PKN
Hervormde Kerk
 
de kerkwijzer nummer 2 2021 de kerkwijzer nummer 2 2021

Kerkdiensten Oudelande

Tijdens de Covid lock-down zullen er geen erediensten gehouden worden in de kerk van Oudelande. Volg de berichten op deze website.

Diensten van onze kerkelijk werkster, Mathilde Meulensteen kunt u eventueel volgen op de  website van het Vierhuis op 31 januari, 14 februari en 28 maart. Zie:  https://kerkdienstgemist.nl/stations/2266-Het-Vierhuis.

Jarigen in de maand februari:
 • 18-2 Dhr. J. Nijssen, Ovezandseweg
 • 25-2 Dhr. J.P. Jansens, Doelstraat

Een fijne verjaardag toegewenst.

 

Collecten in de maand December

 • Kerkrentmeesters   € 47,05
 • Diaconie                 € 16,-
 • Kinderen in de knel € 15,55
 • Verjaardagsbusje 4e kwartaal € 131,45
 • Ontvangen giften  €100,  €300

Alle gevers heel hartelijk dank!        

 

Van de kerkenraad:

De kerst is al voorbij en we zijn weer in een nieuw jaar beland. Het jaar  2020 was een heel bijzonder jaar voor iedereen: voor u, voor uw familie en voor ons als kerk. Steeds moesten we meebewegen met wat zich aandiende  tot een kerstfeest zonder kerkdienst. Alles was daarvoor al geregeld: er was een liturgie, we hadden het niet-zingen door de gemeente opgelost met solozang orgel en cd-muziek. Het kerststuk was klaar, de boom stond al in de kerk….

En toen was er weer een strenge lock-down, die om improvisaties van u en ons vroeg. Iedere dag was er weer iets nieuws wat zich aandiende en vroeg om mee te bewegen met wat zich aandiende. Wij stuurden als kerk twee nieuwsbrieven rond om met u in verbinding te blijven; de kinderen van school kleurden een kerstkaart namens hunzelf en de kerk. Er vlogen weer kerstengelen rond om mensen die eenzaam zijn en het moeilijker hebben in het licht te zetten. En wij brachten het  kerstverhaal buíten de kerk in beeld. Ook de kerstboom stond buiten, bij de kerststal om het kerstkind bij te lichten. Heeft u ook al lopende het spoor van de ster gevolgd en bent u toen uitgekomen bij die simpele stal? Met het stralende Christuskind in de kribbe? En…. heeft u ook zo genoten van die mooie uitbeeldingen van het kerstverhaal door onze dorpsgenoten? Dank je wel kinderen, dorpskunstenaars en gemeenteleden die alles weer rondgedeeld hebben. Ook kerstengelen: bedankt, jullie hebben niet voor niets gevlogen!

We wensen u een gezegend 2021 toe en hopen snel weer bij elkaar te kunnen komen om samen te vieren, zingen, bidden en luisteren naar elkaar!

En vooruitkijkend naar het nieuwe jaar: zeker tot en met 19 januari zullen er geen erediensten zijn. Ook de dank-je-wel-middag voor de vrijwilligers zal niet plaatsvinden in januari.

Er wordt in de week van 17 januari weer een brief rond de Actie Kerkbalans 2021 rondgedeeld. Thema voor dit jaar is: “Geef vandaag voor de kerk van morgen”.  We hebben uw bijdrage voor de kerk hard nodig! De enveloppen worden een week later weer bij u opgehaald, in de week van 24 januari. U kunt uw envelop ook direct in de brievenbus bij de kerk stoppen.

Ieder jaar kiezen we als kerkenraad een aantal goede doelen uit die we vanuit de diaconie willen steunen. Naast noodhulp - waar we door het jaar heen aan bijdragen in crisissituaties - is er in december geld over gemaakt naar:

 1. Spin: Stichting projecten in Nepal van Toob en Anja Meerman. Zij steunen dagopvang en therapie aan kinderen die lijden aan het syndroom van Down en-of kinderen met een geestelijke beperking. Naast muziek/ en fysiotherapie is de opzet om kinderen zelfredzaam te maken en een waardig leven te bieden. Ook wordt er voorlichting gegeven om mensen meer inzicht te geven in het ziektebeeld en de mogelijkheden van deze kinderen om (deels) te integreren in de maatschappij. Meer informatie: https://projecteninnepal.nl/
 2. Delta voor Indonesië . Een project vanuit Kerk in Actie, waarbij ruim 50 gemeenten en ringen uit Zeeland  zich inzetten voor Indonesië. Met elkaar verbonden door de geschiedenis en het leven op een eiland tussen het water. Er zijn acties voor javaanse boeren, straatkinderen en de kerk op Papoea. Zie ook: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/onze-themas/delta-voor-indonesie/
 3. Stichting de Figurant van Els van Teijlingen. Theo van Teijlingen is geen onbekende in onze regio. Al zingend vraagt hij aandacht voor Amacet. Dit is het opvanghuis wat door stichting de Figurant gestart is in Soroti, Oeganda. Het huis biedt plek waar verwaarloosde of mishandelde kinderen, en kinderen met HIV een nieuwe kans krijgen.  https://www.amecet-childrenshome.com/
 4. Vluchtelingenkinderen uit Griekenland, actie van Kerk in Actie. Meer dan 50.000 vluchtelingenkinderen verblijven onder erbarmelijke omstandigheden op diverse Griekse eilanden. Er wordt geprobeerd om deze kinderen in de knel te helpen.

 

Kerk blijf open

 

Kerk, blijf open:
open voor ontmoeting
als een veilige haven
in de drukke wereld.

Om elkaar te zien,
voor wie maar wil
luisteren naar een woord dat verheft,
naar een onbeduidend verhaal
van een naaste om een praatje verlegen.

Om stil te zijn
Zijn nabijheid te weten
Kerk blijf daar staan
Ik geef om
de plek die je biedt.

terug
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.