PKN
Hervormde Kerk
 
brieven aan de gemeente in de Coronatijd brieven aan de gemeente in de Coronatijd

Oudelande, 19 maart 2020

Aan alle leden van de Hervormde Kerk te Oudelande,

De komende drie zondagen zal er in de kerk van Oudelande geen eredienst worden gehouden. Op dit moment worden we allemaal overweldigd door de gevolgen van het corona-virus.  We hadden met elkaar nooit kunnen bedenken dat een virus de reden zou zijn om kerkdiensten te stoppen. We hadden ook nooit kunnen bedenken dat door het hele land alle sportclubs, alle scholen, en de kinderopvang dicht zou moeten. En dat zelfs tandartsen en restaurants dicht zouden zijn en dat de buurtbus zou stoppen met rijden.

Nu al deze maatregelen genomen zijn, nu er vanuit de overheid zo met klem gevraagd wordt om afstand te houden van elkaar, om sociale contacten tot een minimum te beperken, kiezen wij er als kerkenraad voor om de eredienst niet door te laten gaan. Zo willen ook wij als gemeente onze verantwoordelijkheid pakken in de samenleving.

Tot en met 5 april zijn er geen zondagse erediensten in de kerk van Oudelande.

En tegelijk willen we in deze tijd als gemeente er juist zijn voor elkaar. Als gemeente van Christus hebben we ook een opdracht naar elkaar om te zien. Het omzien naar elkaar door elkaar te bezoeken is nu vaak niet praktisch. Graag zouden we telefonisch contact organiseren. Een soort telefooncirkel zodat we elkaar vast kunnen blijven houden:

 • Wie van u wil een aantal keer per week een ander bellen? Juist nu zoveel activiteiten en bezoeken buitenshuis weggevallen zijn kan een telefoontje zo goed doen. Een gesprek over het dagelijkse, over dat wat raakt, over stilte en over de natuur die laat laat zien dat het leven doorgaat en dat de lente er aan komt.
 • Wie van u wil graag gebeld worden?

U kunt zich voor beide activiteiten (bellen en gebeld worden) aanmelden bij:

 •  
 • Heleen van der Brugge, tel. 06-12377612, e-mail: hcvanderbrugge@live.nl
 • Rien van Hekken: tel. 0113-548520, e-mail:  vhekken@telfort.nl
 • Mathilde Meulensteen: tel. 06-12380933, e-mail: mathilde@meulensteen.nl

In plaats van de vele zondagse kerkdiensten die net als de onze niet doorgaan, verzorgt de de Protestantse Kerk in Nederland samen met de EO, op zondagochtend een korte meditatie die door de EO zal worden uitgezonden om 9.20 op NPO2. Deze meditatie bevelen wij van harte bij u aan.

We leven op dit moment midden in de 40 dagentijd op weg naar Pasen. Dit is een tijd van bezinning op weg naar het grote feest van Pasen, de opstanding van Jezus. Laat dit feest van opstanding ons ook nu moed en vertrouwen geven om verder te kijken dan alle corona paniek. We kijken uit naar de opstanding, de dood is het einde niet. Laten wij dan ook nu niet leven als levende doden, vol angst maar met vertrouwen. Vertrouwen op God dat wij als mensen er niet alleen voor staan. Dat we in de stilte, in de eenzaamheid, in de zorgen die er ook allemaal zijn,  gedragen worden door Hem. Psalm 23, de psalm van de Herder, verwoordt dit heel mooi:

‘Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij’.

Het donker is voelbaar in alle angst, in al die tv programma’s over het coronavirus. Laat Gods woord ons dan het vertrouwen en de vreugde geven, om in deze tijd op weg naar Pasen, Gods troostende aanwezigheid te ontdekken in de kleine dingen van de dag. Een onverwachts telefoontje, een mooi bericht, een tekst die raakt, geraakt worden door een lied, een gebaar. De natuur die ontluikt.

Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht
leidt mij uw hand, U blijft nabij.
Uw vrede diep, uw liefde groot
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
U bent de grond waarop ik sta.

(Lied 939:1)

Ik wens u namens de kerkenraad van Oudelande Gods zegen en kracht toe.
Hartelijke groet'
Mathilde Meulensteen, tel. 06-12380933

 

Oudelande, 27 maart 2020

Aan alle leden van de Hervormde Kerk te Oudelande,

Het corona virus slaat helaas nog steeds om zich heen!  De opdracht is: blijf thuis! En als je naar buiten gaat: houd afstand. Hoe moeilijk dat ook is. En iedereen doet dat ook. Oudelande is leeg en uitgestorven, terwijl de lente gewoon doorgaat.

In de vorige brief aan alle leden hebben we aangegeven dat we geen erediensten zouden houden tm 5 april. De maatregelen voor de bestrijding van het coronavirus zijn door de regering echter aangescherpt en alle groepsbijeenkomsten verboden. Dat geldt ook voor onze eigen kerkdiensten. Tot en met 31 mei, óf zolang de overheid dit aangeeft,  zullen er geen zondagse erediensten zijn in de kerk van Oudelande. Wij houden u op de hoogte.

Het sluiten van het kerkgebouw en stoppen van de zondagse erediensten roept veel op en wordt door verschillende mensen als een groot gemis ervaren.  Er zijn veel mensen die zich eenzaam voelen, of met plotselinge gevoelens van angst of verdriet zitten en dit graag zouden willen delen. Een bezoekje zou fijn zijn en geeft lucht, maar juist bezoek is in deze periode niet raadzaam. En toch willen we als gemeente er juist voor elkaar zijn en omzien naar elkaar in deze moeilijke tijd. De stilte, het niet op bezoek kunnen gaan bij vrienden of de last om thuis zo op elkaars lip te zitten kan heel veel zijn.

In de vorige brief hebben we aangegeven dat we telefonisch contact gaan organiseren in de vorm van een soort telefooncirkel zodat we elkaar vast kunnen blijven houden. Deze cirkel zal deze week in werking treden - een aantal initiatieven lopen al.

Als herinnering:

 • Wie van u wil een aantal keer per week een ander bellen?
 • Wie van u wil graag gebeld worden?

U kunt zich voor beide activiteiten (bellen en gebeld worden) aanmelden bij:

Mathilde Meulensteen zal deze telefooncirkel verder coördineren.

In plaats van de vele zondagse kerkdiensten die net als de onze niet doorgaan, verzorgt de de Protestantse Kerk in Nederland samen met de EO, op zondagochtend een korte meditatie. Deze meditatie zal door de EO op televisie worden uitgezonden om 9.20 op NPO2. Om 10 uur is er via internet vanuit de Classis Delta een dienst te volgen. U kunt deze vinden via: https://www.gelovenindedelta.nl/ . Beide bevelen wij van harte bij u aan. Iedere woensdagavond om 19.00 uur zullen ook in Oudelande de kerkklokken luiden als teken van hoop en troost.

De veertigdagentijd, waarin we als kerk zoveel samen delen en vierden, doorlopen we nu alleen. Zo lijkt het wel alsof we de komende 40 dagen in de woestijn lopen. Een woestijn van onzekerheid, van angst, van uit-verbinding zijn. Maar bedenk dan ook dat je niet echt alleen bent, dat Hij bij je is. Hij zegt immers:

“ Ikzelf sta je terzijde,
ik zal je overal beschermen,
waar je ook heen gaat”

“Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan.
Ik geef raad,
op jou rust mijn oog”

Laten we vanuit deze belofte elkaar vasthouden en steunen. Met een belletje, een kaartje, wat boodschappen doen en zo weten dat we met Hem verbonden zijn. En werkelijk omzien naar elkaar.  Met de woorden van lied 416 houden we elkaar vast:   

 

Ga met God en Hij zal met met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in Zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ik wens u namens de kerkenraad van Oudelande Gods zegen en kracht toe.

