PKN
Hervormde Kerk
 
Kerk wijzer nr. 3 Kerk wijzer nr. 3
Kerkdiensten Oudelande


Zondag 18 maart 10.00 uur
ds. K. van der Jagt

Zondag 25 maart 10.00 uur
Mevr. M. Meulensteen, koffie na de dienst, extra collecte kerkrentmeesters

Donderdag 29 maart 19.30 uur
Gezamenlijke dienst in Hoedekenskerke
Mevr. M. Meulensteen

Goeie Vrijdag 19.30 uur,30 maart
Gezamenlijke dienst in Oudelande
ds. A.van der Maas, m.m.v. Nicolauskoor, Wolphaartsdijk
Passie Cantate

Zaterdag 31 maart 19.00 uur
gezamenlijke dienst in Driewegen

1 april Pasen 11.00 uur
Mevr. M. Meulensteen, vanaf 10.00 uur koffie voor de dienst

Zondag 8 april 10.00 uur
ds. C. Brakema

Diensten stille week
De stille week vieren wij samen met de Protestantse gemeente uit Hoedekenskerke en de gemeente van Driewegen/Ellewoutsdijk/Ovezande
1e Paasdag is er om 11.00 uur een feestelijke dienst in Oudelande met Hennie Storm achter het orgel en Jan Wieckardt op Cornet en Mathilde Meulensteen als voorganger. Vanaf 10.00 uur staat de koffie met wat lekkers voor u klaar, om 11.00 uur begint de dienst en zullen wij al zingend de paaskaars binnendragen.

Jarigen in de maand april:
7 april Mevr. J..M.Korstanje-van Dalen,Wildmanshoekseweg
13 april Dhr. W.A. de Wilde, Vanderbijlparkstraat
30 april Mevr.M.J.de Reijger, Leen Evertsestraat
Allen een prettige verjaardag toegewenst.
 
Collectes in februari
Diaconie                                  €   85,15
Kerkrentmeesters                     € 163,15
Extra collecte kerkrentmeesters €   13,20
 
Collecten in de veertigdagentijd.
Deze veertigdagentijd wordt er door de diaconie gecollecteerd voor Kerkinactie. In de vorige kerkwijzer kreeg u via het artikel op de voorkant (‘Onvoorwaardelijke liefde’) al algemene informatie. Een ouder zal zijn kind toch altijd proberen te beschermen, of ze nu in Syrie de verschrikkelijke burgeroorlog proberen te overleven, in Oeganda voor een veilig thuis proberen te zorgen of in Nederland de eindjes aan elkaar proberen te knopen. Als ouder wil je maar één ding voor je kind: een veilige plek om op te groeien en te spelen en hoop op een goede toekomst. Moeders vanuit een soms ondergeschikte positie als dragende kracht in overleven, in opvoeding. Kerkinactie wil deze veertig dagen tijd juist de moeders ondersteunen met praktische zaken als zaaigoed, voorlichting, educatie zodat zij hun leven en het leven voor hun kinderen weer kunnen opbouwen. In de kerk vind u meer informatie over de projecten. U kunt ook een kijkje nemen bij www.kerkinactie.nl We bevelen deze collecte van harte bij u aan!
 
Vanuit het pastoraat zijn er voor dit moment geen bijzonderheden te melden. Mocht u bezoek willen ontvangen dan horen wij dat graag!
 
Draagkracht van de kerk:
Iedere zondag is er kerk in Oudelande: er is een voorganger, een organist en er zijn gemeenteleden die komen om te luisteren naar het Woord, samen te zingen en zich te verbinden met God en met elkaar als gemeente. Zo worden zielen gevoed in momenten van luisteren, klank en stilte.
Maar onze  kerkgemeente bestaat uit veel meer mensen dan die aanwezig zijn in deze eredienst één keer per week. Er zijn veel meer mensen op de achtergrond die de kerk dragen: de kosters die de kerk klaar maken voor de eredienst, die de klok luiden. De liturgiecommissie die de liturgieën voorbereid en maakt; mensen die koffie zetten en schenken na de dienst. Mensen die zorgen dat er iedere zondag een voorganger en een organist is. Mensen die de kerkwijzer rondbrengen. Mensen die de kerk onderhouden: schilderen, schoonmaken, koper poetsen. Mensen die muziek maken en zingen. Mensen die de bloemstukken maken  voor de hoogtijdagen. Die de jaarrekeningen maken en anderen die deze weer controleren. Iemand die rondgaat met het verjaardagsbusje en die bij  bloemen brengt bij jarigen en zieken. Mensen die de seniorenkerst verzorgen.  Sterke mannen die oud papier ophalen ten ten behoeve van de kerk en de kerkenraad.
 
Allemaal mensen - bij elkaar zo’n 37 - die mee helpen zodat er ieder zondag weer een eredienst kan zijn. Ook al zijn ze niet ieder zondag zelf in de kerk. Door deze dingen samen te doen is er verbinding en saamhorigheid. Is er  een samen die -  al doende - ook de ziel voedt. Zo kunnen wij een levende gemeente zijn en blijven. Dank jullie voor jullie draagkracht!
 
We hebben deze draagkracht samen gevierd op 9 februari in de  dank-je-wel-middag die de kerkenraad heeft georganiseerd.
 
Schoonmaken kerk:
Op 14 mei willen we weer met een groep vrijwilligers samen de kerk  van binnen schoonmaken. Iedere helpende hand is welkom, wij zorgen voor koffie en wat lekkers daarbij.
 
Pasen
Ondanks angst, verdriet, zelfs lijden
is een nieuwe weg ontstaan:
nieuwe kansen, nieuwe tijden
ook al vloeit soms nog een traan.
God is met een werk begonnen
stuurde ons Zijn eigen Zoon:
Jezus heeft de strijd gewonnen
gaf ons uitzicht op een kroon!!
 
En wij mogen met Hem lopen
op de weg die voor ons ligt.
Mogen wachten en ook hopen
op de rust en evenwicht.
Mogen dwars door al het strijden
uitzien naar een prachtig feest:
Jezus kwam de mens bevrijden
het is niet voor niets geweest.
 
Jezus offerde Zijn leven
werd aan 't kruishout afgeslacht.
Werd als losgeld ons gegeven
riep het uit: Het is volbracht!
Jezus greep de overwinning -
deze liefdesdaad zo groot -
toonde ons een nieuwe richting,
Hij verrees vanuit de dood.
 
Ons geloof zal moeten rijpen
stap voor stap ontstaat er groei.
Laten wij het offer grijpen
want dan komen wij tot bloei.
En wij zullen niet verdwalen
krijgen onze hoop terug,
Zullen eens de eindstreep halen:
en dat kruishout vormt een brug.
 
Alie Holman
 
 
 
terug
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.