PKN
Hervormde Kerk
 
de kerkwijzer nummer 10 de kerkwijzer nummer 10

  

Kerkdiensten Oudelande

 • Zondag 29 september:  Aanvang 10.00 uur, Mevr. E. Reijnhoudt-Kaland, extra collecte kerkrentmeesters
 • Zondag 6 oktober: Aanvang 10.00 uur, Dhr. H. ten Klooster
 • Zondag 13 oktober: Regiodienst  Nisse, Aanvang 10.00 uur, ds. M.Wisse. Kerk dicht
 • Zondag 20 oktober: Aanvang 10.00 uur, ds. L.Wals


Jarigen in de maand oktober:

 • 1 okt. Mevr. N.. Melio-Schouwenaar, Wilhelminastraat
 • 10 okt. Dhr. J. Goedegebure, Burg. van Lierestr.
 • 11 okt. Mevr. A. Goetheer-Mol, Wilhelminastraat
 • 15 okt. Mevr. E. Goedegebure-Bliek, Burg van Lierestr.
 • 16 okt. Dhr.C.C. Steketee, Ovezandseweg

Allen een fijne verjaardag gewenst!
 

Collectes juli

 • Diaconie   € 42,25
 • Kerkrentmeesters € 123,90
 • Extra kerkrentmeesters € 20,70

Collectes augustus

 • Diaconie  € 46,35
 • Werelddiaconaat  € 19,50
 • Kerkrentmeesters  € 116,55
 • Extra kerkrentmeesters € 11

Alle gevers hartelijk dank!

 

Uit de kerkenraad

 • Misschien is het opgevallen dat de klok soms niet meer luidde? De ketting was van de motor afgelopen, lag aan de computer die hem aanstuurt: het probleem is weer opgelost!
 • Er is een verzoek binnengekomen van het jongeren Bachkoor om een keer ( voor hun stage) te mogen komen zingen in de kerk. Zij nemen het initiatief voor een datum voor de uitvoering. We zoeken als kerk meerdere mogelijkheden voor muziek in de kerk naast Jubelate Deo die ons vaste adventskoor is. Blazer, een fanfarekorps  misschien? Als iemand suggesties heeft, graag!
 • De jaarrekeningen van diaconie en kerkrentmeesters zijn ook door de classis goedgekeurd.
 • In de winter vanaf 1 oktober tot 1 april zullen de wekelijkse koffieochtenden in de consistorie plaatsvinden ivm het stoken van de ruimte. Het bord ‘kerk open’ zal wel voor de kerk blijven staan, en de kerkdeuren open, zodat gasten die dit niet weten toch binnen kunnen komen.
 • We starten dit kerkjaar met twee keer een preek van de leek: een in het najaar en de ander in het voorjaar. Zie verder in deze kerkwijzer.

Een goed verhaal…. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoeveel verhalen er gedeeld worden tijdens de pluk, tijdens de koffie, tijdens de zorg. Zondag 1 september werden er verhalen gedeeld door de liederen die gekozen waren om te zingen. Meestal zoek ik de liederen zelf uit, passend bij de liturgie. Deze zondag waren alle liederen aangedragen uit het midden van de gemeente. En dat raakte, we zullen dat zeker nog een keer doen, dan ook gekoppeld aan uw verhalen achter de liederen. Zelf heb ik de kans gepakt om deze ochtend een wrang klinkend kyrielied (lied 945) te kiezen als mijn inbreng in de liederen. Een lied letterlijk vol dissonanten in tekst en melodie: Ja, het liefst zou ook ik, als die andere drammers, God tot ingrijpen dwingen met die almacht van Hem…. Een tekst die raakt aan onze eigen verantwoording. Kijken we naar boven, verwachten we alles van boven? Maar wat zien we dan als we in de spiegel kijken? We zijn geen marionetpoppen die alleen maar kunnen reageren als er aan de touwtjes wordt getrokken. De gekozen (lof-)liederen die waren aangedragen waren een mooi antwoord vol geloof!

De afgelopen periode stond ik vaak op het rooster in Oudelande, de komende periode door schuivingen in het rooster helaas geen één keer. Ik hoop u bij de koffieochtenden of thuis te ontmoeten.

De koffieochtenden zijn op: Donderdag 26 september, 10 en 24 oktober, 7 en 21 november. Tussen 9.45 en 11.00 uur staat de koffie en thee voor u klaar.

Pastoraat: Jan Wieckardt is gevallen en heeft hier veel last van. We missen hem op het orgel!  Dhr de Wilde en Mw Bruijnzeel zijn beide opgenomen geweest in het ziekenhuis, en moeten nu weer op krachten komen. Een aantal gemeenteleden zijn minder vit, staan al lang onder controle en/of zoeken hun weg met een lijf dat stiekem toch iedere keer weer wat ouder wordt, met alle uitdagingen van dien. Sterkte allemaal!
 

Preek van de Leek:

Hoe zou het zou zijn als iemand uit Oudelande voor één keer de vorm en inhoud van een kerkdienst zou verzorgen? Wat gebeurt er als je hen laat nadenken over een kerkdienst; hen laat zingen, lezen, bidden en collecteren? In de Preek van de Leek verbindt een leek zijn of haar passie met een Bijbelverhaal.

Als kerkenraad willen we dit vernieuwende en verbredende experiment wel aangaan in Oudelande.

Reserveert u vast de datum? Zondag 10 november zal Angelique van der Schraaf als eerste uit Oudelande deze uitdaging oppakken en als leek voorgaan.

 

 

Alles is weer normaal

 

Alles is weer normaal:
de kinderen naar school
het werk op het land
de vakantie voorbij.

Normaal weer het leven,
in een vast patroon
iedere dag  een herhaling
variatie op een thema.

Maar niet normaal is
gezondheid, geluk, vrede,
gedragen worden door Hem:
zijn Licht is een zegen.

Gewaar zijn van deze gaven,
voel dankbaarheid
voor het niet-normale.

AS

terug
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.