Hartelijke groet,

Mathilde Meulensteen, tel. 06-12380933 e-mail; mathilde@Meulensteen.nl

 

Pasen 2020, Paasbrief aan alle mensen van Oudelande

Getekend door hoop                                      

Voor alle mensen is Pasen 2020 heel anders dan andere jaren. Normaal komen families bij elkaar of is er een korte vakantie, ontspanning en zijn er de viering in de kerk. Dit jaar verloopt Pasen iets anders…..de klokken zullen niet luiden met de Pasen, de kerk blijft dicht. Ieder moet nu alleen zijn pasen kleur geven.  We willen als kerk van Oudelande voor de Pasen iedereen een bemoediging meegeven, een teken van hoop. Kijk ook eens op onze website waar mooie paasoverdenkingen staan: www.pknoudelande.nl, onder Kerkwijzer “op weg naar pasen”.

 

Daarom in deze bijdrage:

 • wat betekent Pasen? een overdenking
 • een lied
 • een kleurplaat voor de kleintjes
 • een beren telkaart

De kleurplaat is voor iedereen: als hij klaar is en je naam en leeftijd staat er op, mag je hem hem in tot 20 aprilde brievenbus van de kerk stop-pen. We hangen alle tekeningen op in de kerk.en kiezen de mooiste uit.

Beren als teken van hoop!
Landelijk is spontaan de actie ontstaan om beren in het raam te zetten, als teken van verbondenheid en hoop. Ook in Oudelande staan ze voor het raam. Loop maar eens door het dorp en tel eens hoeveel beren je ziet! Geef dat aan op de beren score kaart. Ook deze winnaar wordt - als de kerk open is - bekend gemaakt.

We wensen iedereen, goede en vooral gezonde Paasdagen. Ook al is de kerk dicht, we blijven met elkaar verbonden. Vanuit die verbondenheid klinken iedere woensdagavond om 19.00 uur de kerkklokken als teken van hoop en troost.

Wat betreft Corona, houd je aan de voorschriften. Uiteindelijk komt het goed!

Een hartelijke groet van de kerkenraad van de Nederlands Hervormde Gemeente Oudelande:Tiny de Reijger, Rien van Hekken, Heleen van der Brugge, Kees Steketee, Chris Nijhof, Jan Verheij,  Mathilde Meulensteen, Angelique van der Schraaf

 

Overdenking

Als er ooit een tijd is waarin we hoop, gerichtheid op toekomst nodig hebben, dan is dat nu in deze weken en maanden, waarin zoveel tot stilstand is gekomen. Waarin ons denken kan blijven doormalen. Maar weet dat niet de angst ons zal moeten leiden, maar vertrouwen in de toekomst. Weten dat het in toekomst beter wordt.
Pasen zoals wij dat traditioneel vieren is een Christelijk feest. Weten we de betekenis van Pasen nog?
Hieronder een korte beschrijving van 3 geloven en hun beleving met Pasen. Bij alle speelt Jezus een rol :

 • Christendom

Geloven in één God. Zijn enige zoon Jezus is de verlosser voor ons allen. Hij is de brenger van hoop, liefde en vertrouwen. Hij is op Goede Vrijdag gekruisigd. Met Pasen opgestaan uit het dodenrijk.

 • Islam

Geloven in één God, Allah. Mohammed is zijn profeet. Jezus wordt in de islam erkend als een profeet. Ook Jezus is heel belangrijk voor moslims. Belangrijkste feesten voor moslims: Suikerfeest,  Offerfeest.

 • Jodendom

Geloven in één God, Jahweh. De meeste Joden zien Jezus als een belangrijk rabbijn. Dit jaar wordt het Joodse Paasfeest gevierd vanaf woensdag 8 april tot donderdag 16 april. Met Pesach vieren ze de uittocht uit het land Egypte.

