PKN
Hervormde Kerk
 
de kerkwijzer nummer 12 de kerkwijzer nummer 12

Kerkdiensten Oudelande

23 oktober, 10.00 uur, Mevr.E.Reijnhoudt

30 oktober, 10.00 uur, Dhr.H.Ten Klooster, extra collecte kerkrentmeesters

6 november, 10.00 uur, Mevr.M.Meulensteen

13 november, 10.00 uur, Ds. K.van der Jagt

 

Naar het einde van het kerkelijk jaar.

Het kerkelijk jaar eindigt met de laatste zondag voor advent: dat is dit jaar op 20 november.

Ook ons ‘gewone' jaar loopt naar het einde - we zitten al in oktober. Het fruit is allemaal geoogst en zit in de koelcellen of is al verkocht. De aardappel en voeder/suikerbieten oogst loopt nog wat langer door. Er is bedrijvigheid met plukkers, slik op de wegen van tractoren met grote aanhangers met daarop de rijkdom van het land. Het was een goed oogstjaar in Oudelande zo te zien!

De  kastanjeboom in het dorp heeft haar vruchten laten vallen, de kinderen hebben weer zakken vol met kastanjes mee naar huis genomen. De bladeren vallen. De wind en regen trekken aan. Het is echt herfst aan het worden na deze prachtige, warme zomer.

De dagen worden korter, het wordt kouder en je ziet de mensen zich terugtrekken in hun huis. Meebewegend met het weer trekt ieder ook meer en meer naar binnen lijkt het wel. Naar binnen in huis en naar binnen in zichzelf. Er breekt een tijd aan van bezinning en van voorbereiding van het Licht dat op de donkerste dagen van het jaar, 25 december, zichtbaar en voelbaar gaat worden. Een eeuwige belofte om naar uit te kijken. maar dat duurt nog enkele weken.

Op dit breekpunt van het kerkelijk jaar kijken we ook terug: we vieren nog de dankdag voor het gewas, we danken dan God om de rijkdom die Hij ons geschonken heeft dit jaar. En we worden stil bij de zorgen die er waren over de oogst na al die droogte van deze zomer, of er wel genoeg plukkers zouden zijn, over de brandschade op het fruit. Over de afzet van het fruit in deze wereld in oorlog. Over de enorme stijging in energieprijzen die invloed heeft op de koeling van het fruit. We maken innerlijk de balans op - was ons werk de moeite waard?  We blikken dan breder bezien terug in de hele cyclus van “ploegen, zaaien, maaien”:  op de vreugde die we beleefd hebben aan de rijke bloesems, de gonzende bijen die voor de vruchtzetting zorgden en uiteindelijk die rijpe vruchten aan de bomen,  de gewassen op het veld én op de zorgen die we gehad hebben over de oogst en de afzet. Op zondag 13 november zullen we in de kerk stilstaan bij de dankdag bij ds. van der Jagt.

En we kijken deze tijd terug op degene die we verloren hebben dit jaar. Mensen die we liefhebben en die niet meer op aarde zijn. We gedenken de liefde en het gemis van hen - we halen herinneringen op en delen de verhalen zodat zij nooit vergeten zullen worden.

Op woensdag 2 november is er een informele  herdenkingsbijeenkomst in de kerk om 19.30 uur. We verzamelen daar met een moment van bezinning en lopen dan samen naar het kerkhof met een lichtje om de gestorvenen te de gedenken en het lichtje neer te zetten als symbool van Zijn Licht. Na afloop is er koffie en thee in de kerk en alle ruimte om herinneringen te delen. Herinneringen delen is samen helen.

Op 20 november, de laatste dag van het kerkelijk jaar, zullen we in een eredienst de overledenen in het Licht zetten. Allen die ons voorgegaan zijn naar het Licht van Christus.

Het is een tijd van afsluiting van een jaar, zowel persoonlijk als kerkelijk. En van de voorbereiding van een nieuw kerkelijk jaar. Het oude en het nieuwe krijgt vorm en aandacht.

Angelique van der Schraaf

Oogst

Het wonder van de groei,
daar kun je op vertrouwen.

Ook
waar mensen verkillen
waar we elkaar de oogst niet gunnen.

Ook
waar werelden in rook opgaan
en wie vluchten naar leven
verdrinken in zee.

