PKN
Hervormde Kerk
 
Kerk wijzer nr. 1 Kerk wijzer nr. 1
Kerkdiensten Oudelande.

Zondag 21 januari 10.00 uur

Mevr. M.Meulensteen, koffie na de dienst.

Zondag 28 januari 10.00 uur

Mevr. Floresse, "Leger des Heils" , extra collecte kerkrentmeesters.

Zondag 4 februari 10.00 uur

ds. G.Grootjans, koffie na de dienst.

Zondag 11 februari, 10.00 uur

ds. L.Wals

 
 Hartelijk dank voor alle mooie wensen die ik mocht ontvangen met kerst en oud en nieuw.
Ook u wens ik een jaar toe waarbij u ervaren mag dat u deel uit maakt van de gemeente van Christus en zich gedragen weet door Hem en door elkaar als gemeenschap!
Het waren weken waar heel wat gebeurd is, rondom vieringen, in ontmoetingen rondom de maaltijd en in pastoraat. Plekken waar verhalen gedeeld werden. Van verdriet en zorgen om een ingewikkelde operatie, met de intense dankbaarheid toen duidelijk werd dat de operatie geslaagd was. Maar ook de verhalen rond de kerstmaaltijd, verhalen over stille dagen en missen van geliefden naast verhalen vol plezier omdat alle kinderen en kleinkinderen komen. Maar door dat al, ook de vreugde omdat het verhaal van dat kleine kind in de voerbak ons dichtbij elkaar bracht en uitzicht biedt op de toekomst. Zo klonk kerstochtend de hele dienst door iedere keer een luide tik als er weer een druppel van het smeltende hart op de grond viel. Als zo bevroren harten smelten door Gods liefde kunnen we samen op weg in zijn toekomst.

Pastoraat: Dhr. Imanse is verhuist naar het verpleeghuis Ter Rede (Vredehoflaan 370 woning 5). Een longontsteking maakte dat het nu thuis echt niet meer ging met alle andere lichamelijke zorgen die er al waren.  Een kaartje en meeleven wordt zeer gewaardeerd door dhr. Imanse én door mw. van Belzen nu zij alleen achterblijft in de Burg. van Lierestraat. En loopt u eens langs bij elkaar, juist nu in de stille maand januari. Al is het maar een kort praatje u doet er vaak goed mee! Zo waren er ook twee kerstengelen in de weer die juist met een simpel bericht anderen lieten ervaren dat ze gezien werden in al hun drukte, in al hun zorgen.  Dank daarvoor.
Van Marja Korstanje kregen we bericht dat ze net voor de kerstdagen verhuist is naar Kapelle. We wensen haar daar een hele mooie tijd en dank voor al je werk voor de website en de liturgieën! Wie haar adres wil kan dit bij Mathilde opvragen.
 
Aktie kerkbalans. In de komende tijd krijgt u een brief voor de aktie kerkbalans thuis bezorgt. De kerk krijgt geen subsidie en met zijn allen willen we er voor zorgen dat de gemeenschap en de kerk als gebouw hier op het dorp bestaan kunnen blijven. Daarvoor hebben we naast Gods zegen, gebed, trouwe vrijwilligers en trouwe kerkgangers ook de nodige financiën nodig. Geef alstublieft met uw hart! Mocht u de brief eind januari nog niet hebben dan kunt u terecht bij Tiny de Reijger of een van de andere kerkenraadsleden.
 
Af en toe kroop Henny Storm al weer eens achter het orgel de afgelopen weken. Rondom kerst mochten we genieten van samenspel met Henny achter het orgel en Jan op zijn Cornet. Het ‘Ere zij God’ schalde door de kerk! Vanaf januari zullen Jan en Henny afwisselend het orgel bespelen tijdens de eredienst.
 
Hartelijke groet, Mathilde Meulensteen
 
Collectes in december
Diaconie                                            € 237,25
Kerkrentmeesters                               € 295,01
Extra coll. Kerkrentmeesters                €  40,00
Verjaardagsbusje 4e kwartaal              € 128,45
Collecte sen.kerstfeest voor Clarahofje € 155,55
Hartelijk dank voor uw gaven
 
Jarigen in de maand februari:

6-2 Dhr. K. Visser, Lindestraat

18-2 Dhr. J. Nijssen, Ovezandseweg

25-2Dhr. J.P. Jansens, Doelstraat

Van harte gefeliciteerd, een fijne verjaardag toegewenst.

