PKN
Hervormde Kerk
 
de kerkwijzer nummer 9 de kerkwijzer nummer 9

Kerkdiensten Oudelande

 • Zondag 27 september, aanvang 10.00 uur. ds.K.van der Jagt. Extra collecte kerkrentmeesters
 • Zondag 4 oktober, aanvang 10.00 uur, dhr. H. ten Klooster
 • Zondag11 oktober, aanvang 10.00 uur, ds. K. van der Jagt
 • Zondag 18  oktober, aanvang 10.00 uur, Mevr. Reijnhoudt-Kaland. Diaconie collecte werelddiaconaat voor wereldvoedseldag


Jarigen in de maand oktober:

 •  1-10 Mevr. N.M. Melio-Schouwenaar, Wilhelminastraat
 • 10-10 Dhr. J. Goedegebure, Burg. van Lierestraat
 • 11-10 Mevr. A.Goetheer-Mol, Wilhelminastraat
 • 15-10 Mevr. E. Goedegebure-Bliek, Burg. van Lierestraat
 • 16-10 Dhr.  C.C.. Steketee, Ovezandseweg

Allen een fijne verjaardag toegewenst!

 

Collectes in de maand augustus

 • Kerkrentmeesters  € 211,15
 • Extra collecte kerkrentmeesters € 27,60
 • Diaconie          € 113,25


Aan de gemeente, 

Wat is het heerlijk om weer mee te zingen met het orgel. Het raakt mij iedere keer diep. We zingen weliswaar zachtjes, maar wat doet het mij goed om zo met elkaar de lofzang gaande te houden. Hoewel…. in de stilte van de afgelopen maanden toen er niet gezongen kon worden was ook veel moois te vinden. Juist de stilte kan zo intens spreken, kan zo diep raken, met een mooi woord een gedicht of het luisteren naar muziek.

Hoe mooi ik het ook vond, en het was zeker een goed alternatief toen we niet konden zingen. Maar in het samen zingen ontstaat voor mij iets groters. Om zo met elkaar als gemeente, gezamenlijk, al zingend het loflied of een antwoord-lied te zingen raakt mij. Voor mij ontstaat er zo een gezamenlijk vieren met een ‘heen-en-weer’ tussen voorganger en gemeente. En in dit ‘heen-en-weer’ ontstaat er een ruimte waarin ik mij soms gedragen voel in dat wat er gebeurt. Gedragen door Gods woord. Het voedt mijn eigen geloof.

Het gaande houden van de lofzang gaat niet zomaar vanzelf. Soms moeten we het doen zonder organist, soms zijn er weinig kerkgangers. Dan kan ik me onzeker voelen over de toekomst. Wat kan ik als voorganger, wat kunnen wij als gemeente meer of anders doen?

En toch…… al gaat het niet zomaar vanzelf: de deuren van de kerk zijn open en we zijn samen om te zingen, te bidden, te horen, te delen, stil te worden hier in Gods huis. Voor mij is dat gemeente zijn, en dit raakt mij. In die verbinding ‘het samen’ ervaren nu het aanraken even niet mag, en die anderhalve meter afstand zo dwars zitten kan.

Als kerkenraad zoeken we manieren hoe we in deze tijd de verbinding met elkaar alsook het delen in en uit Gods woord vasthouden. Hoe we het ‘samen’ en het geraakt worden met elkaar kunnen delen. Als geloofsgemeenschap zijn we er niet voor onszelf maar hebben we een taak en opdracht. ook al gooit corona al onze gewoonten, onze plannen en dromen in de war. Vol geloof en moed gaan we het nieuwe kerkelijke seizoen in. Veel kan nog niet en wordt uitgesteld; samen met u willen we kijken naar wat en hoe dan wel we samen gemeenschap zijn kunnen creëren. Want dat geraakt worden, je verbonden voelen, dat wens ik iedereen toe.

Mathilde Meulensteen

 

Uit de kerkenraad van 4 augustus:

In Coronatijd: weer zingen in de kerk:

Vanaf 7 juli zou er weer gezongen kunnen worden in de kerk, mits we voldoen aan bepaalde afstandseisen zoals de PKN heeft geformuleerd. Onze kerk voldoet daaraan:  de kerkenraad besluit dat we vanaf 9 aug zachtjes zullen gaan zingen in de eredienst. Mochten de corona getallen veranderen en het RIVM en PKN andere richtlijnen opstellen, dan zal de kerkenraad zich opnieuw beraden. De verantwoordelijkheid van de kerkenraad ligt in het handhaven van de richtlijnen zoals we die vast hebben gelegd in ons gebruikersprotocol. De kerkenraad is niet verantwoordelijk / aansprakelijk als er toch besmettingen komen.

Geluiden uit de federatie:

 • Alle gezamenlijke activiteiten liggen eigenlijk stil.
 • Ds Egbert Rietveld heeft afscheid genomen van zijn 3 gemeenten van de federatie (Hoedekenskerke, Nisse en ’s-Heer Abtskerke). Hij gaat met emeritaat. We wensen deze trio-gemeenten sterkte en wijsheid in hun zoeken naar een nieuwe predikant.
 • Ivm Corona vervalt de gezamenlijke startdienst op 27 september en de regiodienst van 11 oktober. Beide zondagen is er dienst hier in onze eigen kerk.
 • Tiny de Reijger zal vooralsnog Oudelande vertegenwoordigen op de voorzittersvergaderingen van de federatie, zolang zij op woensdag blijven vergaderen.

Van de kerkrentmeesters:

 • Het rapport van monumentenzorg is binnen. Het meeste onderhoud dat zij gezien hebben is goedbevonden. Naar aanleiding van de bevindingen neemt Jan Verheij de coördinatie van het onderhoud op zich en laat dit in een meerjarenplan uitvoeren. Hij meldt in de kerkenraad welke klussen wanneer worden opgepakt.
 • De klokken luiden weer: Jan Verheij heeft ze (provisorisch) weer aan het luiden gekregen.
 • De Jaarrekeningen  zijn getekend. Ze zijn door Nelly Melio en Lina van ’t Veer goedgekeurd. Op de website zijn ze terug te vinden onder de map ANBI. Zij zullen ook achter in de kerk liggen om mee te nemen. Tiny de Reijger geeft graag uitleg bij de cijfers.

Op 22 september zal er weer een kerkenraadsvergadering zijn. Als u punten heeft die op de agenda zouden moeten staan, geef ze dan door aan Rien van Hekken, scriba van de kerkenraad.


Pastoraat:

In het pastoraat is de één blij omdat alles weer loopt, een ander erg verdrietig om alles wat wegvalt en het opgesloten zitten thuis. Ik hoor van ziekte bij naaste familie, zorgen en angst om corona. Ik blijf het in deze corona-tijd erg lastig vinden om zomaar langs te komen omdat lang niet iedereen het prettig vindt om bezoek te ontvangen. Ik vind het erg fijn als u even belt, dan maken we een afspraak. Ik kom graag! Ook als u denkt dat bij een ander een bezoek op prijs gesteld wordt hoor ik het graag, reken alstublieft niet op de tam-tam, want die werkt lang niet altijd, de telefoon werkt beter.


gedicht: De nadering van het einde van het kerkelijk jaar

De zomer voorbij,
de dagen gaan korten.
De oogst komt binnen,
de schuren zijn vol.

De bessen rood  en rijp
alles is voorbereid
op de donkerste dagen
van herfst en winter.

Nog even de zon,
warm en intens.
wisselend met storm,
guur en koud.

Dan keert alles naar binnen
- mens en geest -
om in die donkere dagen
te drinken van Uw licht.

 

AS

terug
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.