PKN
Hervormde Kerk
 
de kerkwijzer nummer 3 de kerkwijzer nummer 3

 

Kerkdiensten Oudelande

 • Zondag 13 maart Aanvang 10.00 uur, Mevr. M. Meulensteen. Deze zondag staat in het teken van Biddag,  collecte binnenlandsdiaconaat
 • Zondag 20 maart Aanvang 10.00 uur, Dhr. H. ten Klooster
 • Zondag 27 maart Aanvang 10.00 uur, Mevr. M. Meulensteen, extra collecte kerkrentmeesters
 • Zondag 3 april Mevr. N. Roggeband

Jarigen in de maand april:

 • 7 april Mevr. J.M. Korstanje-van Dalen
 • 13 april Dhr. W.A. de Wilde

Allen van harte gefelciteerfd!

Collecten in de maand januari

 • Diaconie       € 34,70
 • Kerkrentmeesters       €45,20
 • Extra collecte kerkrentmeesters  € 20,10

kerkenraad van 1 februari 2022

 • De erkgroep rond het gebruik van de kerk zal  - nu alles vrijgegeven is qua COVID maatregelen - weer opgestart worden. Er wordt een huurprijs per dagdeel gerekend met daar bovenop de stookkosten. De kerkenraad beslist over de aanvraag om de kerk te huren. Contactpersoon voor aanvragen is Rien van Hekken.
 • De werkgroep Anders Kerken organiseert op 6 maart een Emmaüswandeling vanuit de kerk.
 • De nog liggende zerken in de gedenktuin achter de kerk zijn overeind gezet.
 • De kerk is open als expositieruimte voor de kunstroute 2022.
 • Tijdens het oogstfeest zal er in de kerk een rommelmarkt georganiseerd worden tbv de kerk. Contactpersonen zijn Kees Steketee en Heleen van der Brugge. Uw spullen zijn nu al welkom.
 • We zijn blij dat we na de dienst weer met elkaar koffie kunnen drinken voor wie dit wil. Na de  diensten waar Mathilde Meulensteen als voorganger aanwezig is, is er koffie.

 

Op weg naar Pasen

Ieder jaar weer is de veertigdagentijd een bijzondere tijd vind ik. Een tijd voor bezinning en een tijd van hoop. Het is de tijd vlak voor het sterven en weer opstaan van Jezus. Een tijd vol symbolen: veertig is een heilig getal in de joodse en christelijke tradities.

Veertig jaar zwierf het volk Israël door de  woestijn op zijn tocht naar het beloofde Land. Veertig dagen verbleef Mozes op de berg, toen hij de Wet in tien geboden van God ontving. De profeet Elia ondernam een tocht van veertig dagen naar de berg, waarop God hem zou verschijnen. En Jezus trok zich veertig dagen in de woestijn terug om zich door vasten en bidden voor te bereiden op zijn zending onder de mensen. Hij leefde veertig dagen helemaal alleen, in een prikkelvrije omgeving, zodat Hij zich helemaal kon openstellen voor de kracht van God en de boodschap van Gods liefde. Van die onthechting maakte de duivel gebruik om Jezus te verleiden, maar Jezus weerstond iedere verlokking en werd de bekeerde, 'de heilige Gods' die met gezag preekte ( Lucas 4, 1-33).  De terugtrekking van Jezus in de woestijn is het symbool geworden van de veertigdagentijd voor Pasen.

Juist dit jaar is de veertigdagentijd extra bijzonder. We zijn bijna 2 jaar in een vrijwel prikkelarme tijd geweest door de COVID. Het leek of de tijd en het leven stilstonden. Er geen vrijheid mee was om te doen en te leven zoals jij wilde.  De dagen regen zich aaneen in een eindeloos herhalen van handelingen: opstaan, werken (of juist niet), eten en weer slapen. Je leefde in een dorre woestijn. Een tijd waarin je misschien het geloof op beter tijden verloren hebt. Je je misschien heel alleen hebt gevoeld, want er kon immers zo weinig? Misschien heb je ook getwijfeld aan de liefde van God - waar is Hij nu? Hoe kan Hij jou zo alleen laten zonder perspectief? Je hebt mensen om je heen ziek zien worden die misschien wel dood gingen? Waarom? Misschien is in die leegte, die stilte, die doodsheid ook wel eens symbolisch ‘de duivel’ langsgekomen die je van je geloof in God deed afwenden. Wat heb ik aan God, geloven, een kerk als er niet verandert, nooit…..

