PKN
Hervormde Kerk
 
De kerkwijzer nummer 5-2022 De kerkwijzer nummer 5-2022

Kerkdiensten Oudelande

 • Zondag 8 mei: Aanvang 10.00 uur, Ds. L. de Kam
 • Zondag 15 mei: Aanvang 10.00 uur, Mevr. M. Meulensteen, Jaarvergadering na de dienst,Diaconie collecte bestemd voor binnenlands diaconaat
 • Zondag 22 mei: Aanvang 10.00 uur, Dhr. A. Slabbekoorn
 • Zondag 29 mei Aanvang 10.00 uur, Mevr. M. Meulensteen, extra collecte kerkrentmeesters

Jarigen in de maand mei:

 • 2 mei Dhr. C.J. Matthijsse, Slagtweistraat
 • 7 mei Dhr.J.C. de Reijger, Leen Evertsestraat
 • 20 mei Mevr. M.R. de Wilde-Haberland

Wij wensen alle jarigen een fijne verjaardag.
 

Collectes in de maand maart

 • Diaconie     €67,75
 • Kerkrentmeesters  € 121,05
 • Extra coll.kerkrentmeesters € 69,30
 • Avondmaalscollecte Witte donderdag € 126,40, Bestemd voor vluchtelingen Griekenland


De stille week : witte donderdag in onze kerk

De stille week die we samen met de federatie Rond het Zwake vieren, startte in onze kerk met de avonddienst van Witte Donderdag. Op deze avond vieren we het laatste avondmaal dat Jezus met zijn discipelen had, in de traditie van het Pesachfeest. Voorganger was ds. Jurg Büller. Organist: Henny Storm. Prachtige bloemen geschikt door Els Hannewijk. Het was een volle kerk met veel kerkgangers uit Oudelande en de federatie.

De liturgie was opgebouwd rond een prachtig schilderij van Sieger Köder, de voetwassing. In het Johannesevangelie staat dat Jezus, voordat de maaltijd werd gegeten, zijn discipelen de voeten heeft gewassen - als teken van zijn toewijding.  Zo zouden ook zij in liefde elkaar moeten dienen. In deze dienst werd de trouw gevierd en de liefde die tot het uiterste gaat: tot de dood - een avond van uitzicht en hoop. De overweging ging  - vanuit de lezingen - in op de symboliek die in het schilderij terug te vinden is: de dienstbaarheid van Jezus, de afwijzing van Petrus dat Hij zich vernederde tot deze voetwassing. Petrus kon Hem nauwelijks ontvangen. Het gezicht van Jezus is niet zichtbaar maar wordt weerspiegeld in het wasbekken. Kalm, sereen.  En op de achtergrond de diepe schaduwen van het lot dat Hem te wachten stond.

Een dienst met veel zang, orgelspel en klokgelui tijdens het Glorialied - dat kan nu weer na de vastentijd. We eindigden met het avondmaal, waarbij we in een kring stonden rond de avondmaalstafel - het brood en de wijn ging rond van hand tot hand en de gemeente zing het Ubi Caritas als een rondgaande mantra. Een hele bijzondere ervaring om zó het avondmaal samen te vieren! Zo verbonden, zo in een samen…

Daarna werd  uit het evangelie van Mattheus gelezen waarin staat dat Jezus met zijn discipelen naar de Olijfberg gaat Die nacht roept  Jezus drie keer zijn Vader aan om zijn angsten en eenzaamheid te delen, smeekt om deze beker aan hem voorbij gelaten gaan en legt  uiteindelijke zijn lot in Gods hand. Uiteindelijk de overgave, vertrouwen in Hem, de Vader. “Uw wil geschiede”. Zijn discipelen vielen steeds in slaap.  Door hen voelde Hij zich verlaten… de nacht werd dag, opmaat naar Zijn dood op Goede Vrijdag. In stilte verlieten we de kerk.

Angelique van de Schraaf

Paasochtend

Op Heilige woensdag ( die dag dat Judas zijn zilverstukken ging halen bij de rechtbank voor het verraad van Jezus ) hebben we het kruis geplaatst bij de kerk. Deze is gemaakt van fruitboom-palen , mooi hergebruik. De betekenis van het kruis is het horizontale van het aardse dat naar de hemel reikt , het verticale die geeft de windrichting in het bijbels vertellen aan, dat vaak van oost naar west gaat.

