PKN
Hervormde Kerk
 
de kerkwijzer nummer 1 2022 de kerkwijzer nummer 1 2022

Kerkdiensten Oudelande

 

 • Zondag 16 januari 2022, Aanvang 10.00 uur, Mevr. M. Meulensteen
 • Zondag 23 januari, Aanvang 10.00 uur, ds. M. Bakema
 • Zondag 30 januari, Aanvang 10.00 uur, Mevr. M. Meulensteen; extra collecte kerkrentmeesters
 • Zondag 6 februari, Aanvang 10.00 uur, Dhr A. Slabbekoorn

De kerkdiensten t/m 9 januari gaan niet door. Daarna krijgt u tijdig  bericht. Het is allemaal niet leuk, maar we houden ons aan de richtlijnen.

 

Jarigen in de maand februari:

 • 11 februari Mevr. HP Nijssen-Dieleman, Ovezandseweg
 • 11 februari Mevr.E.Hannewijk-Maas
 • 25 februari Dhr. J.P. Jansens, Doelstraat

Namens ons allen een fijne verjaardag gewenst!

 

Collectes in de maand december

 • Diaconie     € 35,30
 • Kinderen in de knel   € 45,60
 • Kerkrentmeesters    €116
 • Verjaardagsbusje 4e kwartaal  € 135,20
 • Dankdagcollecte € 595
 • Giften € 100 en €300

Alle gevers heel hartelijk dank !

 

Kerkbalans 2022

In de week van 23 januari krijgt u de envelop van de kerkbalans in de bus. Uw antwoord daarop word later bij u opgehaald. Of u kunt uw toegzegde bijdrage via het antwoordformulier direct in de brievenbus van de kerk stoppen, Burgemeester van Lierestraat 5.

            

Vooruitkijken in januari....

Januari: met de zucht dat alles weer voorbij is, en alle andere feesten / vakanties nog zover weg zijn. Ik koop altijd heel veel potten met bloembollen.  Wij hebben niet zo’n mooie grote tuin als vele van u, dus ik haal de natuur maar naar binnen. Die bloembollen zijn mijn manier om door de saaiheid en somberheid van januari heen te komen.

Bloembollen als teken van nieuw leven, als teken van een andere tijd die echt komen zal. Zo is het ook in de kerk, hoe somber nu alles ook lijkt met alles wat niet kan, we geloven in een tijd dat eens alles anders zijn zal.

We geloven dat het anders zal zijn in het klein en dichtbij in ons eigen leven maar ook groter. Eens komt er een andere tijd, en zal God wonen onder ons. Met de geboorte van dat kleine kindje is er licht in de duisternis gekomen. En wat klein begon wordt steeds groter. Als mensen hebben wij Gods licht mogen ontvangen in onze wereld. Nooit zal het meer volledig donker worden als in het begin. Het is aan ons om het licht te zien én door te geven aan elkaar. Als wij dat zo aan elkaar doorgeven wordt het iedere keer weer een stukje lichter in de wereld. De één geeft het licht door als kerstengel, een ander doet gewoon wat zijn/haar hand vindt om te doen, pakt de telefoon, deelt een mooi woord, maakt een pannetje soep, of koopt nog maar een paar bloembolletjes om ze uit te delen als teken van nieuw leven! Ik wens u het genieten van het ontluikende groen buiten, ook al is het pas januari.

Mathilde Meulensteen

Erediensten

Covid - 19 / Corona / Omikron… woorden die we veel te vaak horen. Woorden waar veel gezucht / verdriet / frustratie in meeklinken bij vele.

Met pijn in ons hart maar vanuit de behoefte om als kerkelijke gemeente onze verantwoording te nemen en solidair te zijn met alles wat gesloten is hebben we als kerkenraad besloten dat we voorlopig geen diensten organiseren in de kerk. We volgen de persconferenties en nemen onze besluiten naar aanleiding van de adviezen die we krijgen. Bij alle adviezen kijken we wat wel en niet van toepassing is op Oudelande als kleine gemeente. Ik schrijf dit stukje op Oudjaarsdag. Het kan zijn dat ondertussen de erediensten weer gehouden worden want er staat een persconferentie in de planning. En we hebben toch goede hoop.  Op de website van de kerk en bij de kerkenraadsleden vindt u de laatste informatie over het wel of niet doorgaan van de erediensten. Zodra de vieringen weer opgestart worden sturen we u een brief.

