PKN
Hervormde Kerk
 
Kerkwijzer nr. 5 Kerkwijzer nr. 5
Kerkdiensten Oudelande

Zondag 13 mei. Aanvang 10.00 uur
ds. A. de Jong-Magdeburg

Pinksteren Zondag 20 mei aanvang 10.00 uur
Gezamenlijke  dienst in Hoedekenskerke

Zondag 27 mei Aanvang 10.00 uur
ds. B. van Ginhoven, extra collecte kerkrentmeesters

Zondag 3 juni Aanvang 10.00 uur
Dhr. B. Kreeft

Jarigen in de maand juni:
2-6 Dhr. K.Visser, Lindestraat
10-6 Dhr. M. den Herder, Burg. van Lierestraat
Een fijne verjaardag toegewenst.

 
Collectes in april
Diaconie  € 110,80
Kerkrentmeesters  € 184,00
Extra colecte kerkrentmeesters € 14,60
 
De 50 dagen tussen pasen en pinksteren…hoe ga jij van pasen naar pinksteren? een overpeinzing ……
Hoe ver ben ik eigenlijk al op weg? De vragen en (ant)woorden buitelden door elkaar heen met flitsen door m’n hoofd en ik liet het maar komen:
Kleine stapjes. Nog maar net op weg. Onzeker. Aarzelend. Hoe weet ik waar ik al ben op de weg? Welke route neem ik eigenlijk? Bewust? Onbewust? Op de ‘automatische piloot’? Omkijkend naar Pasen, zo kort geleden. Verhalen uit de bijbel en boodschappen die ze vertellen. Ziende blind zijn. Niet vasthouden, maar loslaten uit liefde. Liefde door de dood heen. Opstanding uit de dood. Viering van het leven. Met vallen en opstaan. Luisterend in stilte. Voelen. Willen rennen naar Pinksteren, want het is zo wonderlijk mooi. Zoekende. Hindernissen onderweg. Zonnestralen, soms tussen donkere wolken door, een andere keer de hele dag door schijnend. Verwarmend. Hartverwarmend. De natuur die spreekt op haar eigen speciale manier…
 
Al weet ik nog niet waar ik ben op de weg van Pasen naar Pinksteren, ik ben onderweg! Dat is wel duidelijk en ik zie dat mijn route mij wordt aangewezen, ook als ik ondertussen misschien even ben ‘afgedwaald’. Het is niet altijd makkelijk, het zicht niet altijd helder, maar de route is boeiend en vandaag zet ik in ieder geval weer een nieuwe stap in de goede richting. Een stap vol vertrouwen naar die wonderlijke gebeurtenis die steeds dichterbij komt. Een stap verder onderweg van Pasen naar Pinksteren.
 
Gemeentevergadering 15 april 2018:
Bij de gemeentevergadering na de dienst op 15 april waren 12 mensen aanwezig. Onder  de koffie en thee met koek kwam een boeiende dialoog tot  stand:
  • We hebben gesproken over de federatieontwikkelingen. Tot nu toe zijn er 2 federatie vergaderingen geweest sinds de oprichting van de federatie. Een van de belangrijkste zaken is het maken van afspraken rond de gezamenlijke dienste.  De kalender voor de gezamenlijke diensten wordt bepaald door de Federatiekerkenraad. Voor de gezamenlijke diensten in 2018 en 2019 is afgesproken dat we 5 gezamenlijke diensten vieren naast de stille week, hemelvaart. Daarnaast vieren we de laatste zondag in oktober een dienst met alle 9 gemeenten. De openluchtdienst van 8 juli 2018 zal plaatsvinden voor de hele federatie in de koffietuin van Marco Wagenaar.
 
  • Oudelande 2030: wat kan de kerk daarin betekenen? Ook als kerk willen we meedenken en meedoen met de initiatieven rond Borsele 2030. Voorgesteld is om weer 1 x 14 dagen een koffiemorgen te organiseren in de kerk voor alle belangstelden. Ook  hebben we gebrainstormd over andere manieren van geloof beleven / samenbinden. Daarin is een aantal waardevolle suggesties gedaan die we de komende tijd willen uitwerken (zie de notulen van de gemeenteverandering).
 
  • De jaarrekeningen van de kerkrentmeesters en de diaconie zijn goedgekeurd. Met dank aan Huigje Nijssen en Els  Hannewijk. voor de controle.
 
  • En de werkzaamheden van onze kerkelijk werker, Mathilde Meulensteen is geëvalueerd. Mathilde gaf aan wat haar ervaringen zijn geweest de afgelopen tijd en de gemeente gaf terug tevreden te zijn met haar werk en aanwezigheid.
 
Zorgzaam Oudelande:
Ons kerkenraadslid Gerard Korstanje is gekozen tot de zorgzaamste Oudelandenaar van 2018. Hij ontving op Koningsdag de oorkonde van Zorgzaam Oudelande. Gerard, gefeliciteerd!
 
Pastoraat:
Dies Imanse is verhuisd naar Ovezande naar Nieuw Sande , Mr Dr Messtraat 4.  Zo is hij weer dichter bij huis te bezoeken.
 
Schoonmaak Kerk 14 mei:
Op 14 mei vanaf 9.00 uur maken we weer samen de kerk schoon. Neem zelf een emmertje en doek mee! Vele handen maken licht werk…..
 
Gedicht:
 
De weg naar Emmaus
 
De weg lag nog wazig voor hun ogen,
ze hadden zo oprecht  in Hem geloofd,
voelden zich ontredderd en verloren.
Had Hij Israël niet de redding beloofd?
 
Al  piekerend gingen zij hun weg verder
en merkten niet eens de Vreemdeling
die achter hen bleef, de waakzame Herder:
Hij hoorde alleen hun verdriet en twijfeling.
 
“ Wisten ze niet dat dit lijden moest gebeuren
voor ze de schriften zouden zien opengaan ?”
Toen Hij zich plots van hen wou afscheuren
zagen zij dat de Vreemdeling wilde doorgaan
 
De avond viel en ze vroegen Hem hun gast te zijn.
Terwijl Hij aan tafel aanlag en het brood de zegen gaf
lag op zijn gelaat en handen een verheerlijkte schijn:
Hij was waarlijk de Opgestane uit het graf.
 
Greta Casier
 
 
 
terug
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.