PKN
Hervormde Kerk
 
kerkwijzer nummer 1, 2020 kerkwijzer nummer 1, 2020

 

Kerkdiensten Oudelande

 • Zondag 22 december vierde advent Aanvang 10.00 uur, Mevr.. N. Roggeband
 • 1e Kerstdag 25 december Aanvang 10.00 uur, Mevr. M.Meulensteen. Muzikale medewerking: Ingrid Kersting, Willeke Witkam, Floor van Hekken. Kerk open om 9.30, ontvangst met koffie en Glúhwijn
 • Zondag 29 december  Aanvang 10.00 uur, ds. L. Wals, laatste dienst in 2019 extra collecte kerkrentmeesters
 • Zondag 5 januari 2020 Aanvang 10.00 uur, Mevr. E.Reijnhoudt-Kaland
 • Zondag 12 januari Aanvang 10.00 uur, Mevr.M.MeulensteenJarigen in de maand januari:

 • 13 januari Mevr. M.Wagenaar-Zwemer, Vijfzooweg
 • 12 januari Dhr P.W. Mol, Slagtweistraat
 • 22 januari Mevr. M. van der Weele- op 't Hof, Wilhelminastraat

Een fijne verjaardag toegewenst!


Collecten in de maand november

 • Diaconie   € 79,51
 • 10 nov St International  Justice € 98,41
 • Kerkrentmeesters  € 245,75
 • Extra kerkrentmeesters € 45

Alle gevers hartelijk dan!

 

In de aanloop naar de kerst...

Alle voorbereidingen voor kerst zijn in volle gang, wie doet wat en wanneer, heel wat mailtjes en appjes gaan over en weer. 15 kerstengelen vliegen ondertussen weer rond in Oudelande. Deze kerstengelen hebben allemaal een eigen adres gekregen om naar toe te vliegen. Een adres waar wij vermoeden dat het soms donker / moeilijk / eenzaam / stil is. De kerstengelen vliegen rond om zichtbaar te maken dat mensen niet vergeten zijn, maar gezien worden. De engelen laten in alle stilte een berichtje of presentje achter. Zij doen dit anoniem om hen de vrijheid te geven op eigen wijze, in eigen woorden, in eigen daden dat omzien naar elkaar vorm te geven. Helaas kunnen we niet bij iedereen langs, er zijn nog zoveel meer mensen die deze dagen als ingewikkeld ervaren.

Daarom waren we blij dat we met zoveel mensen de kerstmaaltijd hebben kunnen vieren. Een maaltijd in het teken van ontmoeting. Ontmoeting met elkaar, het verhaal van kerst delend met elkaar. Dat we zo samen als gemeente, met elkaar als dorpsgenoten uitkijken naar dat grote feest van kerst. Het feest van licht, liefde en de belofte dat Gods zoon onder ons is.

Ik kwam een gedicht met een mooi beeld wat mij raakte (u vindt het hele gedicht in de klapbanke). De dichter gaat er vanuit uit dat ergens tussen alle mensen het kind van God komen zal. Hij weet alleen niet hoe dit kind te herkennen en daarom denkt hij bij ieder kind: misschien ben jij het wel….De dichter daagt zichzelf uit zo met verwondering rond te kijken, en in ieder kind iets van God te zien. Die verwondering wens ik u toe in het vieren, als u geniet van alle mooie kerstliederen op televisie of geniet van de gezelligheid bij u aan tafel. Die verwondering wens ik u ook toe in de stilte, in alle herinneringen, tijdens de koffie in eenzaamheid. Dat de oude verhalen u verwonderen, het mooie in herinnering roepen. Het Christuskind dichtbij brengen.

Gezegende kerstdagen, vol verwondering wens ik u toe!

Mathilde Meulensteen

 

Koffieochtenden: zijn de komende tijd op donderdag 19 december / 2/ 16 / 30 januari 2020. Komt u ook nieuwjaar-wensen op 2 januari? Tussen 9.45 en 11.00 uur staat de koffie klaar!

 

Uit de kerkenraad

Het was dit najaar even heel druk met kerkenraden:  de federatiekerkenraad op 18 november, een extra eigen kerkenraad op 19 november en een reguliere kerkenraad van 3 december.

