PKN
Hervormde Kerk
 
kerkwijzer nummer 8 kerkwijzer nummer 8

Kerkdiensten Oudelande

 • Zondag 4 juli Aanvang 10.00 uur, Mevr. M. Meulensteen
 • Zondag 11 juli Aanvang 10.00 uur, Mevr. M. Meulensteen
 • Zondag 18 juli Aanvang 10.00 uur, Ds. J. Buller, Middelburg
 • Federatie-OPENLUCHTDIENST bij deHoeve van der Meulen, Zuidweg ,‘s-Heer Abtskerke
 • Zondag 25 juli. Aanvang 10.00 uur, Mevr  A.Datema, extra collecte Kerkrentmeesters
 • Zondag  1 aug. Aanvang 10.00 uur, Dienst georganiseerd door de kerkenraad
 • Zondag 8 aug Aanvang 10.00 uur, Ds.K.van der Jagt


Collecten  Mei

 • Kerkrentmeesters:     €241,60
 • Extra collecte kerkrentmeesters:     € 21,05
 • Diaconie:       € 112,85
 • Zendingsbussen uitgang kerk:     € 24,20
 • Giften: € 50 diaconie, € 50 kerkrentmeesters

 

Soms zijn er van die thema’s die blijven hangen en waar je je eens verder in wil verdiepen. Zo ben ik in het kader van nascholing bezig met het thema ‘nieuwe spiritualiteit’ georganiseerd door de Protestants Theologische Universiteit. Stapels leesvoer, twee lange dagen vol colleges en discussie. Met voor deze zomer nog een opdracht voor een eindverslag.

Het deed me goed om zo als collega’s elkaar te ontmoeten en in gesprek te gaan vanuit een grote verscheidenheid aan kerkelijke achtergrond. Vanuit de godsdienstwetenschappen werden lijnen zichtbaar gemaakt tussen al die spirituele vormen die we nu overal tegen komen en hun oorsprong in de christelijke tradities / boeddhisme / hindoeïsme en natuurgodsdiensten.

Wat mij het meest raakte is de 1-0 achterstand die wij vanuit de traditionele christelijke kerk hebben ten opzichte van nieuwe vormen van spiritualiteit. Onze geloofstraditie heeft een lange geschiedenis waarin veel moois is gebeurd maar waar ook dingen echt heel fout zijn gegaan als je terugkijkt naar de geschiedenis. Nu zijn er in de praktijk weinig mensen die de kerk afwijzen om de kruistochten uit de geschiedenis. Veel vaker is er commentaar op wat grootouders / ouders of mensen van nu zelf is overkomen. Hoe zij zich niet thuisvoelen in de kerk / zich niet gezien voelen in de kerk om hele verschillende redenen. Dat ze daarom niet meer komen. Al die nieuwe spiritualiteit draagt die geschiedenis niet met zich mee. Mensen hoeven geen weerstanden te overwinnen uit het verleden. Daarom die 1-0 achterstand. Nieuwe spiritualiteit is veelal gericht op het zelf ervaren en beleven van religie, van God, van het hogere. Men zoekt dit door bijv. het tarotkaarten leggen / aura lezen / meditatievormen / boeddhistische levenswijze en via de psychologie bezig zijn het hogere zelf.

Ik heb genoten van de discussie over christelijke meditatie en de voorbeelden vanuit bijvoorbeeld de dominicaanse traditie. Ook in lang bestaande klooster tradities ontstaan nieuwe vormen van het geloof ervaren zoals meditatie met gebruik van verschillende lichaamshoudingen, Emmaus wandelingen en lectio divina (een vorm van bijbellezen waarbij je eenzelfde stuk een aantal keer leest en overdenkt). Er zijn zoveel meer mogelijkheden om met Gods woord bezig te zijn dan de traditionele bijbelstudie en preek. Er zijn zoveel meer mogelijkheden om Gods woord te ervaren in het doen, in de stilte.

In de kerkenraad zijn we met elkaar in gesprek over het vieren in de eredienst. Deze studiedagen dagen mij uit om eens verder te kijken dan de mij vertrouwde vormen in de eredienst. Het is en blijft een mooie uitdaging om iedere keer opnieuw Gods woord met elkaar te delen, Gods woord met elkaar te ervaren in gesprek, gebed en zingen. Om daarin het oude vertrouwde naast soms nieuwe woorden en gebruiken met elkaar te delen.

