PKN
Hervormde Kerk
 
kerkwijzer nr. 3 kerkwijzer nr. 3

 

Kerkdiensten Oudelande

  • Zondag 14 februari Aanvang 10.00 uur, ds. K. van der Jagt
  • Zondag 21 februari Aanvang 10.00 uur, Federatiedienst Mevr. M. Meulensteen
  • Zondag 28 februari Aanvang 10.00 uur, Mevr. M. Meulensteen extra collecte kerkrenmeesters
  • Zondag 7 maart Aanvang 10.00 uur, Mevr.A. Magdeburg- de Jong

De kerkdiensten tot en met  2 maart gaan niet door. Daarna informeren wij u

Jarigen in de maand maart:

  • 1 maart Mevr. M.M.M. van 'tVeer-Koeman, Wildemanshoekseweg
  • 7 maart Dhr. M.K. van 't Veer, Wildemanshoekseweg
  • 8 maart Mevr. E.P.A. den Herder-Harthoorn, Burg. van Lierestraat
  • 13 maart Dhr. P. Wagenaar, Vijfzooweg

Wij wensen jullie allen een fijne verjaardag toe!


Collectes

  • Dankdagcollecte  € 575

Alle gevers hartelijk dank!


Omzien naar elkaar

Weet u, af en toe weet ik het even niet meer in deze ingewikkelde coronatijd. Ik mis enorm het bezoekwerk, het samen vieren, de ontmoeting. De koffie na de dienst. Juist dan even elkaar zien, zomaar even horen wat er speelt in het leven van die ander.

En al dat overleg wat een stuk makkelijker en gezelliger is als je elkaar rondom de vergadertafel ontmoet.

En toch…. is er dan opeens een zonnestraal die het licht breekt in al die saaie regendruppels. Een zonnestraal die mijn somberheid breekt en ineens met nieuwe moed ga ik hard op zoek naar ‘die ene’ geloofsbelijdenis in de chaos van mijn werkkamer.

Want hoe de wereld ook op zijn kop staat, wat corona ook doet, wat ik en jij misschien ook allemaal missen….. Voor mij is het vast en zeker dat we als mensen geroepen zijn, geroepen worden in Gods naam. Voor mij is het vast en zeker dat alle negativiteit niet het einde is, hoe zwart het soms ook voelt, maar dat er altijd nieuw leven, nieuwe mogelijkheden weer ontstaan.

Dat is voor mij Pasen. Met Pasen wordt zichtbaar dat dood niet het einde is.

Het leven gaat verder, gaat door, hoe dan ook. En dat ene zinnetje in deze geloofsbelijdenis spreekt me zo aan: ‘die machtig en onmacht aan ons de keuze laat’.

Het is dus aan mij om te kiezen wat ik wil doen. Het geeft mij moed, dat ik de keus heb. De keus maken kan in wat en hoe ik kies. Zelfs nu in deze rare coronatijd.

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in de God van de vrede,
die machtig en onmachtig,
aan ons de keuze laat, de vrijheid te dienen,
het recht te doen groeien, relaties in liefde te helen,
die vreemden tot vrienden maakt.

Ik geloof in Jezus, de zoon van de vrede,
die brekend en delend zijn weg is gegaan,
weldoend en getuigend van Gods rijk op aarde;
die overal vrijheid en vriendschap bracht.

Ik geloof in de Geest,
die Jezus bezielde, die zoeken blijft totdat zij vindt: een open hart
op zoek naar vrede, naar Gods inspirerende bron.

Ik geloof in de mensen op zoek naar elkaar;
die handen en voeten gebruiken voor vrede;
die ogen en oren, hun hart en hun spreken
in dienst durven te stellen van Gods visioen.

Ik geloof in nieuw leven,
herboren uit water,
de dood gaat voorbij, want God wint.
Zijn woning staat open voor wie hier de vrede
met hart en ziel heeft gediend.

Moge het zo zijn. Amen.

deze geloofsbelijdenis is geschreven door de werkgroep Morgengebed uit Eersel.

