PKN
Hervormde Kerk
 
de kerkwijzer nummer 10 2023 de kerkwijzer nummer 10 2023

Kerkdiensten:

 • Zondag 22 oktober, 10.00.uur Ds K.van der Jagt
 • Zondag 29 oktober, 10.00 uur Dhr A Slabbekoorn
 • Zondag 5 november, 10.00.uurr ds. B. van Ginhoven
 • Zondag 12 november, 10.00 kerkdienst ingevuld door kerkenraad

Verjaardagen:

Alle jarigen in de maand oktober en november: een fijne dag toegewenst en van harte gefeliciteerd, namens ons allen!

 

Collectes in september

 • Verjaardagsbusje 3e kwartaal € 69,50
 • Diaconie € 41
 • Kerkrentmeesters € 87,40

Wie zijn er in de kerk?
De kerk ligt er weer piekfijn bij: prachtig geschilderd, het toilet is aangesloten op de riolering. Klaar om mensen die iets te zoeken hebben in de kerk te ontvangen.

En juist ons mooie, oude kerkgebouw en de toekomst ervan, geeft dubbele gevoelens. Het is denk ik een verhaal van ‘enerzijds of anderzijds’. Enerzijds zien we als kerkenraad de toekomst niet zo hoopvol in, ik schreef er in de vorige kerkwijzer al over. Grote vragen bespringen ons als kerkenraad: hoe moet dat met de kerk straks, als er steeds minder geld en steeds minder mensen zijn? Hoe zoeken we een weg vooruit in die ongelofelijk langzaam draaiende kerkelijke molens en ingewikkelde regels vanuit de protestantse synode? We staan momenteel voor een discussie over wat we met het kerkgebouw moeten gaan doen naar aanleiding van de Kerkenvisie, die net uitgebracht is door de gemeente Borsele (zie verslag kerkenraad hieronder).

Anderzijds blijkt in de laatste kerkenraadsvergadering - als we de bezoekersaantal per week bespreken - dat het hevige somberen van de afgelopen lastige (covid) jaren niet zó nodig is als we dachten. We zien dat er gemiddeld 9 kerkgangers aanwezig zijn, variërend van 5-21 kerkgangers (de kerkenraad niet meegeteld). En als we die wel meenemen: gemiddeld 13 kerkgangers per eredienst. En… we bestaan als kerkenraad uit 3 leden en 4 adviseurs die zich allen enorm inzetten voor de kerk.  Dus er is voorlopig draagkracht genoeg. En het preek- en organistenrooster is vrijwel iedere zondag gevuld. We teren wel in, maar we kunnen financieel gezien nog wel enkele jaren door. Zien we alleen een halfvol glas of zijn er toch redenen voor zorgen?

En wat we daarnaast zien is dat het de afgelopen tijd ook echt druk was in het kerkgebouw: niet alleen met erediensten maar ook met andere activiteiten. Er kwamen veel mensen naar de kerk: er was de Open Monumentendag, waarin er rond de 40-50 bezoekers waren. In de kerk was er een interessante expositie van de schilderijen rond ds Veekmans die in 1823 in Oudelande voorging en woonde. We vertelden zijn verhaal over zijn leven hier, in de Oost en de schipbreuk die hij geleden had samen met zij gezin. Ook was er muziek in de kerk van een harpiste en fluitiste. In de tuin voor de kerk zijn wat restanten van de rommelmarkt van 2022 verkocht. Er was veel belangstelling: ook kinderen waren nieuwsgierig naar de kerk en wat er op de borden aan de muur stond en waarvoor dat zo opgeschreven is.

De week erna werd in de kerk vanuit Driesprong een boekenmarkt met 8 tafels vol boeken en het Bevelands dictee gehouden. Veel bezoekers, gezelligheid en een goede boekenverkoop.

Er daarna was er in de hele gemeente Borsele een Kunstmanifestatie: ook Oudelande deed mee. In onze kerk hingen prachtige werken van 8 Oudelandse kunstenaars; op zaterdag werd in de tuin voor de kerk gedemonstreerd hoe je kunt zeefdrukken, met de oude kastanjeboom voor de kerk als te af te drukken prent. Er was een fantastisch orgelconcert die het gebouw deed jubelen. En het koor Jubilate Deo zong de prachtigste lofliederen. Op de eerste dag waren er bijna 90 bezoekers en op zondag bijna 30. Dus….. de kerk kan ook vollopen als je maar breder durft te kijken en je durft je te laten leiden! Zo kun je het ook zien: God zette de deuren van Zijn huis open voor het dorp en er kwamen meer mensen binnen dan tijdens de drukstbezochte kerkdiensten.

