PKN
Hervormde Kerk
 
kerkwijzer nummer 6 kerkwijzer nummer 6

 

Erediensten Oudelande

 

 • Zondag 12 mei Aanvang 10.00 uur, Mevr. M. Meulensteen, Diaconie collecte jeugdwerk(JOP)
 • Zondag 19 mei Aanvang 10.00 uur, Mevr.M.Meulensteen, Openluchtdienst in de koffietuin, samen met Driewegen,Ellewoutsdijk en Ovezande.  Muzikale medewerking tijdens de openluchtdienst : Ingrid Kersting, Willeke Witkam, Floor van Hekken.Orgel en trompet: Henny Storm-Wagenaar en Jan Wieckardt
 • Zondag 26 mei Aanvang 10.00 uur, ds. K. Van der Jagt, extra collecte kerkrentmeesters
 • Hemelvaartsdag donderdag 30 mei, gezamenlijke dienst in de R.K. kerk te Ovezande, voorgangers ds. E. Rietveld en Pastor W. Hacking
 • Zondag 2 juni Aanvang 10.00 uur, ds. L.Wals

Diaconie collecte jeugdwerk 12 mei. Thema: Op school geloof ontdekken

Er zijn kerken en scholen die samen werken om kinderen het christelijk geloof en de kerk te laten ontdekken (JOP) ondersteund kerken en scholen door mee te denken en ondersteunend materiaal aan te bieden. Onze kerk wil dit ondersteunen met een etra collecte.

 

Koffie in de kerk:

9 en 23 mei, 6 en 20 juni is er op donderdagochtend weer koffiedrinken in de kerk. Tussen 9.45 en 11.00 uur staat de koffie klaar!

Collecten Maart:

 • Diaconie   € 60,45
 • Binnenlands diaconaat  € 22,20
 • Kerkrentmeesters  € 149,90
 • Extra collecte kerkrentmeesters € 20,50
 • Verjaardagsbusje 1e kwartaal  € 116,75Huwelijksjubilea:

 • 20 mei 65 jaar getrouwd, het echtpaar den Herder-Harthoorn, Burg. van Lierestraat
 • 23 mei 50 jaar getrouwd, het echtpaar de Reijger-Hoffius, Leen Evertsestraat


De twee echtparen,  gefeliciteerd en een heel fijne dag!

Paasmorgen.

Mijn wekker liep op af om 07.15, zodat ik niet te laat in kerk zou zijn. Vanmorgen wordt er namelijk vóór de kerkdienst koffie gedronken, vanaf 09.30. Heleen van der Brugge en ik zetten 4 potten koffie en thee, zetten alles in de kerk op tafels, en niet te vergeten: een grote schaal chocolade-paaseitjes. Jan wou nog even inspelen op zijn cornet om 9 uur, en zo was iedereen klaar voor de Paasdienst. Het was gezellig bij de koffie!

De paaskaars werd binnen gedragen door Cedrik en Marnix Jacobowitz, waarna ze samen, in het bijzijn van Jan Verheij en ons allen, het licht aanstaken. De dienst kon beginnen. Ds. van der Jagt kiest altijd mooie liederen uit, die qua tekst goed bij zijn lezingen en preek passen, soms zijn ze niet zo bekend, maar na een paar keer voorspelen en voorzichtig meezingen , lukte het 3e couplet best goed.

Het laatste vers was : U zij de glorie. En dat werd uit volle borst meegezongen, vanaf de orgelbank klinkt dat geweldig.

Het waren deze week 4 mooie kerkdiensten:

 • Witte Donderdag: het heilig avondmaal gevierd in Oudelande met gemeenteleden van de federatie kerken, en in een volle kerk genoten van het koor Jubilate Deo onder leiding van Willy Feytel.
 • Goede Vrijdag: gevierd in Hoedekenskerke waar de vragen van het waarom indrukwekkend door de kerk klonken.
 • Stille zaterdag: in Driewegen waar het licht door de het donker heen brak.
 • En als laatste de Paasdienst ook hier weer in ons eigen dorp.

Naast het verhaal van de opstanding was de dood dichtbij omdat we met elkaar stilstonden bij het overlijden van Gerard Korstanje. We wensen Hannie, kinderen, kleinkinderen en verdere familie veel sterkte toe de komende tijd. We denken aan jullie.

Groet, Henny Storm.       

 

In memoriam Gerard Korstanje

Als iemand die je lief is, je verlaat, blijft nog altijd de liefde…..

Op goede vrijdag, 19 april is Gerard Korstanje vredig uit het leven gegleden,  omringd door mensen die van hem hielden. Hij heeft alle behandelingen ondergaan die hem beter konden maken. Hij heeft  gevochten voor het leven en toen helder werd dat hij niet kon winnen, heeft hij in volle overgave zijn ziel in de hand van God gelegd. “ Het was goed zo…. “ zei hij.

