PKN
Hervormde Kerk
 
Kerkwijzer nr. 4 Kerkwijzer nr. 4
Kerkdiensten Oudelande
 
Zondag 15 april 10.00 uur
Mevr.  M. Meulensteen, koffie na de dienst.
jaarvergadering


Zondag 22 april 10.00 uur
Mevr. A. Datema

Zondag 29 april 10.00 uur
Mevr. N. Roggeband, extra collecte kerkrentmeesters

Zondag 6 mei 10.00 uur
ds. R. Brand
 
10 mei 10.00 uur
Hemelvaartsdag
Regiodienst in Driewegen

Jarigen in de maand mei:
2-5 Dhr. C.J.Matthijsse, Slagtweistraat
16-5Mevr. J.A.M.G. van Hekken Haeijen, Wilhelminastraat
18-5Dhr. D.Imanse, Burg.van Lierestraat

29-5Mevr. M.R. de Wilde-Haberland

Allen een fijne verjaardag toegewenst namens ons allen.
 
Collectes in maart
Diaconie       € 63,95
Kerkrentmeesters   €  129,55
Extra collecte kerkrentmeesters  € 22,00
Verjaardagbusje 1e kwartaal € 107,95
 
Vanuit de kerkenraad zijn we bezig geweest met de vieringen rondom Pasen. Voor ons als gemeente was het nieuw om elkaar in de stille week elke keer in een ander kerkgebouw te ontmoeten. Ik vond het mooi om zo elkaars tradities deze dagen te delen. Wel was het voor sommige een drempel om buiten het eigen dorp te kerken. Maar we vertrouwen erop dat we met elkaar een mooie weg zullen vinden in het samen vieren. Daarnaast hebben we gesproken over praktische zaken zoals verschillende onderhoudsklussen die er altijd voorhanden zijn.
14 mei willen we u van harte uitnodigen om te komen helpen bij de jaarlijkse schoonmaak van het kerkgebouw. Om 9.00 uur starten we en de kerkenraad zorgt voor wat lekkers bij de koffie. Graag een emmer mee.
 
Daarnaast hebben we stil gestaan bij de vraag hoe we als gemeente meedenken in alles wat gebeurt rondom Oudelande 2030. Wat kunnen we als kerk betekenen voor Oudelande? Wat verwacht Oudelande van de kerk? En dan gaat het enerzijds over de mogelijkheden die het gebouw bieden kan, anderzijds hoe wij als gemeente ons zichtbaar kunnen en willen maken in het dorp. Vanuit de kerkelijke gemeente gaan we meedenken in de werkgroep ‘samen / sociale cohesie’.
 
De jaarvergadering is dit jaar op zondag 15 april aansluitend aan de koffie na de dienst. De agenda hiervoor ligt in de kerk en kunt u opvragen bij Mathilde Meulensteen. Naast het terugkijken naar alles wat er speelde in het afgelopen jaar, komen ook de jaarrekeningen aan bod die u van te voren kunt inzien bij Tiny de Reijger. Werkzaamheden kerkelijk werker en de federatie staan ook op de agenda. Mocht u zelf vragen hebben ter bespreking dan horen wij dat graag van te voren van u.
 
De federatiekerkenraad ‘Rond de Zwake’ is ondertussen twee keer samen gekomen. Hier is gesproken over de planning van gezamenlijke diensten, de vorming van een cantorij voor deze gezamenlijke diensten. 12 Juni is er een avond voor alle ambtsdragers / kerkenraadsleden van ‘Rond de Zwake’ om elkaar te leren kennen. Daarnaast is de rubriek: ‘denk eens even mee’. Met deze vraag willen we met elkaar mee denken bij de thema´ s waar we tegen aan lopen,  zoals het geringe aantal ambtsdragers en hoe dan taken gedeeld kunnen worden. Tijdens de jaarvergadering zullen we meer over deze kerkenraad vertellen.
Van 21 tot en met 29 april heb ik vakantie. De kerkenraad weet wie mij vervangt.
Tot zover een inkijkje in de kerkenraadsvergadering.
 
Pastoraat: De griep heeft met een venijnig staartje nog om zich heen geslagen en een aantal van u aan bed gekluisterd. Ik hoop dat de voorjaarszon iedereen weer op de been roept! Een aantal van u moest een staar operatie ondergaan maar dat lijkt allemaal goed te gaan. Co Goedegebure kan steeds makkelijker weer een ronde wandelen, verder is het voor hem en Lenie vooral veel afwachten, de medische molens draaien niet zo snel. Anja Tramper moest onverwachts naar het ziekenhuis met zwarte vlekken in haar ogen. Zij wacht nu verdere onderzoeken af. Voor iedereen, genoemd en ongenoemd, sterkte en Gods nabijheid toegewenst! 
 
Een wankel evenwicht (Pete Pronk)
 
In onze dagen
mensen-kinderen
zoveel meer
dood dan levend
onderweg
van de wieg
naar het graf
 
uit het lood geslagen
getuimeld, geknakt,
verwaaid
 
Het kan niet waar zijn,
het mag niet waar zijn
wij leggen ons er niet bij neer
 
Ooit is er een mens opgestaan
waarom wij dan niet?
 
De één en de ander
gekend
bemind, uniek
niet verloren
maar gevonden
 
Dat we zo elkaar de moed kunnen laten zien om op te staan, om elkaar te zien, elkaar te vinden! Hartelijke groet Mathilde Meulensteen
 
 
terug
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.