PKN
Hervormde Kerk
 
Kerk wijzer nr. 2 Kerk wijzer nr. 2
Kerkdiensten Oudelande

Zondag 18 februari 10.00 uur

Mevr. M. Meulensteen

Zondag 25 februari 10.00 uur

Mevr. E. Reijnhoudt-Kaland

zangdienst, voorkeursliederen opgeven aan de kerkenraad.

extra collecte kerkrentmeesters

Zondag 4 maart 10.00 uur

ds. K. van der Jagt, Renesse

 
Zondag 11 maart 10.00 uur
 
Dhr. A.Slabbekoorn

Jarigen in de maand maart:

1-3 Mevr. M.M.M. van 't Veer-Koeman, Wildemanshoekseweg

7-3 Dhr. M.K. van t Veer, Wildemanshoekseweg

8-3 Mevr..E.P.A. den Herder-Harthoorn Burg. van Lierestr.13-3 Dhr P.Wagenaar Vijfzooweg
 
Collectes in januari
Diaconie   € 53,75
Kerkrentmeesters € 90,65
Extra collecte kerkrentmeesters € 10,50
Dankdagcollecte  € 650,00
Alle gevers en geefsters hartelijk dank

Impressies uit de kerkenraad
Twee keer kwamen we als kerkenraad al samen in dit nieuwe jaar. De eerste avond (15 januari) ontmoette we elkaar samen met partners rondom een goed glas wijn om op het nieuwe jaar te klinken. Een avond waarbij we met elkaar het gesprek zijn aangegaan over kerk / toekomst/ gemeente/ gemeenschap. Een gesprek over het elkaar kennen, je vertrouwd voelen in het gebouw, het orgelspel, devotie, het gevoel van bij elkaar te horen maken allemaal samen dat er een gevoel van thuiskomen is  op zondagochtend als we samen ons geloof belijden, als we samen vieren, leren en gevoed worden. Dit  is iets wat in de samenwerking met de andere gemeenten ook vorm en inhoud moet krijgen om jezelf prettig te kunnen voelen ook in de andere kerkgebouwen.
voor de een is dit eenvoudig omdat hij/zij veel mensen al kent uit de andere gemeenten. Voor een ander die geen banden heeft met de andere dorpen is dat soms lastiger. Maar ons uitgangspunt blijft om met hele grote regelmaat de deuren van de kerk open te houden en bestuurlijk elkaar als gemeenten te ondersteunen. Om zo op een positieve manier naar de toekomst te blijven kijken.
 
Op 16 januari is er een kerkenraad van de nieuwe federatie geweest waar we sinds 2018 toe behoren. Gerard Korstanje en Rien van Hekken zijn namens de kerkenraad van Oudelande afgevaardigd. Het is die avond vooral gegaan over wederzijds kennismaken en een aantal afspraken maken over gezamenlijk kerken. Afgesproken is dat we 5 keer per jaar bij elkaar zullen kerken; Als wij gast zijn bij een andere gemeente zal de kerk in Oudelande dicht zijn. De federatiekerkenraad komt komend jaar 5 keer samen, ook onze eigen kerkenraad komt in 2018  5 x bijeen.
 
30 januari kwamen we weer als kerkenraad bijeen. Mathilde Meulensteen heeft een jaarverslag gemaakt van haar werkzaamheden van het afgelopen jaar en biedt een doorkijkje in wat zij - samen met de kerkenraad - komende jaren (tot 2020) zal doen. Samengevat staat daarin dat zij haar  werk met veel plezier doet! Mathilde besteed haar tijd vooral in het pastorale werk; de rest van de tijd gaat op aan kerkenraad, mail, schrijven in de Kerkwijzer, vorming en toerusting.  Afgelopen jaar is veel extra tijd gestoken in de federatievorming dat zij met veel plezier heeft gedaan en nog steeds actief doet.
Mathilde geeft aan dat de beschikbare 8 uur voor Oudelande maakt dat zij soms niet altijd zichtbaar is in de gemeente. Zij hoopt dat - na haar preekbeurt - de gezamenlijke koffie achteraf daar in ieder geval in zal bijdragen om ook informeel even van gedachten met haar te wisselen.
De eredienst voorbereiden en uitdragen daarvan komen bovenop de aanstelling van 8 uur. Zij geeft aan dat ze met plezier voorgaat en graag de extra tijd besteedt in de voorbereiding daarvan.
Achterin de kerk ligt een samenvatting van haar jaarverslag voor degenen die daarin geïnteresseerd zijn. U kunt het ook bij haar opvragen.
 
In de kerk zelf is ook het een en ander gebeurt: de trap van de preekstoel is opgeknapt: de oude vloerbedekking is weg en de trap is geschilderd met een stroeve antislipverf. Ook hangen in de hal de geschilderde kapstokken weer op hun plek. Het orgel is na de restauratie weer nagekeken en de registers die bleven hangen zijn ook weer gerepareerd.
 
Pastoraat: Ko Goedegebure en Anja Tramper hebben beide te maken met ziekenhuisbezoeken, Dhr. Dies Imanse verblijft tijdelijk in Vlissingen. Er wordt een plek om te wonen met zorg voor hem gezocht dichterbij Oudelande, zodat ook het bezoeken makkelijker wordt.
 
Mathilde Meulensteen / Angelique van der Schraaf
 
 
gedicht:
 
 
veertig dagen tijd
 
 
tijd van bezinning neem me mee
 in je ondoordachte diepe
 grotten van stilte
 en inzicht
 
laat mij me verloren voelen en blij
 rustig en laat onrust
 niet eeuwig duren
 
stil mijn verlangen
naar wijsheid
breek me opnieuw
open voor  Goddelijk licht
 
 
 
aukje wijma
 
 
 
 
terug
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.