PKN
Hervormde Kerk
 
de kerkwijzer, nummer 5, 2020 de kerkwijzer, nummer 5, 2020

Kerk zijn in tijden van crisis:

De wereld staat stil door een virus waarvan niemand vermoedde dat het ooit zou bestaan en ons allemaal zou kunnen raken. We zitten in hetzelfde schuitje: dan is er geen verschil meer tussen landen, werelddelen, arm en rijk, sociale lagen in de bevolking. Iedereen kan het coronavirus krijgen: van prins tot pauper. Door het virus moeten we binnen blijven, we gaan niet meer naar het werk, we werken thuis als dat kan. Er zijn geen fysieke sociale contacten meer mogelijk met collega’s en familie anders dan de telefoon en Skype. En dat maakt eenzaam.  Dan kan het ‘eenzaamheidsvirus’ waar onze koning over sprak, toeslaan. En ieder voelt zich meer en meer geïsoleerd en op zichzelf aangewezen.

 

De kerk is van oudsher juist een plek waar je in tijden van crisis graag samenkomt. Om elkaar te zien, elkaar te voelen en te weten dat jij er bij hoort, bij die kerkgemeente. Dat je ieder zondag weer tijdens de eredienst samenkomt om te zingen, te bidden en je getroost weet door God, zijn Zoon en de Heilige Geest.  Om de draagkracht van de gemeente te ervaren.

Maar de kerk, het gebouw, is voor langere tijd dicht….

 

Nu moet je het alleen doen: vanuit jezélf de verbondenheid met God voelen en ervaren dat je gedragen wordt door Hem. Dat je niet alleen staat. Niet écht afgesloten van Hem. Dat er niet alleen nog maar donkerte om je heen is. Ook al voelt dat soms wel zo.  Het is lastig om vanuit dat ‘uit-verbinding zijn’ tóch die lijn naar omhoog weer te ervaren. De lijn die er altijd al is en nooit verloren gaat.  Om te voelen dat je niet écht alleen bent. Ik heb ervaren dat als dat je dat lukt: als je je gedragen weet door Hem, dat het troost geeft. Mijn ervaring is dat bidden helpt, dat zingen helpt, net als lezen in de bijbel om die lijn weer opnieuw te ervaren. En dan kan Zijn licht weer gaan schijnen in je ziel.

 

En daarbij - misschien als schrale troost: jij bent niet de enige. Iedereen worstelt hiermee. Kijk eens verder - denk aan de mensen om je heen: ga in gedachten eens de mensen langs van wie je weet dat ze alleen zijn, ziek zijn. Die juist moeite hebben met wat er nú weer gebeurt in de wereld.   Die angstig zijn. Die moeite hebben met veranderingen. En diegenen die zich met gevaar voor eigen gezondheid  inzetten voor  anderen. Neem ze mee in je gebeden. Bel ze op, maak een praatje op gepaste afstand. Neem wat boodschapjes mee als ze daar om verlegen zitten. Laat ze weten dat jij hen ziet, weet wat zij voelen. En deel je eigen angsten en onzekerheden. Troost hen zo met de aandacht die jij ze geeft en met het wederzijdse contact. Dat voedt hen en jouzelf.

Juist in deze crisistijden moeten we de gemeenschap van Christus praktiseren door er voor elkaar te zijn. Door jouw verbinding met onze Heer uit te dragen naar anderen. Hun te laten weten dat we écht een gemeenschap zijn. Een gemeenschap die de kerk overstijgt.

 

Kerk zijn in deze Paastijd:

Lied 630 (uit Liedboek zingen en bidden in huis en kerk) neemt ons mee het Paasevangelie in. Juist ook nu in onze eigen eenzaamheid, in het gedwongen thuis zijn kan de eenzaamheid van Jezus zo voelbaar dichtbij komen als we in de stille week stilstaan bij zijn eenzame gang naar het kruis, in de intense stilte en leegte van stille zaterdag. Maar dat is niet het einde, de dood is niet het einde hoe doods het leven nu soms lijkt. Het wordt toch echt Pasen, iedere keer opnieuw. Door de dood heen breekt het leven, door de dood heen maakt Jezus zichtbaar dat dood niet het einde is. Zoals juichend in dit lied het nieuwe leven klinkt:

 

Sta op! Een morgen ongedacht,
Gods dag is aangebroken,
er is in één bewogen nacht
een nieuwe lente ontloken.
Het leven brak door aard en steen,
uit alle wonderen om u heen spreekt,
dat God heeft gesproken.

Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit,
open uw dode oren:
kom uit het graf dat u omsluit,
kom uit en wordt geboren!
Toen heeft zich in het vroegste licht
de nieuwe Adam opgericht,
ons allen lang tevoren.

Op onze website staat van maandag 6 april tot still donderdag dagelijks een meditatie Op weg naar Pasen.
Ook staat op de website van de federatie. www.pkn-zwake.nl/actueel/liturgieboekje de lPaasiturgie met overdenkingen, gezangen vanaf zille donderdag tm de Pasen. Zeer de moeite waard om te bekeijken en mee te beleven thuis!

Pastoraat:

Er vliegen engelen door het dorp rond, er zijn bellers actief, zo proberen we met elkaar er voor elkaar te zijn in Oudelande. Dank voor iedereen die zo zijn / haar deel oppakt. Er zijn verhalen van eenzaamheid, van spannend wachten, van gemis om de deur niet uit te kunnen. Ik ben erg blij dat ik voor nu (op moment van dit schrijven) u geen ernstig zieken hoef te melden. Voor iedereen die worstelt met stilte, eenzaamheid, pijn, ongemak, eenzaamheid: ik wens u Gods zegen toe. En als ik of wij iets voor u kunnen betekenen in gebed, bellen, praktische boodschappen, dan horen we dat graag!

Bij de informatie over Nieuwdorp vindt u een verhaal over een laatste maaltijd. En elders vindt u verwijzingen naar online diensten op zondag en in de stille week via internet: https://www.gelovenindedelta.nl/, en meditaties op tv iedere zondag om 9.20 uur en de website: www.opwegnaarpasen.nl

terug
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.