 • 18 november, federatie kerkenraad: De website Geloven in de Zak is nieuw leven in geblazen. De moeite meer dan waard om even te kijken ( gelovenindezak.nl). Met allerlei informatie over wat er binnen de federatie gebeurt: de gezamenlijke diensten, de terugblikken daarop.  De folder van het Kringwerk staat er elektronisch in (handig als je die van jou kwijt bent) zodat je weet wat een naast de vieringen ook te doen want binnen de Zak.  En er staan links in naar alle deelnemende kerkgemeenten.
 • 19 november:  vooral  een praktische kerkenraad waarin de voorbereiding voor allerlei diensten en activiteiten en onderhoud is besproken: de gedachtenisdienst, de kerstdienst. Heel veel vrijwilligers zijn hier meer bezig  - het is mooi om Oudelande breed bij deze mooie vieringen te kunnen betrekken.
 • 3 december: er is in deze reguliere kerkenraad weer aandacht besteed aan het inzetten van gast organisten, naast Henny Storm. Het ziet er naar uit dat Jan Wieckardt vooralsnog niet meer komt spelen. Het is voor dit najaar gelukkig weer gelukt om een aantal organisten  te vinden die incidenteel willen komen spelen - maar een structurele vervanging is er nog niet. Dus als u nog iemand weet die vast ( 1-2 keer per maand) wil komen spelen, geef het graag door!
 • In  het voor-  en najaar zal de kerk twee weekenden beschikbaar worden gesteld voor Kunstspeuren in de Zak. Johannes de Hollander zal dit voor Oudelande organiseren.
 • De komende tijd zullen bij de ouderen in onze gemeente weer de kerstattenties worden bezorgd.
 • de begrotingen voor diaconie en kerkrentmeesters zijn goedgekeurd, u kunt ze inzien bij Tiny de Reijger.
 • En nog dit najaar zal de consistorie worden gewit en opgeknapt. Dat doen we van het geld dat we hebben gekregen van de dorpelingen. Als het klaar is, maken we er natuurlijk een foto van en laten het u zien. U kunt natuurlijk ook zelf komen kijken op zondagochtend of bij de koffieochtenden op donderdag.

Dromenvangers en spreekstokken maken:

Met elkaar, komend uit verschillende kerken en dorpen uit de Zak van Zuid Beveland willen we in Oudelande dromenvangers en spreekstokken maken. Met Pinksteren werden de dromenvangers aan de kinderen uitgedeeld om zichtbaar te maken hoe de geest waaien kan en in de bewegingen zichtbaar wordt wat je niet zien kan. Volgens het geloof van de indianen zit de lucht 's nachts vol met aangename en nare dromen; Door de nare dromen weg te vangen omdat ze in het web blijven hangen, kunnen alleen de goede dromen jou bereiken. De grootmoeders van de stam gaven de droomvangers hun eerste vorm. In een zelfgemaakte droomvanger zal de kracht van de maker ‘wonen’, dus als je er zelf een maakt werkt hij extra goed.

Een ander gebruik bij  de indianen is de praatstok. Als je bij elkaar zit ( aan tafel, in een vergadering) dan geldt dat wie deze stok vast heeft, als enige mag spreken en de anderen luisteren dan. Degene die de praatstok vasthoudt, heeft de heilige kracht van woorden in zijn hand. Als je klaar bent met spreken kan iemand anders de stok pakken. 

Je kan kiezen of je een dromenvanger of een praatstok gaat maken. We maken ze zo veel mogelijk van materiaal uit de omgeving. Ga dus maar verzamelen: veren, mooie steentjes, schelpen….. Je hebt ook een stevige stok nodig die je in het bos vindt van ongeveer 30 cm lang. Al werkend vertellen we de verhalen achter de dromenvanger en de praatstok. Er zijn geen kosten aan verbonden om een dromenvanger of praatstok te maken.

 • kinderen: woensdagmiddag  15 en 29 januari van 14.00 - 16.00 uur, in de zaal achter de kerk in Oudelande. Graag aangeven welke middag je komen wil.
 • volwassen: vrijdagavond  7 en 21 februari, 19.30-21.30. uur, in de zaal achter de kerk in  Oudelande. Graag aangeven welke avond je voorkeur heeft.

Vooraf opgeven bij avanderschraaf@gmail.com


Samenzijn

 

Hier bij elkaar gekomen
door de liefde van de Heer
om te spreken wat gezegd moet worden.
maar te luisteren nog meer.
Snoer onze mond
voor het vermanen,
Open ons hart voor het verstaan.

JV.

terug
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.