PKN
Hervormde Kerk
 
de kerkwijzer nr. 4 de kerkwijzer nr. 4

 

Kerkdiensten Oudelande

 • Zondag 17 maart:  Aanvang 10.00 uur, ds. J. de Heer, s,Heer-Abtskerke, Diaconie collecte binnenlands diaconaat
 • Zondag 24 maart:  Aanvang 10.00 uur, ds. B. van Ginhoven, Ouwerkerk
 • Zondag 31 maart:  Aanvang 10.00 uur, ds. K. van der Jagt, Renesse, Extra collecte kerkrentmeesters
 • Zondag 7 april:      Aanvang 10.00 uur, ds. B. van Ginhoven, Ouwerkerk
   

Veertigdagentijd:

We zitten er midden in: de veertigdagentijd die duurt tot 18 april. In deze 40-dagentijd zetten we ons in om nieuwe hoop te bieden aan ex-gedetineerden, de collecte op 17 maart is hervoor bestemd. Gevangenen die vrij komen,maken een nieuw begin.Via organisaties als gevangeniszorg Nederland en Exodus en hun vele vrijwilligers begeleidt Kerk in Actie gevangenen naar een stabiele toekomst zonder criminaliteit.

Deze 40 dagentijd, waarin we ons voorbereiden voor de Pasen, is eigenlijk een gang naar binnen, een verder verdiepen in jezelf. Nadenken over en voelen wat het sterven en weer opstaan van Christus voor jóu betekent. Een tijd van vasten, van peinzen en overdenken. Het versoberen en het steeds meer buitensluiten van alles wat je niet nodig hebt buiten je…..      Hoe anders is het nu, eind februari,  in de natuur om ons heen: die maakt een uitbundige gang naar buiten. De crocussen, narcissen voluit bloeien. Knoppen aan de bomen zwellen en laten de puntjes van de bloesems al zien. Vogels die om het hardst fluiten en er is bijna alleen maar blauwe lucht en zon, zon, zon.

Dat is toch nauwelijks met elkaar te rijmen: jouw naar binnen gaan en de natuur om je heen die groeit en bloeit als nooit tevoren?

Ik probeer deze beide te verbinden, heel in het klein, op mijn eigen plekje in Oudelande: zittend op mijn bankje in de boomgaard met de zon op mijn gezicht,  luisterend naar de vogels en genietend van de zwellende knoppen van de bomen, mijmer ik over de paastijd. Over de worsteling van Jezus over zijn naderende einde dat hij combineert met zijn taken voor de mensen: prediken, genezen, de intocht in Jeruzalem. Hoe deed hij dat toch? Het was voor hem niet alleen maar donker en zwaar, er was ook licht en blijdschap. Hoe kan ik van Hem leren door alle donkerte en onzekerheid om me heen toch het licht blijven zien? Het licht dat alles overwint.

De zon en het weer maakt het op een of andere manier voor mij minder donker, trekt me meer naar buiten naar wat daar ook is. Ik beleef deze 40 dagentijd  - door de uitbundigheid buiten - dan ook als lichter dan andere jaren. Met oog houdend voor het lijden en leed om me heen dat ik helder waarneem, toch die belofte van nieuw, bezield leven. Telkens weer op nieuw kunnen beginnen.

Ik kan het u aanraden: om donker en licht  op deze wijze te verbinden!

Angelique van der Schraaf

 

Bericht van Mathilde Meulensteen

Mathilde is nog steeds thuis en moet het rustig aan doen. Ze is erg blij met alle kaarten en andere blijken van medeleven. Dank daarvoor…dat doet haar goed!

De fysieke klachten vragen heel veel aandacht van haar: het leren accepteren van en omgaan met de lichamelijke beperkingen, de fysiotherapie en de dagelijkse oefeningen. Concentratieverlies en slecht slapen komen daar ook nog eens bij kijken. En het vraagt veel rust en loslaten van het werk.

Mathilde, we gunnen je alle rust om weer helemaal de oude te worden!

Jarigen in de maand april:

 • 7-4 Mevr. J.M. Korstanje- van Dalen, Wildemanshoekseweg
 • 13-4 Dhr. W.A. de Wilde, Vanderbijlparkstraat
 • 30-4 Mevr. M.J. de Reijger-Hoffius, Leen Evertsestraat

Wij wensen jullie allemaal een fijne verjaardag.


Collectes in Februari

 • Wereld diaconaat voor Bangladesh   €28,20
 • Diaconie   € 63,20
 • Kerkrentmeesters  € 174,20
 • Extra collecte kerkrentmeesters € 30,35

 

Pasen - Voorjaar

Het frisse groen op jonge twijgen
een tere tak met bloesemknop.
De natuur spreekt en zal niet zwijgen
de lente volgt de winter op.

Pasen schenkt ons weer nieuw leven
het oude is voorbij gegaan.
Een licht wordt ons gegeven
om in het donker op te staan.

Pasen opent dichte deuren:
een voorportaal is ons bereid.
Een leven vol van lentekleuren
een vleugje van de eeuwigheid.

Elly Mans-Los

terug
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.