PKN
Hervormde Kerk
 
kerkwijzer nummer 1 2019 kerkwijzer nummer 1 2019

Kerkdiensten Ned. Herv. Gemeente Oudelande.

Zondag 23 december Aanvang 10.00 uur 4e advent

ds. K. van der Jagt

!e Kerstdag 25 december Aanvang 10.00 uur

Mevr. M. Meulensteen, m.m.v. "The Key Singers, Heinkenszand"

 

Zondag 30 december Aanvang 10.00 uur

Mevr. M. Meulensteen, oudejaarsdienst, koffie na de dienst.Ektra collecte kerkrentmeesters

Zondag 6 januari 2019 Aanvang 10.00 uur

Mevr. M.Meulensteen, koffie na de dienst


Zondag 13 januari Aanvang 10.00 uur

ds. G. Grootjans, koffie na de dienst.Jarigen in de maand januari:

12-1 Dhr. P.W. Mol, Slagtweistraat

13-1Mevr. M.Wagenaar-Zwemer, Vijfzooweg

22-1mevr. M. van der Weele-op'tHof

Allen een fijne verjaardag toegewenst.
 

Collectes in de maand november

Diaconie  €  79,65

Kerkrentmeesters  € 158,25

Extra collecte kerkrentmeesters € 13,20

Vanuit de kerkenraad 4 december 2018:

We zijn weer als volledige kerkenraad bij elkaar gekomen. Fijn dat Gerard Korstanje ook weer is aangeschoven!

Het preekrooster voor 2019 is klaar, dank je wel Jeanne van Hekken! We hebben deze in een kalender voor Oudelande gezet, met wie er voor gaat, wie orgel speelt en welke speciale collectes er zullen zijn.

Op 20 januari 2019 is er een oecumenische dienst  (protestanten en katholieken samen) in Driewegen. De kerkenraad heeft besloten om hier aan mee te doen. Onze eigen kerk zal gesloten zijn. Mathilde Meulensteen zal één van de voorgangers zijn.

De wekelijkse koffie op donderdag loopt goed. Er is een duidelijke behoefte om samen te komen; er is een wisselend gezelschap met tussen de 4 en 8 aanwezigen. De gesprekken zijn vaak geanimeerd. Eind januari evalueren we of we ook in 2019 deze ochtenden blijven aanbieden en in welke frequentie. Voor nu nodigen we iedereen van harte uit om een keer aan te schuiven tussen 9.45 uur en 11.00 uur. U bent ook welkom voor gewoon maar eventjes, onderweg naar ergens anders! De koffie staat klaar, voor jong en oud!

De kerkenraad heeft ook gesproken over de toekomst van de kerk; in 2020 loopt het contract van de kerkelijk werker af. Wij hebben aangegeven dat we, als dat mogelijk is, de samenwerking voort willen zetten. Er zullen gesprekken starten met de classis hoe te handelen. Ook in de jaarvergadering zal dit onderwerp ter sprake komen en horen we graag vanuit de gemeente hoe zij daar over denkt.

De diaconie ondersteunt dit jaar de volgende goede doelen: Els van Teylingen via Amecet, Leger des Heils, Stichting SDOK (Stichting de ondergrondse kerk), Bootvluchtelingen Griekenland. Voor kerst zullen we collecteren voor Kinderen in de Knel ( Syrische vluchteling-kinderen in Libanon). Vanaf januari 2019 zullen we maandelijks de doelen van de diaconie vermelden. Daarnaast is er de maandelijkse extra collecte voor de kerkrentmeesters. We kregen een gift van € 300,=. Dank daarvoor!

Vakantie Mathilde Meulensteen: van 31 december tot en met 9 januari 2019. De kerkenraad weet welke predikant vervangt.

Dank je wel middag: 25 januari

Op vrijdagmiddag willen wij, als kerkenraad, allen ontmoeten die op de voor- en de achtergrond werk hebben verricht in de om onze kerk. Leg de datum maar vast in uw agenda, er komt nog een uitnodiging voor deze ‘dank je wel’ middag.

Pastoraat:

Jannie Goedheer deed ons allemaal versteld staan door de dag na haar heupoperatie weer door het dorp te wandelen. Mw Quinten heeft veel pijn en wordt hier door gehinderd in haar dagelijkse leven.

De kerstengelen vlogen door het dorp naar verschillende adressen. Dank daarvoor, het leverde mooie verhalen, een lach, een traan, dankbaarheid en de warmte van het je gezien weten. Niet overal kon de kerstengel heen vliegen, mocht u, juist nu, gewoon graag bezoek willen, dan horen wij dat graag!

Kort kerstverhaal:

Voorbereidend op de kersttijd kwam ik dit verhaal tegen, het  raakte mij in al zijn eenvoud en waarheid. Ik wil het graag met u delen.

Wijzen buigen niet voor de macht, maar aanbidden het leven

Zoals u weet,vertellen Joden graag verhalen rondom de heilige Schriften. Zij doen dat om de betekenis in het gebeuren aan het licht te brengen. Een Midrash noemt men zo’n duidend verhaal.

