PKN
Hervormde Kerk
 
Kerkwijzer nr. 6 Kerkwijzer nr. 6
Kerkdiensten Oudelande.

Zondag 10 juni 10.00 uur
ds.A. Datema

Zondag 17 juni 10.00 uur
Mevr. M. Meulensteen

Zondag 24 juni 10.00 uur
Mevr. Reijnhoudt-Kaland
extra collecte kerkrentmeesters

Zondag 1 juli 10.00 uur
Dhr. H. ten Klooster

Jarigen in de maand juli:
12-7Mevr. M.N.K. Jansens-Goegebuure, Doelstraat
25-7Mevr. M.S.J. Quinten-Schog, Vanderbijlparkstraat

Allen een fijne verjaardag gewenst.

 
Collecten in de maand mei
Diaconie                                  € 52,80
Kerkrentmeesters                     € 97,70
Extra collecte kerkrentmeesters € 13,20

Uit de gemeente.
De kerk blinkt je weer tegemoet! Van binnen en buiten is alles weer gepoetst! Het was even stevig doorwerken maar met lekkere koffie en zelfgebakken koek kregen we de vaart er goed in. Hartelijk dank allemaal voor jullie werk! Het was mooi om te zien hoe er al pratend, neuriënd of in ijverige stilte gewerkt werd.
 
Kerkenraad.
Als kerkenraad zijn we de afgelopen periode niet bij elkaar gekomen, onze vergadering valt precies na de deadline van deze kerkwijzer. Wel zijn we al bezig geweest met de openluchtdienst van zondag 8 juli, het brainstormen over onze bijdrage aan Oudelande 2030 en allemaal praktische zaken die geregeld moeten worden.

 
Pastoraat.
We werden opgeschrikt door berichten van Gerard Korstanje dat er bij hem een kwaadaardige gezwel was gevonden in de slokdarm. Ondertussen hebben onderzoeken uitgewezen dat er geen uitzaaiingen zijn. Dit geeft moed voor de toekomst! Gerard heeft te kennen gegeven zijn taken als ambtsdrager even naast zich neer te leggen voor de komende periode. Uiteraard hebben wij deze wens gehonoreerd als kerkenraad. We wensen Gerard en Hanny veel sterkte en Gods nabijheid in deze ingewikkelde tijden.
Dhr Imanse (Burg. Van Lierestraat) is ondertussen verhuist naar de groepswoningen van NieuwSande in Ovezande. Het gaat hem hier goed. Bezoek wordt zeer op prijs gesteld!
Voor wie niet genoemd wil worden, en ook voor wie al langer te maken heeft met zorgen en verdriet: ook U wensen we Gods nabijheid toe!
 
Hartelijke groet, namens de kerkenraad,
Mathilde Meulensteen

Onbezorgdheid, een gebed
Menslievende God,
we vragen om ontspanning
naar lichaam en geest.
Om onbezorgdheid,
zoals de bloemen die
bloeien in een open veld.
 
Neem weg de zwaarte
van ons bestaan en doe ons
vederlicht uitzien naar
uw rijk van liefde en recht.
 
Jurjen Beumer
 
terug
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.