 

Pastoraat

Lang niet iedereen wil genoemd worden hier in deze rubriek. Iedereen wie ziek is sterkte bij het herstel! En sterkte voor wie last heeft van corona en alle stress daar om heen. Tiny de Reijger is geopereerd aan haar hand, gelukkig gaat alles goed en kan ze haar hand weer volledig gebruiken!

Bij Piet en Marie Wagenaar is het een stuk stiller geworden in het huis naast hun, nu kleindochter Marianne en Youri samen met de kinderen naar Noorwegen zijn vertrokken. Een groot gemis aan gezelligheid / aanloop en genieten van de achterkleinkinderen. Ook voor Henny, Ardie, Laura, Jet en de rest van de familie zal het wennen zijn! Sterkte! 

Hartelijke groet,

Mathilde Meulensteen

 

Veertigdagentijd Ik ben er voor jou

Op 21 februari start de 40 dagen tijd. We gedenken die hele speciale tijd tot Pasen de periode dat Jezus met zijn discipelen rondreist, verhalen vertelt, geneest en licht brengt. Tot hij - na zijn laatste avondmaal - op goede vrijdag gekruisigd wordt en weer opstaat uit de dood. Een belofte van eeuwig leven voor ons allemaal.

Thema voor deze 40 dagen tijd is: “Ik ben er voor jou”. Wat een mooi thema is dat,  juist in deze COVID tijd waar veel mensen zich alleen en afgesloten voelen. Wij geloven in Jezus die zegt” Ik ben er voor jou” en die ons vraagt om dat ook tegen anderen te zeggen.  Hoe makkelijk is dat, om tegen een ander te zeggen: “ik zie jou, in al je nood en ik ben er voor jou”.  En als  we elkaar  dan in de ogen kijken  en echt zien met alles wat er is, dan zijn we samen. Dan kan er licht zijn.

Er zijn zoveel mensen  die wachten op een warm woord, een goede daad, wat barmhartigheid. Niemand hoort er alleen voor te staan, zeker niet als je ziek bent, of alleen. Laten we als gemeente in Oudelande - meedoen met het thema van de veertigdagentijd: Ik ben er voor jou.

Midden in deze tijd, op 1 maart, valt ook de wereld complimentendag. Een uitnodiging om juist op die dag de ander in woorden, met een kaartje of een bloemetje aan te geven dat hij of zij er mag zijn, mooi is, gezellig, een goede buur…. bedenk het maar. Ik ben er voor jou.

Kerk zijn in coronatijd

Het samen kerken zit er voorlopig nog niet in, houd daarom de website van onze kerk in de gaten wanneer dat weer wel kan. In deze kerkwijzer vindt u de planning voor de erediensten tm 13 maart. Maar of ze doorgaan is niet helder….

Als kerkenraad hebben we nagedacht hoe we dat ‘samen kerken’ toch op een andere manier kunnen vormgeven. Anders dan elkaar ontmoeten in de kerk.

Een  kerkenraadslid kwam met het mooie voorstel om zondagochtend 10 uur - iedere 14 dagen -,  thuis samen stil te worden en thuis je verbonden te weten met elkaar door ieder op zijn of haar eigen plek stil te worden. De klokken luiden en er zal dan een liturgie zijn met een gebed, een bijbeltekst, liederen die je kunt lezen of zelf kunt zingen en een overweging. En dan weet je dat er meer mensen in het dorp op dat tijdstip meevieren. Dat verbindt ons denken wij en versterkt onze gebeden. Zo kunnen we in deze tijd toch een levende gemeenschap van Christus zijn.

Nieuwsbrief

Om contact te blijven houden zullen we tussen de Kerkwijzers door ook weer Nieuwsbrieven maken en ronddelen.  Als u het leuk vindt om daar iets in te schrijven, graag! Even doorgeven aan Mathilde Meulensteen. e-mail: mathilde@meulensteen.nl

 

Angelique van der Schraaf

 

gedicht:

 

vis en brood is om te delen
ook al was er niet genoeg.
uit geloof kun je verdelen.
wat je naaste aan je vroeg.

 

Cobie Verheij.

terug
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.