 

Getekend door hoop

Getekend door hoop: die wijsheid en veerkracht ligt in de bemoedigende woorden van Jezus. Hij hield daaraan vast, ook toen het net zich samentrok om zijn leven. Jezus bleef getekend, ook door de hoop. Als zoon uit Israel had hij geleerd zo te leven – de dagen te tellen, vanuit het donker naar het licht, gericht zijn op de toekomst die blijft geborgen in Gods hand. Zo staat ook geschreven, getekend door hoop, in het begin van de schepping:

het werd avond en het werd morgen – een nieuwe dag”.

Een lied:

Bijzondere feesten hebben allemaal hun eigen liederen, hun eigen muziek. Van oudsher klinkt op heel veel plekken in de week voor Pasen de Matthäus Passion van Bach, een bewerking van het evangelie van Mattheus. ‘The Passion’ zoals die op Witte Donderdag op televisie klinkt is de moderne versie waarin met popmuziek het verhaal van verraad, veroordeling, dood, eenzaamheid klinkt. Een verhaal waarin liefde door alles heen geweven is.

Beide, The Passion en de Matthäus Passion vertellen het verhaal van Jezus zijn laatste dagen. En beide vertellen over het wonder dat de dood het einde niet is. Hoe doods het leven lijkt, de doodsheid hoeft het einde niet te zijn. Jezus gaat ons voor in de opstanding en overwint de dood. De liefde, Gods liefde, geeft moed om op te staan.

De Nederlandse popgroep De Kast, uit In nije dei verwoordt dit zo:

 

Een Nieuwe Dag

 

De nacht is voorbij, de zon is vrij omhoog te gaan
straks wordt het dag, de morgen is te nieuw om stil te staan

Het leven was wrang, het wachten te lang,
maar het neemt een draai
wees maar niet bang, nooit weer bang, het hoeft niet meer
Er zal geen dag beginnen, dat ik niet bij jou ben
geen uurwerk voor ons lopen, zonder zin.

Geef mij je hand, geef mij je hart
als jij het durft met mij .
Hier is mijn hand, hier is mijn hart
`k geef mijn bestaan aan jou.
Lang was het koud en donker, straks komt de dag
vindt het Licht zijn weg, in een nieuwe dag …

Ik kwam niet naar buiten, de weg die ik ging, was eindeloos
De tijd die er was, het hart dat ik had, het was al weg !
`k heb me aan jou gegeven, mezelf in jou gevonden, `k begin opnieuw
liefde heeft gewonnen, twee mensen gebonden, maar vogelvrij.

Er zal geen dag beginnen, dat ik niet bij jou ben
geen uurwerk voor ons lopen, zonder zin

Lang was het koud en donker, straks komt de dag
vindt het licht zijn weg, in een nieuwe dag

 

20 april 2020

Aan alle leden van de Hervormde Kerk te Oudelande,

Hoe is het met u? Dat is de vraag die ik u het liefst persoonlijk zou stellen en samen buiten in het zonnetje in gesprek gaan over uw antwoord op die vraag. Maar dat gaat nu lastiger. Ik kan u wel het antwoord geven op de wedervraag die vaak komt: hoe is het met jou / u…. Met mij, en ons gezin, gaat het goed maar ik vind er niets aan om niet zomaar bij iedereen langs te kunnen. Ik mis het enorm om niet vrij-uit op bezoek te kunnen, elkaar te ontmoeten voor overleg of in alle vrijheid boodschappen te doen zonder de angst van anderen te voelen als je te dicht in de buurt komt.

Ik hoor steeds vaker mensen voorzichtig vertellen dat het ook een fijne kant heeft dat alles stil ligt. Geen vergaderingen, geen moeten, geen plichten naar kinderen en kleinkinderen. Een agenda die leeg is. Dat levert een dubbel gevoel op: aan de ene kant het gemis van contact met (klein)kinderen of vrienden. En aan de andere kant het ervaren van vrijheid en ruimte om op een eigen manier de tijd te vullen.