Om de palen hebben we kippengaas gedaan en zodanig dat er een grote insteek -paal ontstond en van onderen stond de kerstboom-boommand , zo was er weer een connectie tussen geboren worden en het overlijden van Christus

Op witte donderdag hebben we in de mand mooie witte bloesem uit de Zak gestoken en zo kwam goede vrijdag , het lijden van Jezus en op stille zaterdag , de laatste vastendag treurden de vrouwen om Christus, hun gemis was groot maar op Paaszondag was het graf leeg , Jezus is opgestaan. Hoe kan het en mogen we het vieren, Ja we gaan het vieren  en wij OUDELANDERS doen dat met de kerkgangers die bij ons kruis stonden  , die er veel waren , ze namen een kop koffie / thee en een zoet cake-hammetje en staken zo met elkaar bloemen aan het kruis , mooie kleuren, fleurig en het was gezellig om er te zijn. Dit waren fijne momenten voor een mooie paasdienst.

En de boom had ongewild een mooie verbinding met het evangelie, er was appelbloesem, bladeren en vruchten van de vijgenboom en bloemen van de judaspenning.

Chris Nijhof 

 

Tussen Pasen en Pinksteren

Pinksteren, dat oorspronkelijk 50 dagen na Pasen viel, wordt nu door de Christenen op de zevende zondag na Pasen gevierd: ‘Jezus leeft en is opgestaan uit de doden’. Dat gedenken en vieren we met Pasen. Het is een dag om niet snel te vergeten. Pasen is een dag om lief te hebben, om het licht te kussen Pasen is de toekomst waarvoor God mens en wereld bestemd heeft. Met Pasen zei Jezus: ‘Ontvang de Heilige Geest.’ Die kwam niet gelijk - nee er zitten 50 dagen tussen. Met Pinksteren kwam er extra kracht voor de discipelen om getuigen te zijn en Gods blijde boodschap door te geven: de Geest werd uitgestort over de mensen.  Nog steeds is de Heilige Geest een extra kracht voor jou en mij, om ook Gods boodschap door te geven en het voorgeleefde leven van Jezus voort te zetten in jouw omgeving, jouw wereld.

En tussen Pasen en Pinksteren liggen 50 dagen - een heilig moment om bij stil te staan. We weten wat er gebeurd is, wat er van ons verwacht wordt. En nu, heel concreet, kun je de vraag stellen; “Hoe ga ík van Pasen naar Pinksteren?” “Hoe ver ben ik eigenlijk al op weg?” “Hoe leef ik Zijn leven voort ? “

Een  interessante wacht-periode om over deze vragen na te denken en met anderen over te praten. Zo worden de 50 dagen een tijd die zinvol is, die vorm kan geven aan jouw leven, hier, nu. De Heilige Geest is je gids. Je hoeft alleen maar te luisteren..…

 

Rechtvaardig

Kiezen zoals Jezus koos vóór het leven tegen de dood
Aan de kant staan van de God die met alle machten spot
Partner zijn in Jezus' geest steeds is Hij God trouw geweest
Deed Zijn wil ten einde toe, nooit was hij de liefde moe
Kiezen zoals Jezus koos vóór het leven tegen de dood
doelbewust in Jezus' lijn consequent rechtvaardig zijn

Hans Bouma

Schoonmaken van de kerk op maandagochtend 9 mei:

Het is alweer enkele jaren geleden dat we samen de kerk hebben schoongemaakt. Door de Corona lag het  samen de eredienst vieren stil en ook het samen schoonmaken. Rieneke Gerritse heeft gelukkig in de tussentijd de kerk goed schoongehouden, maar nu is het weer tijd voor de  grote schoonmaak.

Komt u ook? we starten maandag 9 mei om 9.00 uur en zorgen voor koffie en thee en wat lekkers erbij. Neem graag uw eigen emmer en poetsdoeken mee. Samen maken we het werk licht en luchtig.

 

Pastoraat

We werden opgeschrikt door de verhalen van Hanny Korstanje over haar dochter Lianne die zo ziek was. Na weken vol pijn en verdriet heeft Hanny afscheid moeten nemen van haar dochter. 9 April is Lianne overleden. In de parochiekerk van Ovezande was het laatste afscheid.

Maarten van 't Veer is opnieuw opgenomen in het ziekenhuis met ernstige problemen aan zijn voet en been. Het is spannend hoe dit verder gaat.

Feest was er bij Dien en Wim de Wilde: 65 jaar zijn zij getrouwd. Een prachtige mijlpaal. Van harte gefeliciteerd dat u zo samen uw briljanten-huwelijk heeft mogen vieren.

 

Jaarvergadering 15 mei

Zondag 15 mei is er na de dienst de jaarvergadering. Vanuit de kerkenraad willen we graag vertellen waar we mee bezig zijn geweest het afgelopen jaar. En samen met u vooruit kijken naar komend jaar (jaren).  Van u horen we graag hoe u alles ervaart binnen de gemeente. We horen graag waar u blij mee bent en wat u mooi of misschien wel lastig vindt.

Iedereen is deze ochtend van harte welkom om mee te praten en mee te denken.

Mathilde Meulensteen

 

 

terug
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.