En misschien zijn er ook wel momenten geweest in die stilte en leegte dat je Hem hebt ontmoet. Juist in de nietsheid van dagen heb je diep in je hart, een weten ervaren dat Hij er altijd is, met Zijn Liefde en Licht,  zodat je weer verder kon gaan.  En het leven dragelijker werd, minder stil, minder leeg…er kwam weer een sprankje hoop op een beter, ánder leven.

Gebruik de komende veertig dagentijd op weg naar Pasen eens om na te denken en te voelen hoe jij - terug kijkend op de COVID periode die achter je ligt - vooruit kunt kijken naar het komende Paasfeest. Door de veertigdagentijd, de vastentijd, bewust mee te maken komt er misschien ruimte om opnieuw de kern van het Paasfeest te begrijpen en vooral te ervaren. Stel je open voor de kracht van God en Gods liefde zoals Jezus dat deed in de woestijn. Want Pasen is het feest van de ultieme vrijheid: de overwinning van het leven op de dood.

Ervaar de vrijheid, juist nu heel bewust, nu de pandemie op zijn einden loopt.

 

Angelique van der Schraaf

 

Laten we ons gezond weten

 

Laten we ons gezonden weten
als de handen van de hemel,
die zich vouwen rond de aarde.

Om luiken te openen,
waar uitzicht ontbreekt,

om harten te verwarmen,
waar de kilte toeslaat,

om handen te vullen
van wie beroofd zijn,

om tranen af te wissen
die blijven stromen,

zelfs om te spreken
waar iedereen zwijgt
en wegkijkt.

Laten wij ons geroepen weten
om van elkaar gediend te zijn.

Wat een handvol brood
al niet kan doen…

Sytze de Vries

Pastoraat

Naast verjaardagsfeesten die nu weer uitgebreid gevierd kunnen worden zijn er ook de verhalen van verdriet. Ziekte binnen de familie, zorgen om dierbare, zorgen om eigen gezondheid die kwetsbaarder is.

Tijdens dit schrijven is de oorlog in de Oekraïne net begonnen. In gesprekken klinkt de wanhopige vraag naar het waarom. Eenzelfde 'Waarom o God' zoals in pastorale gesprekken vaker klinkt. We zijn niet de eerste die deze wanhoopskreet uitroepen. Laten we niet vergeten dat het verhaal van Job maar ook psalm 88 en het verdriet straks bij het kruis óók in de bijbel klinken. Wij staan niet alleen in ons verdriet en onze wanhoop. Met elkaar en voor elkaar bidden wij om Gods kracht, moed en zijn nabijheid.

 

Bij de diensten:

13 maart is de 2e zondag in de 40 dagentijd. Deze zondag vieren wij biddag voor gewas en arbeid. Stilstaan bij het wonder van Gods schepping, je bezinnen op hoe wij als mensen met de aarde omgaan, je afhankelijk weten van een levenskracht die alles overstijgt. Wij kunnen niet eenvoudig weg God bidden om aan honger, oorlog en onrecht een eind te maken als wij als mensen zelf de middelen in handen hebben , als wij zelf de vrijheid gekregen hebben om keuzes te maken. Als we daar maar eens wijs gebruik van konden maken.  Dan zou onze wereld dichtbij en veraf er heel anders uit kunnen zien. Daarom wil ik deze ochtend met u bidden om kracht, vastberadenheid en wijsheid om goed te leven, goed te doen, goed te zijn.

terug
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.