PKN
Hervormde Kerk
 
gebruikersprotocol gemeente Oudelande in tijden van Corona gebruikersprotocol gemeente Oudelande in tijden van Corona

 

 

Gebruikersprotocol van de hervormde kerk

Oudelande

in tijden van Corona

 

 

 

 

 

 

 

 • De kerk gaat open op 7 juni:
 • we gebruiken de maand juni om proef te draaien
 • met maximaal 30 kerkgangers,
 • per 1 juli met maximaal 100 kerkgangers.

 

 

Het PKN protocol vermeldt over het houden van kerkdiensten in Coronatijd:

 

 

 

 

De kerkenraad richt ruimtes waar men samenkomt veilig in. Er zijn looproutes, en voor elke ruimte is van tevoren bepaald (en ter plaatse aangegeven) wat de maximale bezettingsgraad van de ruimte is. Iedere deelnemer moet op anderhalve meter afstand van elkaar kunnen zitten. Een aangewezen en te herkennen beheerder zet van tevoren de stoelen en de tafels op veilige afstand van elkaar klaar. 

Bij binnenkomst in de kerkelijke ruimtes staat ontsmettingsmiddel klaar om de handen te ontsmetten.  Deelnemers aan bijeenkomsten beperken het gebruik van de toiletten zoveel mogelijk. In de toiletten zijn papieren handdoekjes, ontsmettingsmiddel en -tissues aanwezig.

 

Basisregels bij versoepeling

   • we houden de 1,5 meter richtlijn aan
   • de kerkgebouwen zijn daarop ingericht
   • de kerkgebouwen hebben een gebruikersplan
   • vooralsnog is er geen gezamenlijke zang
   • mensen met klachten blijven thuis
   • er is extra aandacht voor schoonmaak
   • er wordt extra voorzichtigheid geboden bij kwetsbare mensen en mensen boven de 70.

 

Specifiek voor Oudelande heeft de kerkenraad het volgende bepaald:

Inrichting van de kerkzaal

  • vanaf 1 juni staan er 30 stoelen in de kerk, op 1,5 meter afstand naast en voor/achter elkaar.  Op deze stoelen kan op aanwijzing van de coördinator gezeten worden.
  • iedere kerkgangster zit op 1,5 m afstand van elkaar. Gezinsleden mogen bij elkaar zitten.
  • kerkenraadsleden en voorganger zitten ook 1,5 meter van elkaar af
  • in de hal van de kerk staan ontsmettingsvloeistof en hygiënedoekjes klaar voor de kerkgangers.
  • er is een looproute in de kerk: de rijen worden op aanwijzing van de coördinator gevuld: via middenpad (plaatsen bij middenpad) en via de twee zijpaden (plaatsen bij het zijpad).
  • na afloop van de eredienst wordt rij voor rij de kerk verlaten waarbij de 1,5 meter afstand in acht wordt genomen.

De eredienst

  • gemeentezang is niet mogelijk; het blijkt een grote vorm van besmetting te zijn.
  • er is wel orgelspel.
  • iedere voorganger bepaald zelf hoe het niet-samen-zingen wordt opgevangen: oplezen van de liedteksten door de voorganger, oplezen door de gemeente, één iemand voor in de kerk  die zingt enz,
  • de bestaande collectezakken doorgeven is niet mogelijk. De collectezakken zullen worden voorzien van een lange stok zodat er 1,5 meter ruimte tussen gemeentelid en collectant plaats kan vinden.
  • er vindt geen pastorale handdruk plaats aan het einde van de eredienst. De voorganger  verlaat na de zegen de kerkzaal naar de consistorie om voldoende ruimte te laten voor de gemeenteleden om de kerk via de voordeur te verlaten. De coördinator begeleidt het uitstromen van de kerk.

Koffiedrinken en ontmoeten na afloop

  • op dringend advies van het RIVM wordt dit vooralsnog achterwege gelaten.

Slotbepaling

Dit protocol is gebaseerd op het in opdracht van het moderamen opgestelde dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en ter informatie voorgelegd aan het interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO).

 

Reinigingsplan met hygiëneregels voor het gebouw en de omliggende ruimtes (keuken, wc, consistorie):

 

 • Voor ieder gebruik van de kerkzaal (eredienst of andere gebruikers) wordt in de kerk de volgende zaken gereinigd:
  • de stoelen,
  • de lessenaar beneden en boven,
  • de trapleuning naar preekstoel,
  • de microfoons,
  • de knoppen va de geluidsinstallatie,
  • de deurklinken,
  • het orgel + trapleuning naar orgel,
  • alle lichtpunten
 • de lessenaar  + aan/uit-knop van de microfoons wordt afgenomen als er een andere spreker komt
 • ieder spreker heeft een eigen schoon glas water. Zij schenken zelf  bij mocht dat nodig zijn uit een gereedstaande kan of fles.
 • het gebruik toiletten wordt beperken tot het minimum.
  • ze worden voor en na iedere kerkdienst gereinigd
  • er liggen hygiëne doekjes voor bezoekers klaar om deurklinken en bril schoon te maken
  • in brief aan de gemeente wordt aangeven dat men zo veel mogelijk thuis naar toilet gaat.
 • het gebruik keuken:
  • de keuken wordt in principe niet gebruikt voor het maken van koffie/thee met de gemeenteleden na de kerkdienst.
  • Mocht er toch gebruik gemaakt worden van de keuken voor koffie voor de kerkenraad, voorganger of andere gebruikers: dan deze in het reiniging achteraf meenemen. Hygiënisch afnemen van krant, deurknoppen, koffiekoppen, -kannen en alle oppervlakken waar handen aan zijn geweest.

Verantwoordelijkheden voor de hygiëne van het kerkgebouw:

 • Vooraf aan de eredienst zorgt de schoonmaakster dat de kerkzaal  conform het reinigingsplan ‘schoon’ is.
 • Voor de reiniging tijdens de erediensten zijn de kosters/dienstdoende kerkenraadsleden verantwoordelijk.
 • Andere gebruikers van de zaal zorgt er voor dat alles wat gebruikt en aangeraakt is, gereinigd is.

 

 

terug
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.