PKN
Hervormde Kerk
 
de kerkwijzer nummer 10 de kerkwijzer nummer 10

Kerkdiensten Oudelande

 • Zondag 25 oktober: Aanvang 10.00 uur, Mevr.M.Meulensteen, extra collecte kerkrentmeesters
 • Zondag 1 november: Aanvang 10.00 uur, Mevr.N.Roggeband
 • Zondag 8 november: Aanvang 10.00 uur, Mevr.M.Meulensteen, Diaconie collecte Jeugdwerk
 • Zondag 15 november:  Aanvang 10.00 uur, Dhr.A.Slabbekoorn

 

Collectes in de maand oktober:

 • Kerkrentmeesters   € 149,85
 • Extra collecte kerkrentmeesters  € 21,30
 • Diaconie  € 60,85
 • Collecte zending   € 16,70
 • Verjaardagsbusje 3e kwartaal  €109

Hartelijk dank voor uw gaven !


Kerk zijn in de herfst:

Regen, zon en wind wisselen elkaar op dit moment in hoog tempo af. Die wisseling voelen ik ook in de kerk. Iedere keer komen er weer nieuwe besluiten en richtlijnen en gaan we als kerkenraad met elkaar in overleg wat deze richtlijnen voor ons als gemeente betekenen. En afwisselend wordt ik daar vrolijk en sjagerijnig van omdat het een zoeken blijft hoe we gemeente willen en kunnen zijn. Ik hoor het ook in het pastoraat. Nu met de winter op komst lijkt het of de maatregelen mbt coronavirus veel harder binnenkomen dan afgelopen maanden, toen bezoek buiten mogelijk was. Het gemis van vrijwilligerswerk, verenigingsleven en even koffie halen ergens is voelbaar. Als pastor en als kerkenraad kunnen wij de onrust / eenzaamheid / stilte niet oplossen. Maar u doet ons een groot plezier door om bezoek te vragen, door het door te geven waar u de onrust en stilte vermoed.

Ik maak tegenwoordig (bijna-) altijd telefonisch een afspraak om ook even na te vragen of u wel wil dat er iemand binnenkomt of dat u liever telefonisch contact houdt.

Ontmoeten is de moed vinden eropuit te gaan,
Is daadwerkelijk opstaan
om door alles heen,
van alle vooroordelen ontdaan,
het avontuur met God en zijn mensen aan te gaan.

Hartelijke Groet, Mathilde Meulensteen

 

Uit de kerkenraad van 22 september

Coronatijd:

Terugkijkend op de diensten in augustus en september, merken we op dat men blij is dat er weer gezongen kan worden. Er worden een aantal ‘vaste’  kerkbezoekers gemist, en we hopen hen op een andere manier verbonden te weten aan onze kerk.
Rieneke Gerritse investeert extra tijd in het Coronaproof schoonmaken van de kerk. Onzichtbaar, maar zo dienstbaar. Dank je wel!  We hebben haar daarvoor in de bloemetjes gezet.
Ook hebben we gesproken of we de koffie na de eredienst weer in te voeren, omdat we merken dat er veel behoefte is aan contact. Maar we besluiten om dat nog niet te gaan doen. Een gesprek op 1,5 meter afstand is niet te doen en men zal dan automatisch dichter bij elkaar kruipen om elkaar goed te kunnen verstaan. Om diezelfde reden zullen we ook de koffieochtenden niet op starten.

Federatienieuws Rond het Zwake:

Het werk aan de vorming van de federatie ligt  stil. De trio-gemeenten wachten tot de benoeming van een nieuwe predikant om daarna samen met de 2 resterende gemeenten de federatie verder vorm te gaan geven. Wel gaan de vergaderingen tussen de voorzitters van de 5 gemeenten door en komen de leden van de diaconieën en kerkrentmeesters bijeen om lopende zaken af te handelen.

Bijzondere diensten in het najaar:

 • De gedachtenisdienst is op zondag 22 november. In de volgende kerkwijzer meer hierover.
 • Het dorps-kerstdiner  zal dit  jaar jammer genoeg niet doorgaan.
 • De kerstdienst op 25 december gaat vooralsnog wel gewoon door. We zullen daar ook het maximaal aantal zitplaatsen regelen.

Gemeentevergadering:

Er is dit jaar geen gemeentevergadering geweest, en deze zal - gezien de ontwikkelingen rond Corona -ook niet meer plaatsvinden. Omdat de gemeente toch de goedkeuring moet kunnen geven aan de jaarrekening van 2019, zullen deze tot 15 november achter in de kerk liggen om mee te nemen en te bekijken. Voor vragen en reacties kunt u tot 15 november terecht bij Tiny de Reijger. Als er in deze periode geen reacties zijn ontvangen, dan gaat de kerkenraad er van uit dat ze goedgekeurd kunnen worden.

Zingen in de  kerk:

Op maandag 5 oktober heeft de PKN samen met de regering - naar aanleiding van de discussie rond de drukbezochte kerkdiensten in Staphorst -  kerken ten stelligste geadviseerd om het zingen in de  kerk weer op te schorten en max. 30 personen toe te laten, zittend met een afstand van 1,5 meter afstand van elkaar.We waren in Oudelande net weer zachtjes begonnen met het zingen tijdens de erediensten en velen waren daar heel blij over. En toch besluit de kerkenraad unaniem om de adviezen te volgen: tot nader orde van de PKN zullen we niet zingen tijdens de eredienst. Zo blijft alles iedere keer veranderen. Schroom niet om de kerkenraad te bellen en uw vragen te stellen als u in de media weer van alles over kerken en eredienst hoort.

De volgende kerkenraadsvergadering is: 1 december 2020. Mocht u agendapunten willen inbrengen, graag bij de scriba.

 

 

 

terug
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.