Het maakt natuurlijk uit of je samen bent, of alleen. Of je je kinderen les moet geven en tegelijk ook zelf thuis moet werken, of je financieel nu allemaal negatieve consequenties ervaart. Of dat je wachten moet op artsenbezoek wat nu uitgesteld is. Of ….. dat er inderdaad een lege agenda en vrijheid is, met de tijd en mogelijkheden om nu zelf de dagen te vullen. Dan komt er ruimte, is het een zoeken naar manieren om die ruimte opnieuw in te vullen.

En soms kom ik mijzelf dan tegen, fietsend langs het water met ‘mijn ziel onder mijn arm’. Zoals twee leerlingen van Jezus na Pasen met elkaar in alle somberheid onderweg waren naar Emmaüs. Ze hadden gehoord van het lege graf maar begrepen het niet wat ze gehoord hadden (Lucas 24). Vol wanhoop waren ze omdat ze gehoopt hadden dat Jezus hun redder in de wereld zou zijn. Dat Hij de wereld redden en voorgoed veranderen zou. Dat Hij - als bevrijder- de mensen zou bevrijden van alle angst en wanhoop. Maar nu was Jezus gestorven, begraven én zijn graf leeg, wat zouden de mensen nu wel niet zeggen? Wat zou er nu wel niet gebeuren? Zo zijn ze vol angst en verdriet onderweg.

Hoe herkenbaar is de somberheid en angst nu met het Coronavirus. In alle twijfel hoe het nu verder moet. We hadden alles goed geregeld en nu is alle vastigheid weggevallen; de toekomst met feest, vakantie, studie, operaties is opeens niet meer te plannen.  Met onzekerheid is het afwachten wat er nu gebeuren gaat.

Zo vol vragen, angst en onzekerheid zijn ook de twee leerlingen uit Lucas 24 onderweg. Opeens is er een derde persoon die meeloopt en die later Jezus blijkt te zijn. Nu herkennen ze hem nog niet. Al lopend ontstaat er een gesprek over angst, dood, en niet begrijpen wat er gebeurd is. En al lopend legt Jezus hen de schriften uit en verteld hij van de beloofde opstanding. Al lopend komen oude verhalen tot leven en krijgen ze betekenis in het hier en nu. En met het breken van het brood gebeurt het wonder en herkennen de mannen Jezus. Al die tijd liep Hij met hen mee en deelden ze al hun angsten en vragen en was Jezus nabij,  was Hij daadwerkelijk nabij.

In ons eigen leven hebben we Jezus misschien wel achtergelaten in de bijbelverhalen. Achtergelaten in het verhaal van lang geleden waarin hij toen gestorven, begraven en weer opgestaan is. De verhalen waarover deze mannen uitleg kregen. Ik geloof dat Jezus in het hier en nu, in ons en onder ons is. Dat ook ik als ik met mijn ‘ziel onder de arm’ langs het water fiets, onderweg mag zijn met Jezus. Het gesprek met hem aan mag over angsten, onzekerheid en dankbaarheid die mij hier en nu raken. Dat wij ook nu gezien en gekend worden door Jezus, door Christus, door de opgestane Heer. Dat wij de uitdaging aan mogen om zo in gesprek te gaan met Jezus, met Christus, met de Eeuwige. Wetend dat we gehoord worden.

Mathilde Meulensteen, 06-12380933

Er zijn op you-tube een paar prachtige filmpjes die je kunt bekijken en beluisteren, die over dit verhaal van de Emmaüsgangers gaan:

 

Een lied van hoop

 

Wees stil mijn ziel, tot God uw Heer
Hij immers schenkt u altijd weer
zijn heil, op Hem kunt gij bouwen.