 
Op vrijdag 2 februari  2018 willen we de vrijwilligers van de kerk bedanken met een high tea en een drankje. Start: 15.00 uur. 
Dankzij hun stille achtergrondwerk kunnen we als kerk net iets meer doen dan alleen maar een gebouw leveren en erediensten draaien. Zij vormen voor ons de kers op de taart!
 
Impressie van de kerkenraad 14 november 2017:
 
 Deze kerkenraad heeft vooral in het teken gestaan van de voorbereiding van alle diensten rond de kerst. En we hebben stilgestaan bij wat er volgend jaar allemaal gaat gebeuren:
 de federatie gaat in januari van start. De eerste formele federatievergadering is op 16 januari in Nisse.
Wij hebben als kerkenraad  een eerste aanzet gedaan om na te denken over wat wij als belangrijke gezamenlijke activiteiten zien:
  • samen stille week vieren
  • gezamenlijk avondmaal
  • gezamenlijke projecten vanuit de diaconie
  • gezamenlijk kerken met daarna gezamenlijke koffie om elkaar te leren kennen. De frequentie daarvan moet wel zodanig zijn dat de dorpskerken open kunnen blijven en de loop erin blijft. Lastig om daar een evenwicht in te gaan vinden.
 
We hadden ook een aantal vraagpunten:
  • hoe belangrijk is het hebben van een kerk? Kan je als levende gemeenschap ook zonder een kerk?
  • wil je de kerk houden om samen te vieren?
  • in hoeverre kan je kerk blijven als er geen diensten meer gehouden worden: alleen open voor bijzondere diensten? huwelijken, begrafenissen enz?
 
Deze dialoog is nog lang niet klaar en wij willen die ook graag met de hele gemeente voeren. Op welke wijze komt later in een voorstel.
 
Komend jaar is het preekrooster weer ingevuld (met dank aan Jeanne van Hekken) en het orgel zal afwisselend door Jan Wieckardt en Henny Storm worden bespeeld.
 
Seniorenkerst 2017:
Op 16 december stond de kerkdeur weer open voor de seniorenkerstviering die we traditioneel altijd samen met de senioren van Baarland vieren. Dit jaar jammergenoeg zonder koor, maar we hebben samen veel liederen gezongen begeleid door Jan Wieckardt en Henny Storm. Mathilde hield een korte dienst en vertelde daarin een verhaal rond de kerstgedachte. Een glinsterende boom, de brandende kaarsen voor de ramen, prachtige gedekte tafels met volop lekkers te eten en te drinken. We waren met 25 mensen - ieder jaar steeds wat minder, maar daarom niet minder gezellig en warm!
Zo’n seniorenkerst is er niet zomaar: dit jaar hebben velen meegewerkt aan de voorbereiding: de boom is opgezet en versierd door de mannen van de kerkenraad.Ook zij hebben de tafels en stoelen klaar gezet.  De  zaal is aangekleed door Heleen van der Brugge, Chiel en Tineke van Rossen (uit het oude gemeentehuis). De voorbereiding van de maaltijd is gedaan door Bert de Wilde (de soep is gemaakt door Lian de Wilde met tomaten uit de tuin van haar schoonvader!) en Angelique van der Schraaf. Zij hebben samen met Henny Storm ook ieder van eten en drinken voorzien. Na afloop hebben vele handen helpen opruimen. Wij kijken terug op een prachtig samenzijn die de kersttijd warm heeft ingekleurd!
 
De beste wensen voor het nieuwe jaar:
 
Drievoudig klinkt mijn wens voor jou
voor iedere dag in het nieuwe jaar:
Een goede engel aan je zijde,
Een ster die veilige wegen wijst,
Een hart dat blij kan zijn om vele kleine dingen.
 
 kerkenraad hervormde gemeente Oudelande
 
 
 
terug
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.