PKN
Hervormde Kerk
 
de kerkwijzer nummer 2 de kerkwijzer nummer 2

Kerkdiensten Oudelande

 • Zondag 13 februari, aanvang 10.00 uur, Mevr. M.  Meulensteen
 • Zondag 20 februari, aanvang 10.00 uur, viering Heilig Avondmaal, Mevr. M. Meulensteen
 • Zondag 27 februari, aanvang 10.00 uur, Mevr. Reijnhoudt-Kaland, extra collecte kerkrentmeesters
 • Zondag 6 maart, aanvang 10.00 uur, Federatiedienst Hoedekenskerke


Jarigen in de maand maart:

 • 1 maart Mevr. M.M.M.  van t Veer-Koeman, Wildemanshoekseweg
 • 7 maart Dhr.M.K. van t Veer, Wildemanshoekseweg
 • 8 maart  Mevr. E.P.A. den Herder-Harthoorn
 • 13 maart Dhr. P. Wagenaar, Everingseweg

Allen een fijne verjaardag toegewenst!

 

De deuren weer open.

De kerkdeuren staan op zondag weer wagenwijd open. Het doet goed om weer samen te komen, samen te zingen, samen te bidden en ons zo verbonden te weten met elkaar én samen de verbinding te zoeken met God. Dat is toch heel iets anders dan thuis achter de tv ergens een dienst te volgen. Ik ben blij dat het weer kan. We blijven de regels van het RIVM volgen als het gaat om mondkapjes dragen en afstand houden, u bent vrij om zelf een plekje te zoeken in de kerk.

Als u dit leest hebben we ook een aantal aanpassingen aan de geluidsapparatuur gehad. Een ‘nieuw kastje’ zou de verstaanbaarheid van de voorganger duidelijk moeten verbeteren. Ik hoop dat dit werkt, maar heb er ook geen bezwaar tegen en juich het juist toe als u meer naar voren komt zitten in de kerk. Voor mij als voorganger is dit prettig.

 

Bij de eredienst.

In de diensten waar ik voor ga staat deze weken het avondmaal centraal. In aanloop naar de avondmaalsviering op zondag 20 februari staan we met elkaar een aantal keer bij dit thema stil. Naast lezingen klinken er ook nieuwe liederen. Ik kijk er naar uit om samen te vieren. Ik weet dat het avondmaal voor de één een feest is, en bij een ander juist onrust oproept met vragen of je wel waardig bent aan te gaan. De traditie waarin je opgegroeid bent spreekt mee in dit ervaren. Zondag 13 februari is lied 377 onze leidraad door de dienst heen. In dit lied komen vragen  / zoeken / aanvaarden / zijn zoals je bent allemaal samen. Zoals het eerste couplet zingt:

Zoals ik ben, kom ik nabij
met niets in handen
dan dat Gij mij riep
en zelf U gaf voor mij
o Lam van God, ik kom.

Zondag 20 februari delen wij brood en wijn met elkaar. Welkom!

 

Emmaüswandeling

Wie wandelt er mee? Zondagmiddag 6 maart organiseren we vanuit de kerk een emmaüswandeling. Elkaar al lopende ontmoeten.

 • Vanaf 15.00 uur is er de inloop met thee.
 • 15.15 Starten we met een lied en een tekst. Daarna gaan we onderweg voor een wandeling van een klein uurtje. Voor onderweg krijgt u een kaartje met een vraag mee om met elkaar in gesprek te gaan. Al lopende elkaar ontmoeten.
 • We sluiten de wandeling af met een lied en thee.

Voor informatie kunt u terecht bij Heleen van der Brugge of bij bij Mathilde Meulensteen 0612380933 Mathilde@Meulensteen.nl

 

We lopen tegen de 40 dagen tijd aan

Vanuit  deze bijzondere tijd, de dagen voor het ingaan van de 40 dagen, heb ik eens nagedacht over  wat de betekenis van deze bijzondere periode  heeft betekend in het geloof en wat wij daar mee, nu in de huidige tijd, zouden kunnen doen.  In de dagen voor de kruisiging is Jezus druk doende met rondreizen, preken, wonderen verrichten, wetende dat zijn einde ook nabij is. Hij gaat dan 40 dagen de woestijn in om zich voor te bereiden om zijn naderende dood en gaat in alle eenzaamheid  reflecteren in zichzelf en zoekt de verbinding met zijn Vader.