Ook
waar onze normen schimmig worden
en je blos van schaamte kleurt
ls langzaam rijpend fruit.

 

Blijf
je toch achter het oogsten staan?

Je mag vertrouwen
op het wonder
van de oogst.

Waar je maar zaait,
waar je het goede maar plant
in vruchtbare aarde
die blijft….

….als een wonder.

 

Hedi Hegeman

 

Uit de kerkenraad van 27 september:

 • We hebben teruggeblikt op bijzondere bijeenkomsten zoals de federatie dienst in de koffietuin en de dienst in de koffietuin samen met de ZLTO.  En de Rommelmarkt: opbrengst € 3500,=. Wij hebben vele goede en lovende berichten gehad over de  diensten en de rommelmarkt. Fijn om dat te horen!
 • En vooruitgeblikt op een aantal diensten /activiteiten:
2 oktober viering met bijbels koken
22 oktober middag vrijwilligers rommelmarkt
2 november woensdagavond Allerzielen met een tocht naar de begraafplaats.
18 november Dank je wel middag vrijwilligers
20 November: laatste zondag van het kerkelijk jaar, gedachtenisdienst.
18 december, vierde adventszondag: dan komt het koor Jubilate Deo
 • Vanuit de werkgroepen:
  • de werkgroep Gebruik Kerkgebouw heet nu: Driesprong.
   • De werkgroep Anders kerken organiseert op 2 november een ‘allerzielen’ bijeenkomst open voor iedereen met een tocht naar de begraafplaats
   • er is een muziekmiddag op 12 november met  Saxofoonkwintet,
   • voor het gebruik van het kerkgebouw is een bruikleenovereenkomst gemaakt, deze moet nog met de werkgroep worden afgestemd.

Verjaardagen

Helaas zijn de verjaardagen in de vorige kerkwijzer weggevallen. In de afgelopen periode was op 1 oktober mw Melio jarig, 5 oktober dhr Hannewijk, 10 oktober dhr Goedegebure, 11 oktober mw. Goetheer-Mol, 15 oktober mw. Goedegebure.

 • Dhr van der Weele is 31 oktober jarig.
 • 21 november is dhr van Hekken jarig.

Alle verjaardagen zijn bijzonder. Iedere verjaardag is als een kado wat we mogen ontvangen. Maar soms is een verjaardag wel heel bijzonder. 16 november hoopt Mw. de Vrieze 100 jaar te worden. Een dag waar zij naar uitkijkt.

Vanaf deze plek wensen we iedereen een mooie dag!

 

Huwelijksjubileum

Op 11 nov.zijn dhr.en mevr.van Hekken-Haeijen 50 jaar getrouwd. van harte gefeliciteerd

 

Collectes in de maand augustus

 • Diaconie €30,75
 • Kerkrentmeesters € 45,25
 • Extra collecte kerkrentmeesters € 29,15

Collectes in de maand september

 • Diaconie € 52,60
 • Avondmaalscollecte noodhulp rode kruis € 22,50, door diaconie aangevuld tot €200
 • Kerkrentmeesters € 93,45
 • Extra collecte kerkrentmeesters € 42,40
 • Verjaardagsbusje 3e kwartaal € 109,40

Zondag 2 oktober hebben we met elkaar het brood gebroken en de maaltijd gedeeld. Deze zondag waren we als gemeente bij Kees en Chris te gast. Chris had allemaal recepten gekookt naar voorbeeld van de bekende kookdominee Han Wilmink. Al deze gerechten hadden iets te zeggen over bijbelse verhalen. Met elkaar hebben we het brood gebroken en gedeeld, en een bruiloftsmaal gegeten met het verhaal van de bruiloft te Kana. 7 gerechten, met 7 als getal van de volheid. 7 dagen en dan is de week rond waarbij de zevende dag de rustdag is. maar met zeven dagen zijn we er niet. De zeven dagen zijn de dagen van nu. De achtste dag is de dag van de toekomst. Daarom een zoet snoepje als afronding, om elkaar toe te wensen dat de toekomst zoet zal smaken. Kees en Chris dank dat we bij jullie te gast mochten zijn!

 

23 oktober tot en met 29 oktober heb ik herfstvakantie. De kerkenraad weet wie mij vervangt.

Mathilde Meulensteen

 

terug
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.