuis biedt een gastvrije en veilige plek voor mensen die eenzaam zijn, dak- of thuisloos, psychische problemen en/of verslavingsproblemen hebben. Sommige bezoekers noemen het hun thuis: een plek waar zij zichzelf kunnen zijn.
   • Amacet (het fonds van Theo van Teylingen) Amacet is een opvanghuis voor verwaarloosde kinderen in Oeganda. Amacet betekent ‘Schuilplaats van Vrede' en biedt kansarme, zieke kinderen een tijdelijk onderkomen en verzorging. Kinderen die hier komen zijn vaak vermist, verwaarloosd of misbruikt.
   • VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers.  Zij maken zich sterk voor vluchtelingen en asielzoekers. Persoonlijke begeleiding. Gezinshereniging. Opbouwen nieuw bestaan. Juridische hulp.
   • Met de kerst wordt gecollecteerd voor Kinderen in de Knel. Kerk in Actie zet zich in voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties, zoals voor straatkinderen en werkende kinderen. Hun rechten moeten nageleefd worden, zoals hun recht op onderwijs.
 • De begrotingen voor de Kerkrentmeesters en de  Diaconie voor 2022 zijn vastgesteld. Voor belangstellenden: er ligt een exemplaar bij Tiny de Reijger ter inzage.
 • Volgende kerkenraad 11 januari 2022. Als u agendapunten wilt aangeven, graag bij Rien van Hekken, Ouderling-kerkrentmeester, voorzitter van de kerkenraad.

 

Het Licht verdrijft de duister

In deze donkere tijden
de dagen korten, kou neemt toe
Steeds verder afgesloten
van licht en samenzijn.

Waar is het licht? De hoop
lijkt vervlogen, kou neemt toe en toe
En dan verschijnt er schuchter
een kaarsje, licht …heel klein.

En dan, dwars door de duister
een tweede licht; hoop flakkert.
De kou neemt langzaam af.
aangekondigd zijt gij: kindeke mijn.


Een derde en een vierde kaars
brengen ruimte. Donker klein
De hoop op beter groeit en
geeft warmte, samenzijn.

Het licht verdrijft de duister:
op kerstnacht niets dan licht.
En dan lijkt alles anders:
Hoop van de wereld, kindje klein.

Uw licht, altijd aanwezig
voor wie het nodig heeft
Geen duister meer te vinden
immer met U samen zijn.

 

AS

 

 

Bij de diensten:

25december: Dierbare herinneringen aan kerst. Wat betekent kerst nu?  In de adventsperiode hebben we samen Lucas 1 gelezen. Op kerstochtend lezen we verder in Lucas.

26 december: Deze zondag is er in Nieuwdorp een regionale zangdienst georganiseerd, de kerk op Oudelande is gesloten. Nu zal het afhankelijk zijn van de corona maatregelen hoeveel we kunnen zingen. De dienst is ook online te volgen via: www.hetvierhuis.nl daar kunt u doorklikken naar de online dienst via kerkdienstgemist. De laatste informatie over deze dienst vindt u op de webisite van Het Vierhuis: www.hetvierhuis.nl

 

terug
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.