 

Kerstengelen

Wat is het mooi hoe in deze tijd er weer zoveel engelen met zoveel plezier rondgevlogen hebben. Vrijwilligers hebben als kerstengelen door Oudelande gevlogen naar die adressen waarvan we dachten waar een lichtpuntje welkom zou zijn. Een lichtpuntje in eenzaamheid, gemis, stilte. Zo hebben kerstengelen rondgevlogen als lichtbrengers in donkere dagen. De meeste engelen hebben in stilte hun ronde gemaakt en hun naam stil gehouden. Een aantal kerstengelen hebben naar aanleiding van hun tochten vorig jaar het hele jaar door contact gehouden, en wat anoniem begon is uitgegroeid tot mooie contacten. Van een telefoontje tot het regelmatig koken van een maaltijd voor die ander.

Uit de reacties die we hebben gekregen blijkt wel dat het zeer gewaardeerd wordt. Kerstengelen bedankt!

 

Viering maaltijd van de Heer.

In de kerkenraad hebben we een aantal keer gesproken over verschillende manieren van vieren in onze gemeente. Eén van de thema’s die hierbij aan bod kwam is de viering van het avondmaal, de maaltijd van de Heer. In onze gemeente wordt het samen vieren van de maaltijd heel verschillend ervaren. Voor de één is er een hoge drempel om mee te vieren, een ander zou graag vaker samen de maaltijd vieren.

In de diensten op 30 januari en 13 februari wil ik in de diensten stil staan bij bijbelverhalen waar de maaltijd wordt gevierd en stukken uit de avondmaalsliturgie bespreken. Dit als voorbereiding op de avondmaalsdienst van 20 februari. Een van de liederen die mijzelf aanspreken is lied 377:

Zoals ik ben, kom ik nabij, met niets in handen dan dat Gij mij riep en zelf u gaf voor mij o Lam van God, ik kom.

In 7 coupletten wordt gezongen dat wij mogen komen, zoals we zijn, met alle strijd, angsten en onzekerheid, mijn maskers en mijn ijdelheid (couplet 2).  Zoals ik ben, ontvangt Gij mij, reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij, vervult verlicht, verwarmt Gij mij. (couplet 4).

En wie nog even verder doorbladert in het liedboek komt hele mooie lied-teksten tegen. Kortom er is zoveel moois te vertellen, zoveel moois te lezen, te zingen en te vieren samen als we het hebben over de Maaltijd van de Heer. 30 januari en 13 februari als thema en 20 februari vieren we samen. Ik hoop u deze weken te ontmoeten. Wie vragen heeft, twijfelt of gewoon eens in gesprek wil over avondmaal, eigen vragen en twijfels, over vreugde…. ik kom graag langs.

 Mathilde Meulensteen

 

Gedicht.

 

Aan het eind van de documentaire 'A man of his word' van Wim Wenders, wordt paus Franciscus gevraagd naar twee voorbeelden van alledaagse schoonheid. De paus noemt er twee: een glimlach, en gevoel voor humor. Waarna hij bekent dat hij elke dag, na het ochtendgebed, een gedicht van Thomas More leest:

Schenk mij, Heer, een goede spijsvertering, en ook iets om te verteren.
Schenk mij een gezond lichaam, en het nodige goede humeur om het te onderhouden.
Schenk mij een eenvoudige geest die de waarde kent van alles wat goed is
En die niet snel bang is van het kwade,
Maar die voor alles de juiste plaats kent.

Geef mij een ziel zonder verveling, gezeur, zuchten en klachten,
En niet te veel stress omwille van dat hinderlijke ding dat we het ‘ik’ noemen.
Schenk mij, Heer, een beetje zin voor humor.
om met een grap vreugde in het leven te vinden,
En die te kunnen delen met anderen.

 

terug
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.