Wankel dan niet, want Hij staat vast
Hij is, ook als het onheil wast,
uw rot, uw enige vertrouwen

psalm 62: 4

 

De engelen van Oudelande

Afgelopen december maand vlogen de (kerst) engelen in Oudelande. Zij vlogen rond en bezorgden anoniem een kleine attentie, een verrassing: een kaart, een gedicht, iets lekkers of iets moois. Of wat de engel ook maar kon bedenken. Aandacht voor elkaar in de dagen voor kerst.  Zij vlogen niet alleen naar de gemeenteleden van de Hervormde Kerk, maar voor iedereen van Oudelande.

Ook nu in deze lastige tijd zijn er weer engelen actief voor en door wie zich betrokken voelt bij de bewoners van Oudelande. Zeventien engelen  vliegen naar een naam en adres waar zij hun speciale aandacht geven. Namen van mensen waarbij het leven soms anders loopt dan verwacht of gehoopt.

En het werkt…. er wordt een bolus bezorgt, een gedicht in de brievenbus gestopt, eitjes, tulpen of cake ”op 1,5 meter afstand” afgegeven. En er wordt telefonisch contact gemaakt. Het hoeft nu niet anoniem en er ontstaan soms mooie contacten.

De adressen en namen zijn door onze kerkelijk werker Mathilde Meulensteen  (vrijwilligers vanuit de bel-cirkel van de kerk) en door Zorgzaam Oudelande aangeleverd. Er bleken zich vele engelen binnen de yoga groepen te bevinden…  De gevers en ontvangers zijn aan elkaar gekoppeld om te voorkomen dat er - vanuit de  beide initiatieven - verschillende engelen naar hetzelfde adres vliegen.

Wil je meedoen als engel of weet je een adres waar een engel welkom zou zijn, dan hoor ik dat graag!

Heleen van der Brugge, tel. 06-12377612

Vriendelijke groet en blijf gezond,

Kerkenraad Hervormde Kerk Oudelande

 

 

27 mei 2020


Aan alle leden van de Hervormde Kerk te Oudelande,

De kerk gaat weer open!

Op 7 juni 2020 gaan we proefdraaien met het weer houden van de erediensten in onze kerk in Oudelande. Het is zó fijn dat we elkaar dan weer kunnen ontmoeten in de kerk en samen kunnen vieren, lezen in de bijbel, luisteren en bidden. Samen je geloof belijden is anders dan thuis, alleen achter de tv een eredienst volgen. Samenzijn verbindt en laat je weer voelen dat je één gemeente bent.

Maar onze erediensten zullen voorlopig niet meer zo als vroeger gehouden worden maar ánders. We houden ons aan de regels die de PKN adviseert.

 

Basisregels bij versoepeling

  •  
  • we houden de 1,5 meter richtlijn aan
  • de kerkgebouwen zijn daarop ingericht
  • de kerkgebouwen hebben een gebruikersplan
  • vooralsnog is er geen gezamenlijke zang
  • mensen met klachten  (hoesten, koorts) blijven thuis
  • er is extra aandacht voor schoonmaak.

De kerkenraad heeft de ruimte waar men samenkomt veilig ingericht: er zullen in juni maximaal 30 stoelen klaar staan in de kerk, met tussenruimtes van 1,5 meter. Gezinnen mogen bij elkaar zitten.

Bij binnenkomst in de kerk wordt u ontvangen door de koster of kerkenraadslid, die u vraagt naar uw gezondheid (geen verschijnselen die op corona kunnen duiden: hoesten en koorts) en u begeleidt naar een plaatsje in de kerk. Er staat in de hal ontsmettingsmiddel klaar om de handen te ontsmetten.  We willen u vragen om thuis naar toilet te gaan om het toilet in de kerk zo min mogelijk te hoeven gebruiken. In het toilet zijn papieren handdoekjes, ontsmettingsmiddel en -tissues aanwezig.

De eredienst is ook aangepast: gemeentezang is niet mogelijk - het blijkt een grote vorm van besmetting te zijn. Maar er is wel orgelspel! De collectezakken zullen worden voorzien van een lange stok zodat er 1,5 meter ruimte tussen gemeentelid en collectant plaats kan vinden.

