PKN
Hervormde Kerk
 
de kerkwijzer nummer 10 de kerkwijzer nummer 10

 

Kerkdiensten Oudelande

 

 • Zondag 26 september Aanvang 10.00 uur, startzondag, federatiedienst Nisse, ds. J.Buller
 • Zondag 3 oktober Aanvang 10.00 uur, ds. van Ginhoven
 • Zondag 10 oktober Aanvang 10.00 uur, Regiodienst in Nisse, ds. M. Wisse
 • Zondag 17 oktober Aanvang 10.00 uur, Mevr. M. Meulensteen, koffie na afloop van de dienst

Jarigen in de maand oktober:

 •  1 oktober, Mevr. N.M. Melio-Schouwenaar, Wilhelminastraat
 • 10 oktober, Dhr. J. Goedegebure, Burg. van Lierestraat
 • 11 oktober, Mevr. A. Goetheer-Mol, Wilhelminastraat
 • 15 oktober, Mevr. E. Goedegebure-Bliek

Namens ons allen een fijne verjaardag gewenst.

Collectes in de maand augustus

 • Diaconie  €88,50
 • Kerkrentmeesters € 192,95


Kerkwijzer

Binnenkort komen we bij u langs om het abonnementsgeld op te halen. Het bedrag is € 21,=


Jaarthema nieuw kerkelijk jaar: Van U is de toekomst - u is de toekomst.

Dit thema staat midden in de onzekere tijd waarin we leven - COVID met alle beperkingen die dat met zich meebrengt. Het drama dat zich nu voltrekt in Afghanistan en alle mensen die weer moeten vluchten voor het geweld. En - dichter  bij huis -  problemen op politiek en economisch gebied, en ook als het gaat om bijvoorbeeld het klimaat en migratie.

"Veel mensen beleven deze tijd als een verandering van tijdperk, een apocalyptische tijd zelfs. Alles lijkt op losse schroeven te staan. Waar loopt het allemaal op uit?”  verwoordt ds. de Reuver, scriba van PKN Nederland zo mooi.

De uitnodiging is om vanuit uw perspectief op de toekomst, te bepalen hoe je in het leven staat, ‘van u is de toekomst’. En welke plek je God daar in geeft. Ga je mee in  het apocalyptische denken  en voel je je door God verlaten óf vertrouw je erop dat God de toekomst voor ons bepaalt en jij daar als mens aan kunt bijdragen. Hoe kan en wil jij in beweging komen om het geloof uit te dragen, te leven zoals Christus ons dat heeft voorgeleefd. In het groot  in de wereld…. maar laten we eens beginnen in het klein, hier in Oudelande, in ons dorp, onze gemeente van Jezus Christus.

Van u (met een kleine letter) is de toekomst…. Wij kunnen puzzelen, proberen, plannen maar wat we ook allemaal doen, de toekomst ligt in Gods hand, van U (als aanspreektitel voor God) is de toekomst.  Dat ervaren we iedere keer opnieuw, wie buiten een ronde door de boomgaarden of langs de tuinen op het dorp maakt. Wij doen wat we kunnen en moeten het daarna loslaten, in Gods hand. Voor de startzondag staat het ‘Onze Vader’ centraal met de zin: ‘Uw koninkrijk kome’.

In de erediensten hebben we hier de afgelopen weken ook bij stil gestaan.

In het voorbereidingsmateriaal bij dit jaarthema stond de volgende vraag om met elkaar in gesprek te gaan: "Hoe zou het eruit zien in een wereld waar God de baas is?" Het is een vraag met (in mijn oren) een kinderlijke toon. Een vraag die we als volwassenen elkaar niet makkelijk stellen. Het dromen en in alle vrijheid associëren over een vraag als hierboven kunnen kinderen vaak makkelijker dan volwassenen. Maar als je toch eens gaat dromen over die vraag, dan kom je volgens mij heel snel uit bij een wereld die er totaal anders uit zal zien. Een wereld van recht en gerechtigheid en een andere omgang met elkaar en de aarde. Uw koninkrijk kome, van U is de toekomst en kome wat komt.

In de dienst van de afgelopen weken klonken de woorden van het lied: ‘Onze Vader verborgen’. Dit lied is een bewerking van het Onze Vader, geschreven door Huub Oosterhuis. Het is een stukje antwoord hoe de wereld eruit zou zien als God de baas is:
 

Onze Vader verborgen,
uw Naam worde zichtbaar in ons,
uw koninkrijk kome op aarde
uw wil geschiede, een wereld
met bomen tot in de hemel,
waar water schoonheid en brood
gerechtigheid is en genade -
waar vrede niet hoeft bevochten,
waar troost en vergeving is
en mensen spreken als mensen
waar kinderen helder en jong zijn,
dieren niet worden gepijnigd
nooit één mens meer gemarteld,
niet één mens meer geknecht.

Doof de hel in ons hoofd
leg uw hand op ons hart
breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad.

Van U is de toekomst
kome wat komt.