Ik word geraakt door wat een internationale organisatie Tearfund, die mensen helpt om zelf op te staan uit onrecht en armoede, zegt over deze bijzondere tijd. Zij geloven dat het uitbannen van armoede en onrecht begint met het herstel van relaties: met God, met jezelf, met de mensen om je heen en met de wereld waarin je leeft. Specifiek als aanloop van de 40 degentijd  geeft Tearfund  aan: “je kunt de  veertig dagen in aanloop naar Pasen zien als een mooie gelegenheid om te reflecteren op Jezus als ‘de grootste verschilmaker’  in de geschiedenis. Steeds als Jezus optreedt, zet Hij de dingen in een ander licht. Mensen worden bevrijd van zonde, ziekte en onrecht. De wereld verandert waar je bijstaat. Maar Jezus doet niet alleen wonderen; Hij laat ook een andere manier van leven zien”.

Als je vanuit dit perspectief eens nadenkt over Zijn leven, hoe Hij ons voorgeleefd heeft dat je de wereld kunt veranderen: wat kun jij dan doen om die verandering te laten plaatsvinden? Met name in deze COVID-tijd hebben relaties met de wereld, met anderen, met jezelf, met God misschien onder druk gestaan. Er was zo weinig mogelijk , en die 1,5 meter afstand, met mondkapjes op, is niet zo bevorderlijk om een verbinding aan te gaan met de ander. Je werd feitelijk steeds meer op jezelf teruggeworpen. En om dan, in de afgeslotenheid van de wereld om je heen,  ook weer jezelf te zien is dan ook lastig. Om jezelf in het licht te zetten in de donkerte van de lock-down is een enorme klus. Als je dan ook de relatie met God, zijn Licht, erbij  moet pakken - is misschien nog wel lastiger. Toch deed Jezus voor hoe je dat kunt doen, juist in de dagen voordat Hij de woestijn inging.

En  - binnen de actualiteit van het nu waar machtsmisbruik, intimidaties en ongewenst gedrag plaatsvinden zoals in het artikel in het voorblad wordt geschetst - wat kun jij doen  om  de veiligheid en geborgenheid in je directe omgeving te veranderen? Dat hoeft niet heel groots te zijn, heel klein is prima.

Ik heb ervaren dat de neergaande spiraal doorbroken kan worden door weer de  verbinding aan te gaan met de ander om je heen. Een hele kleine stap, maar wel een verschilmaker tussen donker en licht. Door de ander te zien, te luisteren naar de verhalen, zonder te oordelen zie je hem of haar in al zijn duister en luister en - is mijn ervaring - zie je ook jezelf weer. Jíj hebt immers de stap gezet om te zien, luisteren, de ander de hand te reiken. Jr bent erbij en dan ben je met zijn tweeën. En het wonderlijke is dan dat dan ook de derde verschijnt: “waar twee in Mijn naam aanwezig zijn, ben Ik aanwezig” . Zo is ook God / Jezus aanwezig en kunnen jullie je in Zijn licht veilig en geborgen weten. Dan staat de wereld om je heen in een ander licht.

AS

 

Vurige wens

Dat er licht mag zijn.

Licht in onze ogen:
dat we elkaar zullen zien
zo goed als nieuw.

Licht in onze harten:
dat wij ruimte scheppen,
plaats maken voor velen.

Licht in onze gedachten:
dat wij komen tot nadenken
en eerlijk besluiten.

Licht in onze huizen:
dat er vriendschap en
gastvrijheid zullen heersen.

Licht in de omgang:
dat we te zien zijn,
niet verborgen voor elkaar:
Licht op onze wegen:
dat wij niet dwalen en
elkaar tot doolhof zijn.

Licht in alle uithoeken:
dat we nergens het kleine
vergeten, verdonkeremanen.

Licht op deze plaats,
om elkaar bij te lichten,
elkaar toe te schijnen
met geloof in Hem
die eens geroepen heeft:
'Ik ben het licht der wereld!'

 

Dinie

 

terug
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.