 

Pastoraat

Wat is het heerlijk om in de eredienst maar ook ná de eredienst elkaar te ontmoeten bij de koffie in de tuin van de kerk. We hebben dit gevierd met een stuk verse zelfgebakken aardbeientaart erbij. Naast het elkaar ontmoeten bij de koffie bieden de regels van de RIVM ook weer ruimte om te zingen. De mondkapjes plicht hebben we losgelaten. De anderhalve meter blijft nog steeds de richtlijn.

Bij de koffie is het ook veel makkelijker om de verhalen van lief en leed te delen. De zucht om een lijf wat niet mee wil met alle stress die daar bij komt kijken, de blijdschap om iets wat lukt, de opluchting van goede uitslagen voor dierbare, het gemis wat voelbaar is. Allemaal geen grootse verhalen, maar de verhalen van alledag. En dat doet goed om die zo in alle eenvoud met elkaar te delen, zonder dat het nu gelijk allemaal in het kerkblad vermeld moet.

Ellie van Belzen houdt vol moed zich staande tijdens alle bestralingen. Het valt zwaar maar haar humor en optimisme houdt ze vast.

 

Vakantie

Voor ik op vakantie mag ik heel wat keer op zondagochtend uw voorganger zijn. Er waren een aantal zondagen waar geen voorganger was, zodoende ben ik er een aantal keer achter elkaar voor mijn vakantie. Ik heb vakantie van 26 juli tot en met 15 augustus. De kerkenraad weet wie mij vervangt.

Hartelijke groet, Mathilde Meulensteen

 

Uit de kerkenraad

Op 8 juni is de kerkenraad weer fysiek bij elkaar geweest in de  kerkzaal, met de 1,5 meter in acht nemend.  De belangrijkste punten die aan de orde zijn gekomen zijn:

 • We hebben - op basis van de COVID situatie toen - besloten dat we weer zullen zingen in de kerk:  maximaal 5 coupletten per dienst en ingetogen zingend (niet uit volle borst). We laten de mondkapjesverplichting  tijdens het verplaatsen in en uit de kerk los (het mag natuurljk wel als u zich er veiliger bij voelt). Het ontsmetten van de handen houden we er nog even in.
 • En het gezamenlijk koffiedrinken na de kerkdienst, waarbij we elkaar weer kunnen spreken en ontmoeten, wordt weer opgestart:  bij voorbaat in de tuin rondom de kerk
 • We hebben het gehad over de vermelding van de verjaardagen:  we hebben besloten dat we deze niet langer meer afkondigen tijdens diensten, maar wel vermelden in de kerkwijzer (vanaf 70 jaar). Het verjaardagsbusje blijft gewoon rondgaan met de verjaardagen.
 • Voor de rommelmarkt die we volgende voorjaar (2022) in en rond de kerk willen houden is de inbreng is nog niet erg groot.  Als u spullen heeft en die alvast kwijt wil, kunt u even bellen met Kees Steketee  (0113-544003) en hij haalt het op. Bij Daan Kok en Heleen van der Brugge wordt alles voorlopig droog en veilig opgeslagen. De opbrengst van de rommelmarkt is bedoeld voor het onderhoud van de kerk.
 • We doen vanuit de diaconie dit jaar mee met de actie om vakantietasjes te maken voor kinderen die het minder goed hebben.
 • De jaarrekening van de diaconie  en de kerkrentmeesters zijn door de kerkenraad  goedgekeurd.
 • De dienst van zondag 1 augustus wordt verzorgd door de kerkenraad zelf. Kom zeker luisteren en kijken - het wordt heel bijzonder.
 

Overdenking

Het licht van de Geest verspreidt zich -
letterlijk door het lengen der dagen
figuurlijk ook in mij.
Dank u God.

Het licht dat hoop geeft verspreidt zich
er komt meer ruimte om te leven
buiten, maar ook in mij.
Dank u God

Het licht dat het hart opent
we zien en horen de ander weer
om ons heen,
maar ook U o God.

 

Het licht dat moed geeft verspreidt zich
moed om verder te gaan,
verder dan ikzelf, om de vrede
te vinden bij U o God.

Dank!


A.S.