Pastoraat:

Er was feest bij Piet en Marie Wagenaar. Zij waren 7 september 60 jaar getrouwd. Dit keer was het een stralende warme dag, in tegenstelling tot alle regen 60 jaar geleden. Vol blijdschap en met veel verhalen kijken ze terug op deze 60 jaar. Ook vanaf deze plek onze gelukswensen en de wensen voor nog een hele mooie tijd samen.

Dhr Maarten van 't Veer is opgenomen in Ter Valcke om weer aan te sterken na een heupoperatie. Het valt hem zwaar om niet samen met zijn vrouw thuis te zijn.


Uit de kerkenraad:

 • Terugblik Diensten in Coronatijd: deze zijn goed verlopen; er werd weer gezongen en het orgel werd weer goede bezet. De dienst georganiseerd door de kerkenraad leverde enthousiaste verhalen en inspiratie op. Voor herhaling vatbaar dus!
 • Er komen nog steeds klachten over het geluid en galm in de kerk. Dit is moeilijk te regelen doordat de kerk veel minder stoelen bevat die het geluid kunnen absorberen. Afgesproken is om alle stoelen weer terug te zetten zodat zij de galm gaan absorberen. Ieder kan dan zelf de ruimte  van 1,5 meter aanhouden. We kunnen ook door een geluidstechnicus laten testen hoe het geluid in de kerk geoptimaliseerd moet worden.
 • We zijn deze zomer als kerkenraad  voortbordurend in gesprek geweest over het thema van dit jaar ‘ Van U is de toekomst’. Om met elkaar vooruit te kijken naar hoe wij als gemeente ons geloof vieren en uitdragen. Daarnaast hebben we een enquete gehouden met de vraag welke mogelijkheden dorpsgenoten zien voor het gebruik van het kerkgebouw buiten de erediensten. We hebben twee werkgroepen opgericht die zich met deze kwesties bezighouden: 1. de Werkgroep inzet van het kerkgebouw (deelnemers: Rien van Hekken, Chris Nijhof , Mathilde Meulensteen en Angelique van der Schraaf) en 2. de werkgroep anders kerken (deelnemers: Heleen van der Brugge, Mathilde Meulensteen en Angelique van der Schraaf).
 • Werkgroep Inzet van het kerkgebouw: In de Klapbanke zijn enquêteformulieren  verspreid in het dorp en daarop zijn 32 enquêtes  teruggestuurd door dorpsgenoten over het gebruik van de kerk. Er waren hele mooie suggesties voor gebruik en te ondernemen activiteiten en we gaan daar zeker wat mee doen dit najaar. Van deze 32 zijn er 4 mensen die mee willen denken en organiseren - dat is wel heel fijn! In de Klapbanke zal een uitgebreider verslag van de resultaten gegeven worden.
 • De werkgroep Anders kerken komt met verschillende suggesties. Met een aantal gaan we dit najaar verder aan de slag:
   • De erediensten,  ingevuld door de kerkenraad,  vervolgen
   • Preek van de leek voortzetten
   • Samen eten / bijbels koken
   • Liturgisch bloemschikken weer introduceren
   • Allerzielen vieren met wandeling naar het kerkhof met  lichtjes
   • Weer - net als met kerst - schilderijen gemaakt door dorpsgenoten in het dorp ophangen rondom kerkelijke thema’s  (kerst, pasen hemelvaart)
   • Iets met muziek gekoppeld aan erediensten - koren, gezongen diensten
   • Themawandelingen met een afsluitende korte dienst in de kerk
   • Kerstengelen
   • Gezamenlijk eten met kerst
   • Zingen rond de kastanjeboom op kerstavond.
 • Er is dit jaar vanwege de Corona geen jaarvergadering geweest. We moeten echter wel de jaarcijfers ter goedkeuring voorleggen aan de gemeente.  De jaarcijfers zullen in de maand oktober ter inzage liggen bij Tiny de Reijger, Leen Evertsestraat 3, Oudelande. Mocht u niet kunnen langskomen, meld het dan even, dan sturen we de jaarstukken toe. Als er voor 1 november geen reacties zijn gekomen, gaan we er van uit dat de jaarstukken door de gemeente zijn goedgekeurd.

 

 

Gebed: Vooruitkijken

God,
Na bijna anderhalf jaar bakens verzetten,
steeds weer denken: wanneer kan het weer?
Steeds weer aanpassen, want het kon niet,
steeds weer de teleurstelling,
en langzaam eraan wennen.

God,
nu gaan we weer wat open,
de wereld wordt iets groter.
We zien meer mensen,
we raken aan, hier en daar, voorzichtig.
Maar er is ook die gewenning
en die angst. 
Hoe lang zal dit duren? Wanneer weer een golf?
Er komen vast weer beperkingen…

God, 
na zoveel keer het deksel op de neus,
na anderhalf jaar zo’n gesloten leven,
blijkt het moeilijk om weer open te gaan,
om vol vertrouwen vooruit te kijken.

Help ons,
met de tijd nemen,
met voorzichtigheid,
met vertrouwen,
met een open vizier,
dat we weer dúrven,
met Uw zegen.

Amen

ds. Harmke Heuver

 

 

 

terug
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.