De joodse schriftgeleerde en evangelist Mattheus, wil de geboorte van kindeke Jezus duiden en vertelt dus een verhaal, een midrash. Hij gaat als volgt:
Op een goede dag arriveren drie statige mannen in Jeruzalem. Ze rijden op kamelen en alles aan hen ademt rijkdom en voornaamheid. Het zijn leden van het mysterieuze volk van de Meden of de Perzen, of in elk geval ergens daar in de Oriënt, Het zijn hun leiders: Magi genoemd, over de hele wereld benijd vanwege hun inzicht in de loop der sterren en vooral in de toepassing daarvan op de loop der dingen.

Voor ze goed en wel in het centrum van Jeruzalem zijn gearriveerd is de hele stad al op de hoogte. Koning Herodes is er nerveus van geworden. Hij nodigt ze uit ten paleize en informeert belangstellend naar de reden van hun komst.

Wij hebben het licht gezien, zeggen zij, en zijn gekomen om de grootste koning ter wereld, nl. die der Joden, te aanbidden. Herodes begint te gloeien van plezier: Kijk eens aan dat hem dat nog mag overkomen ! Fantastisch; hij Herodes de grote, ook nog de grootste ! Maar de Magi zijn nog niet uitgepraat: Wij hebben zijn ster zien verschijnen, een nieuw licht aan het firmament, zo nieuw als de koning der Joden, zopas geboren... Nu valt Herodes van schrik van zijn troon. Hij was al paranoïde, maar dit bericht kan hij helemaal niet verdragen ! een concurrent. Jeruzalem wrijft zich in de ogen. Was het wel waar, hadden ze dat goed gezien, drie Magi in hun stad ? Maar ze zullen hem dus niet in Jerusalem vinden. Al snel is duidelijk: Bethlehem is de stede, daar is’t geschied voorwaar (Micha 5 vers 1). En weg zijn de Magi, op hun kamelen.

De Magi zien dat de ster die zij waargenomen had, zich verwijdert van het machts-centrum Jeruzalem  en zich begeeft naar de provincie, weg van de glans van het paleis, weg van het wapengekletter van aardse potentaten en als de sterre stille blijft staan, valt het licht op een gewoon mensenhuis met doodgewone mensen ergens in den lande, het kan overal zijn.

De Magi – maar nu zouden ze beter ‘wijzen’ heten – zijn niet teleurgesteld, maar begrijpen dat zij echt iets hebben ontdekt, iets nieuws; hun wijsheid is dat altijd bereid zijn iets te leren, hun ideeën te laten 'verlichten'.

Ze treden dus welgemoed de nederige woning binnen en als zij het kind zien met zijn moeder dan springen hun de tranen in de ogen van blijdschap: Dat is de koning der Joden, dat is de nieuwe ster aan het firmament. En als vertegenwoordigers van alle vorige, huidige en toekomstige volken buigen zij zich voor dit kind, alsof het een koning is.

Al hun schatten leggen zij voor hem neer: mirre, wierook en fijn arabisch goud. De wijzen doen wat iedere koning zou moeten doen:

 "Buigen voor een weerloos kind op de armen van zijn moeder".

Zij hebben door de uiterlijke schijn heengekeken en het wezen der dingen gezien, de échte stand van zaken. Zij beseffen dat een kind - net geboren – meer eer verdient dan menig edelman, dat het eenvoudige menselijk leven meer respect verdient dan menige geweldige manifestatie ervan. Dat niet de macht moet worden gediend met onze gaven, maar het leven zelf.Hij mag de grootste koning ooit heten, die zijn hele leven (inclusief het sterven) in dienst stelt van het leven.

Bovenstaande tekst is afkomstig van Dick Wursten


Toen Koffi Annan (voormalig secretaris generaal van de VN), de Nobelprijs voor de vrede in ontvangst nam, vertelde hij een vergelijkbare midrash. Hij zei:

Vandaag zal er in Afghanistan een meisje worden geboren. Haar moeder zal haar vertroetelen en voeden, vertroosten en beschermen - zoals een moeder overal elders ter wereld ook zal doen. Als het de basishandelingen van de menselijke natuur betreft, kent de mensheid geen onderscheid.

Maar een kind dat vandaag in Afghanistan wordt geboren begint het leven met eeuwen achterstand ten opzichte van dat kleine deel van de mensheid dat in welvaart leeft.[...] Wij moeten ons er op richten, meer dan ooit tevoren, om de levensomstandigheden van de individuele mensen te verbeteren, want het zijn ‘concrete mensen’ die een staat of een volk zijn rijkdom en karakter geven.

We moeten beginnen met dat net geboren meisje in Afghanistan. Immers: Door één leven te redden, wordt de menselijkheid zelf gered. 
Laat dit de kerstgedachte zijn voor de komende dagen rond Kerst.

Hartelijke groet Angelique van der Schraaf

terug
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.