 

 

 

 

 

 

 

Oudelande

 

Kerkdiensten

 

 

Zondag 4 juli Aanvang 10.00 uur

 

Mevr. M. Meulensteen

 

Zondag 11 juli Aanvang 10.00 uur

 

Mevr. M. Meulensteen

 

Zondag 18 juli Aanvang 10.00 uur

 

Ds. J. Buller, Middelburg

Federatie-OPENLUCHTDIENST bij

Hoeve van der Meulen, Zuidweg ,‘s-Heer Abtskerke

 

Zondag 25 juli. Aanvang 10.00 uur

 

Mevr  A.Datema

 

extra collecte Kerkrentmeesters

 

Zondag  1 aug. Aanvang 10.00 uur

 

Dienst georganiseerd door de kerkenraad

 

Zondag 8 aug Aanvang 10.00 uur

 

Ds.K.van der Jagt

 

 

Collecten  Mei

 

Kerkrentmeesters     €241,60

Extra collecte kerkrentmeesters € 21,05

Diaconie       € 112,85

Zendingsbussen uitgang kerk € 24,20

Giften

€ 50 diaconie

€ 50 kerkrentmeesters

 

 

 

 

Soms zijn er van die thema’s die blijven hangen en waar je je eens verder in wil verdiepen. Zo ben ik in het kader van nascholing bezig met het thema ‘nieuwe spiritualiteit’ georganiseerd door de Protestants Theologische Universiteit. Stapels leesvoer, twee lange dagen vol colleges en discussie. Met voor deze zomer nog een opdracht voor een eindverslag.

Het deed me goed om zo als collega’s elkaar te ontmoeten en in gesprek te gaan vanuit een grote verscheidenheid aan kerkelijke achtergrond.

 

Vanuit de godsdienstwetenschappen werden lijnen zichtbaar gemaakt tussen al die spirituele vormen die we nu overal tegen komen en hun oorsprong in de christelijke tradities / boeddhisme / hindoeïsme en natuurgodsdiensten.

Wat mij het meest raakte is de 1-0 achterstand die wij vanuit de traditionele christelijke kerk hebben ten opzichte van nieuwe vormen van spiritualiteit. Onze geloofstraditie heeft een lange geschiedenis waarin veel moois is gebeurd maar waar ook dingen echt heel fout zijn gegaan als je terugkijkt naar de geschiedenis. Nu zijn er in de praktijk weinig mensen die de kerk afwijzen om de kruistochten uit de geschiedenis. Veel vaker is er commentaar op wat grootouders / ouders of mensen van nu zelf is overkomen. Hoe zij zich niet thuisvoelen in de kerk / zich niet gezien voelen in de kerk om hele verschillende redenen. Dat ze daarom niet meer komen. Al die nieuwe spiritualiteit draagt die geschiedenis niet met zich mee. Mensen hoeven geen weerstanden te overwinnen uit het verleden. Daarom die 1-0 achterstand. Nieuwe spiritualiteit is veelal gericht op het zelf ervaren en beleven van religie, van God, van het hogere. Men zoekt dit door bijv. het tarotkaarten leggen / aura lezen / meditatievormen / boeddhistische levenswijze en via de psychologie bezig zijn het hogere zelf.

 

Ik heb genoten van de discussie over christelijke meditatie en de voorbeelden vanuit bijvoorbeeld de dominicaanse traditie. Ook in lang bestaande klooster tradities ontstaan nieuwe vormen van het geloof ervaren zoals meditatie met gebruik van verschillende lichaamshoudingen, Emmaus wandelingen en lectio divina (een vorm van bijbellezen waarbij je eenzelfde stuk een aantal keer leest en overdenkt). Er zijn zoveel meer mogelijkheden om met Gods woord bezig te zijn dan de traditionele bijbelstudie en preek. Er zijn zoveel meer mogelijkheden om Gods woord te ervaren in het doen, in de stilte.

 

In de kerkenraad zijn we met elkaar in gesprek over het vieren in de eredienst. Deze studiedagen dagen mij uit om eens verder te kijken dan de mij vertrouwde vormen in de eredienst. Het is en blijft een mooie uitdaging om iedere keer opnieuw Gods woord met elkaar te delen, Gods woord met elkaar te ervaren in gesprek, gebed en zingen. Om daarin het oude vertrouwde naast soms nieuwe woorden en gebruiken met elkaar te delen.

