PKN
Hervormde Kerk
 
de kerkwijzer nummer 11 de kerkwijzer nummer 11

Kerkdiensten Oudelande

 • Zondag 22 november aanvang 10.00 uur, Gedachtenisdienst Mevr. M. Meulensteen
 • Zondag 29 november aanvang 10.00 uur,Eerste adventszondag, ds. B. van Ginhoven, extra collecte kerkrentmeesters
 • Zondag 6 december aanvang 10.00 uur, 2e adventszondag. Mevr. M. Meulensteen
 • Zondag 13 december aanvang 10.00 uur, 3e adventszondag aanvang 10.00 uur, Mevr. M. Meulensteen, diaconie collecte kinderen in de knel

 

Jarigen in de maand november:

 • Mevr. T.C. de Vrieze Lindestraat

In de maand december:

 • 15 december: Mevr. P. de Beste-Blok
 • 29 december: Dhr. A.J.W. Korstanje

 

Collectes in de maand oktober

 • Diaconie € 47,30
 • Werelddiaconaat €20,80
 • Kerkrentmeesters € 144,70
 • Extra collecte kerkrentmeesters €33,50


Coronatijd:

We zijn de komende tijd weer beperkter in ons samenzijn: maar twee bezoekers per huis. We worden weer teruggeworpen op onszelf of het kleine kringetje om ons heen thuis. En dan voel je: om ons heen wordt het donkerder, niet alleen omdat de dagen korten  maar ook omdat de leegte toeslaat. Donker en leeg is het. Je voelt je afgescheiden van alles en iedereen. Wat kun je nu nog doen? En soms kost het je heel veel moeite om de zingeving van wat je doet, of juist niet meer doet, te vinden. Of moet het van heel diep komen. Je staat helemaal alleen lijkt het wel….Maar is dat zo? Ben je echt alleen?  Diep in je hart weet je: God is er immers altijd. In donkerte en leegte. Hij is er. Voel maar eens als je in stilte, in gebed bent. Voel maar naar die verbinding met God. Naar Zijn licht. Dan wordt het misschien wel lichter en warmer in jou. En ben je in staat om ook jouw licht weer met anderen te delen. Om ook hun lichtje weer aan te wakkeren en te laten schijnen. Dan voel je weer meer verbondenheid en samen er voor staan en samen ervoor gaan. Júist nu, juist als het lastig is.

Dat is het thema van advent dit jaar: “geef licht en deel het goede leven met elkaar”. We gaan de adventstijd weer in, ook nu in deze coronatijd. Met advent leven we toe naar Kerst, de geboorte van Jezus. God gaf ons licht in het duister. Wij mogen dat licht betekenis geven en laten zien dat we leven vanuit de hoop op een beter leven; dat is bloeien in Gods licht. Dát delen en dát vieren met de mensen om ons heen, maakt het leven goed. In de ander komt iets van God naar ons toe en zien we een glimp van het licht van Christus. Wij zijn mensen van de hoop. Daarom geven we Gods licht door.

Angelique van der Schraaf.

 

Vanuit de Kerkenraad.

Met elkaar zijn we aan het kijken hoe we in de komende periode kerst willen en kunnen vieren. Veel kan er niet, maar wat kan wel? Dat is een vraag die veel leuker is om over te denken. We gaan in ieder geval een nieuwsbrief sturen. We houden u op de hoogte!

Bij deze kerkwijzer vindt u de dankdagcollecte. November is de maand van het het danken. In de eredienst hebben wij hier op 8 november bij stil gestaan met Prediker die in gesprek ging met Lucas. Stil staan en genieten…. het is een kunst!

Gelukkig mogen en kunnen wij elkaar in de eredienst ontmoeten. Weliswaar op afstand, maar het kan en mag. Met elkaar zullen we op 22 november herdenken en de namen noemen van die mensen die het afgelopen jaar in onze gemeente en in het dorp overleden zijn. Het is een zondag om stil te staan en Gods belofte van ons nabij zijn met elkaar te delen en te vieren.

In het pastoraat is het, voor zover ik het weet, rustig. Ik hoor bij sommige de eenzaamheid,  maar ook de vreugde om een tijdelijk huis, dromen die uitkomen, en dankbaarheid om de rust die een beetje terugkomt na de weken van de pluk. Ik probeer al bellend contact te houden met u. U mag mij natuurlijk ook altijd bellen!

Hartelijke groet

Mathilde Meulensteen

 

Bij de gedachtenisdienst:

De mensen van voorbij,
ze blijven met ons leven.
De mensen van voorbij,
ze zijn met ons verweven:
in liefde, in verhalen,
die wij zo graag herhalen.
In bloemen, geuren, in een lied,
dat opklinkt uit verdriet.

De mensen van voorbij,
zij worden niet vergeten.
De mensen van voorbij,
zijn in een ander weten.
Bij God mogen ze wonen;
daar waar geen pijn kan komen.
De mensen van voorbij
zijn in het licht, zijn vrij!

 

Alice Nahon

terug
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.