Zo kennen we Gerard allemaal: als een gelovig mens, die naast zijn fruitteeltbedrijf waar hij zo hard in heeft gewerkt, ook zijn werk voor de kerk heeft gedaan. Op de achtergrond; hij hoefde niet zo nodig in de spotlights te staan. Maar hij was er wanneer je hem zocht. Hij was onze diaken en kerkrentmeester: meerdere keren heeft hij deze functies vervuld.  de laatste keer toen de kerk hem nodig had omdat de kerkenraad wel erg klein dreigde te worden. Hij zag en voelde het belang van het mee helpen dragen van de geloofsgemeenschap, waarvan hij deel uitmaakte, De kerk moest wel blijven! Hij zette er weer de schouders onder.

Gerard was een doener, geen mens van grote woorden. Hij bezocht de eenzamen en mensen die een luisterend oor nodig hadden. Hij deed samen met Jan Verheij het beheer van het gebouw en kluste mee als er werk in de kerk en pastorie nodig was. Hij was aanwezig daar waar hij zag dat er hulp nodig was.

Gerard was een trouw kerkbezoeker: linksachter, samen met Hannie op hun vaste plekje. Of als ambstdrager vooraan. En hij was er iedere kerkenraadsvergadering. Hij ondersteunde dáár, in de kerk en in zijn leven de kerkgemeente vanuit een diep geloof in God, en een brede verantwoordelijkheid naar de kerk toe.

We gaan hem heel erg missen: als kerkrentmeester, maar vooral als mens. Zijn toewijding, verhalen over het dorp en zijn humor.  Zijn stoel aan de vergadertafel is leeg.

We zijn dankbaar dat hij in ons midden was, hoe hij zijn geloof in God voorleefde. Dankbaar voor zijn draagkracht en dat we hem als mooi mens mochten leren kennen.

We wensen Hannie,  kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe om dit verlies een plaats te geven in hun leven. Dat ze troost kunnen vinden bij elkaar, bij de gemeente. Bij de herinnering aan een bijzonder, liefdevol mens.

Kerkenraad Hervormde gemeente Oudelande

 

12 mei Jaarvergadering:

Op 12 mei zal gelijk na de dienst de jaarvergadering gehouden worden waarin we de financiële jaarstukken willen behandelen, de voortgang van de Federatie rond de Zwake en de perspectieven van onze eigen kerk in de toekomst.

De agenda en stukken worden in de week vooraf op 5 mei in de achter in de kerk gelegd. Ook zullen ze op de vergadering zelf worden uitgedeeld.
 

19 mei: Openluchtdienst

Op 19 mei wordt er weer een openluchtdienst in de koffietuin gehouden samen met DEO. Mathilde Meulensteen zal voorgaan; er is daarbij  zang door Ingrid Kesting en Willeke Witkamp, met begeleiding door Floor van Hekken en ondersteuning door Henny Storm op orgel en Jan Wieckardt op cornet. En na afloop is er weer koffie, thee en taart.
 

Pastoraat

Wat was het goed om in de stille week weer in uw midden te zijn. De weken ervoor was ik af en toe al even op het dorp voor een kop koffie en een praatje. Maar nu heb ik het werk weer opgepakt. De grootste uitdaging is om hierin de rust te bewaren en niet vrolijk er weer voluit middenin te springen.

In de komende weken zal ik steeds meer het pastoraat oppakken. Ik vond het fijn dat ik er kon zijn bij het ziekbed van Gerard Korstanje. Elders vindt u een memoriam. Gerard zal op veel plekken gemist worden! We wensen Hannie, Peter en Lian, Lianne en Bastian, Sandra en Lucien geloof, hoop en liefde toe nu ze zonder Gerard verder moeten.

Rien van Hekken moet het zich gemakkelijk maken in de rolstoel om zijn voet de kans te geven om te herstellen na een operatie. Hij moet in ieder geval 6 weken met de voet echt omhoog. Moeten stilzitten en niet zomaar even van alles kunnen regelen of inspringen waar het nodig is, is een nieuwe gewaarwording voor Rien. We wensen je van harte beterschap en de rust om te blijven zitten!

Maatje Quinten verblijft nog steeds in het hospice in Goes. Zij is erg moe en wacht tot ze door God gehaald wordt. Ze is blij als je er even bent. En nog steeds is er de belangstelling en het meeleven met dat wat gebeurt op het dorp, hoe moe ze ook is. We wensen ook vanaf deze plek Gods liefde en nabijheid toe.

Iedereen die worstelt met gezondheid en het leven, met moeilijke of spannende zaken wensen we Gods nabijheid toe! Mocht u graag willen dat ik langs kom dan hoor ik het graag. Verder hoop ik u te ontmoeten bij de diensten waar ik voor mag gaan of misschien wel bij de koffie in de kerk.

 

Bij Lucas 24 : 13 – 35

 

Ze voelden zich
zo verlaten.
Hij liep met hen op,
ze hadden het niet in de gaten.

Ze spraken met Hem
over Zijn dood,
Hij brak met hen
het brood.

Pas op het ogenblik
dat Hij verdween
herkenden ze Hem:
nooit meer alleen.

Coby Poeman-Duisterwinkel

terug
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.