Na afloop van de dienst zal er geen pastorale handdruk plaatsvinden. De voorganger verlaat na de zegen de kerkzaal naar de consistorie om voldoende ruimte te laten voor de gemeente om de kerk via de hoofdingang te verlaten. Het koffiedrinken na afloop van de dienst zal op dringend advies van het RIVM vooralsnog achterwege gelaten worden.

Het zal even wennen zijn voor u en voor ons, maar we hopen u toch op 7 juni te ontvangen om weer samen te kunnen vieren en danken in deze lastige tijden. Want dat is de essentie van samen het geloof te belijden.

Mocht u nog vragen hebben neem dan contact op met onze kerkelijk werker Mathilde Meulensteen, tel. 06-12380933 of met iemand van de kerkenraad.

Tot 7 juni! , Kerkenraad Oudelande.

Een bijzondere tijd (geïnspireerd op een tekst van ds. René de Reuver)

We zitten midden in een bijzondere tijd tussen Pasen en Pinksteren. In de kerkelijke kalender draait het in deze tijd om de bijzondere, onverwachte momenten van ontmoeting, - persoonlijk of in kleine kring - met Jezus.  En het gaat om het verwachten van de Geest,  God Geest. Het mooie van een verwachtingstijd is dat het een tijd is van rijpen, voorbereiden en toegroeien naar iets. Wachten, rijpen in geduld, wijsheid en verlangen zijn wezenlijk voor nieuw leven.

Momenteel bepalen de kerkelijke kalender en de coronacrisis ons bij dit wachten. Al maanden leven we in een ‘intelligente lockdown’. Al weken kunnen we niet in de kerk bij elkaar komen om samen bijbelwoorden te horen, te zingen en te bidden. Dat was  - en is misschien nu nog - een eenzame tijd, een tijd waar je het samen zingen en bidden en luisteren naar Zijn woord enorm gemist hebt. En waar je de waarde daarvan wellicht juist extra bent gaan waarderen. Pas als iets er niet meer is, ga je voelen wat je mist (vrij naar Johan Cruyff).

Deze ‘wachttijd’  biedt ook mogelijkheden om na te denken, om te luisteren naar onze innerlijke stem, te kijken naar  je verworven wijsheden in deze tijd. Er was immers genoeg tijd om echt te mijmeren en na te denken.  En misschien heb je wel nagedacht en doorvoeld wat je verwachtingen zijn, je verlangens om te doen of te zijn ná de Coronacrisis.

Wanneer eindigt deze eigenlijk? wordt het ooit weer ‘normaal’ ? De antwoorden daarop weet je niet en kun je nauwelijks beïnvloeden.

Maar waar je wel invloed op hebt zijn de vragen “ hoe gaat mijn nieuwe leven er uit zien?”  “Wat kan ik daar in doen?”  “Ga ik zaken nu anders aanpakken? “ Interessante vragen waar  nog wel even tijd voor is om over na te denken en met mensen dicht om je heen van geachten te wisselen.

Laat je daarbij leiden door de levende Jezus, die op onbekende momenten zo nabij kan zijn. Zomaar bij een ontmoeting op straat, tijdens een telefoontje. Zicht op de rijpende peren aan de boom, de zon op je huid voelen.… Het is just nú een tijd van uitzien en verwachten . Hoopvol omdat Gods Geest ook wel wegen zal vinden waarlangs onze voet kan gaan. De Geest van God heeft voor heel wat hetere vuren gestaan dan het overbruggen van 1,5 meter afstand! 

Lied 904:

Beveel gerust uw wegen,
Al wat u ’t harte deert,
Der trouwe hoed’ en zegen
Van Hem, die ’t al regeert;
Die wolken, lucht en winden
Wijst spoor en loop en baan,
Zal ook wel wegen vinden,
Waar langs uw voet kan gaan.

terug
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.