Het is in onze ogen een verhaal van enerzijds én anderzijds: het Godshuis is er voor erediensten én voor anderen die kunnen genieten van wat Gods huis te bieden heeft. Want Zijn eeuwige woorden, psalmen en de gebeden die al eeuwen lang zijn uitgesproken in onze kerk hangen hier ook. Onzichtbaar maar zeker zo voelbaar in de stiltes die er  soms waren. Ongemerkt vervullen ze iedere bezoeker, vaak verwoordt door: “goh wat een mooie kerk, ik was er nooit binnen geweest” en “ dat orgel speelt zo mooi, moet je vaker doen een concert geven”. “wat is het fijn om hier binnen te zijn”.  Er was verbinding, vreugde, verwondering, klank en stilte.

En opeens moet ik denken aan de woorden van een dominee uit Groningen in haar Paasoverwegingen: “ God laat zich niets gelegen liggen aan planningen en verwachtingen. En niet aan gesomber over de toekomst van de kerk. En ook niet aan een kerkenraad die denkt dat ze niet genoeg doet. God breekt in. God breekt de toekomst open. Er is genoeg genade en er is genoeg hoop”. Ook voor de kerk in Oudelande.

Angelique van der Schraaf

 

Vier vragen die je als kerk kunt stellen:

 • Wat heeft God ons gegeven?
 • Wat is de kern van ons kerk-zijn?
 • Wat zouden we kunnen en moeten doen om hier kerk te zijn?
 • Welke besluiten gaan we daartoe nemen?

Vragen waar we als kerkenraad druk over nadenken
 

De kerk is daar waar mensen zijn.
Zo verbindt hij God met de mensen.
Maar komt ook Gods liefde terugbrengen bij de mensen
en verbindt hen weer met elkaar.
Dat brengt heelheid: binnen kan niet zonder buiten.
Binnen ligt de sleutel voor buiten
En buiten ligt de sleutel voor binnen.

Lieve kerk: durf te verliezen
en Zijn Liefde zal je redden.

Uit: Herkerken, Remmelt Meijer, Peter Wiereinga

 

Uit de kerkenraad van 19 september:

 • De gemeente Borsele heeft een concept Kerkenvisie gepubliceerd en deze is op 26 september met alle betrokken kerkeigenaren besproken. Kees Steketee en Tiny de Reijger zijn daar namens onze kerk naar toe geweest. In de Kerkenvisie staat een aantal belangrijke punten ten aanzien van de kerk in Oudelande: het kerkgebouw in Oudelande verkeert in een goede onderhoudsstaat. Onze kerk is een gemeentelijk monument en wordt als zodanig ook gesubsidieerd. Uit het onderzoek blijkt dat de instandhouding op korte termijn onder druk staat vanwege met name het afnemend aantal kerkgangers. Aanbevolen wordt dat er per kerkgebouw/ geloofsgemeente snel onderzoek wordt gedaan voor herbestemming van de bedreigde kerkgebouwen; daarvoor kan subsidie van de gemeente worden verkregen. Een daarop volgende aanbeveling is om bewoners, dorpsraden actief te betrekken bij dit onderzoek. Zij voelen zich vaak betrokken, hebben ideeën en netwerken. Zij kunnen donaties bevorderen of als vrijwilliger inzet bieden. Ook wordt geadviseerd om de bestaande erfgoedmedewerker van de gemeente Borsele tevens kerkencoördinator te maken, zodat er een duidelijk aanspreekpunt is voor de kerkgemeenschappen. Samen weten we immers meer! In de kerkenraad van 17 oktober wordt hierover verder  van gedachten gewisseld.
 • We zijn nog steeds bezig met het zoeken van een opvolger van Mathilde Meulensteen. Er zijn al verschillende gesprekken gevoerd met mogelijke kandidaten, maar tot nu toe is er nog geen definitieve toezegging. We blijven doorzoeken.
 • Er is vanuit de diaconie geld gegeven voor de slachtoffers van de aardbeving in Marokko en van de overstromingen in Libië: € 250,= aan het Rode Kruis en €250,= aan Kerk in Actie.
 • In de kerk zal op 2 november een herdenkingsbijeenkomst zijn rond Allerzielen: om 19.30 starten we in de kerk en lopen dan naar het kerkhof met lichtjes. We sluiten af met koffie, thee en wat lekkers in de kerk om nog wat na te praten.
 • Op 26 november is de gedachtenisdienst waarin Mathilde Meulensteen voor gaat.
terug
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.