 

Pastoraat

 

Wat is het heerlijk om in de eredienst maar ook ná de eredienst elkaar te ontmoeten bij de koffie in de tuin van de kerk. We hebben dit gevierd met een stuk verse zelfgebakken aardbeientaart erbij. Naast het elkaar ontmoeten bij de koffie bieden de regels van de RIVM ook weer ruimte om te zingen. De mondkapjes plicht hebben we losgelaten. De anderhalve meter blijft nog steeds de richtlijn.

Bij de koffie is het ook veel makkelijker om de verhalen van lief en leed te delen. De zucht om een lijf wat niet mee wil met alle stress die daar bij komt kijken, de blijdschap om iets wat lukt, de opluchting van goede uitslagen voor dierbare, het gemis wat voelbaar is. Allemaal geen grootse verhalen, maar de verhalen van alledag. En dat doet goed om die zo in alle eenvoud met elkaar te delen, zonder dat het nu gelijk allemaal in het kerkblad vermeld moet.

 

Ellie van Belzen houdt vol moed zich staande tijdens alle bestralingen. Het valt zwaar maar haar humor en optimisme houdt ze vast.

 

 

Vakantie

Voor ik op vakantie mag ik heel wat keer op zondagochtend uw voorganger zijn. Er waren een aantal zondagen waar geen voorganger was, zodoende ben ik er een aantal keer achter elkaar voor mijn vakantie. Ik heb vakantie van 26 juli tot en met 15 augustus. De kerkenraad weet wie mij vervangt.

 

Hartelijke groet

Mathilde Meulensteen

 

Uit de kerkenraad

 

Op 8 juni is de kerkenraad weer fysiek bij elkaar geweest in de  kerkzaal, met de 1,5 meter in acht nemend.  De belangrijkste punten die aan de orde zijn gekomen zijn:

 • We hebben - op basis van de COVID situatie toen - besloten dat we weer zullen zingen in de kerk:  maximaal 5 coupletten per dienst en ingetogen zingend (niet uit volle borst). We laten de mondkapjesverplichting  tijdens het verplaatsen in en uit de kerk los (het mag natuurljk wel als u zich er veiliger bij voelt). Het ontsmetten van de handen houden we er nog even in.
 • En het gezamenlijk koffiedrinken na de kerkdienst, waarbij we elkaar weer kunnen spreken en ontmoeten, wordt weer opgestart:  bij voorbaat in de tuin rondom de kerk
 • We hebben het gehad over de vermelding van de verjaardagen:  we hebben besloten dat we deze niet langer meer afkondigen tijdens diensten, maar wel vermelden in de kerkwijzer (vanaf 70 jaar). Het verjaardagsbusje blijft gewoon rondgaan met de verjaardagen.
 • Voor de rommelmarkt die we volgende voorjaar (2022) in en rond de kerk willen houden is de inbreng is nog niet erg groot.  Als u spullen heeft en die alvast kwijt wil, kunt u even bellen met Kees Steketee  (0113-544003) en hij haalt het op. Bij Daan Kok en Heleen van der Brugge wordt alles voorlopig droog en veilig opgeslagen. De opbrengst van de rommelmarkt is bedoeld voor het onderhoud van de kerk.
 • We doen vanuit de diaconie dit jaar mee met de actie om vakantietasjes te maken voor kinderen die het minder goed hebben.
 • De jaarrekening van de diaconie  en de kerkrentmeesters zijn door de kerkenraad  goedgekeurd.
 • De dienst van zondag 1 augustus wordt verzorgd door de kerkenraad zelf. Kom zeker luisteren en kijken - het wordt heel bijzonder.

 

Overdenking

 

Het licht van de Geest verspreidt zich -

letterlijk door het lengen der dagen

figuurlijk ook in mij. Dank u God.

Het licht dat hoop geeft verspreidt zich

er komt meer ruimte om te leven

buiten, maar ook in mij. Dank u God

 

Het licht dat het hart opent

we zien en horen de ander weer

om ons heen, maar ook U o God.

 

Het licht dat moed geeft verspreidt zich

moed om verder te gaan,

verder dan ikzelf, om de vrede

te vinden bij U o God.

 

Dank!

 

 

 

 

 

 

 

terug
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.